موسسه حقوقی دادآوران نستوه
ما همواره کنار شما هستیم
صداقتتخصصسلامت
شماره تماس (+۹۸) ۲۱ - ۸۶۰۷۱۲۴۱

پرداخت خسارت در صورت برخورد با اشیا مغازه چگونه است؟

سوال را به نحو دیگری نیز می توان مطرح نمود به این نحو که اگر شخصی در خیابان از کنار مغازه ای رد شود و به اشیایی که مغازه دار درب مغازه خود گذاشته است برخورد کند و آن اشیا از بین برود آیا تکلیفی برای جبران خسارت دارد؟

 بر اساس قانون هر کس بدون مجوز قانونی یا در نتیجه بی احتیاطی به جان ما سلامتی و مال و آزادی دیگران لطمه وارد کند  به نحوی که برای وی ضرر مادی یا معنوی ایجاد شود، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد.

برای اجرای این مقرره بایستی اولاً حق به موجب قانون برای فرد به وجود آمده باشد و ثانیاً فرد دیگری به آن حق خللی وارد کرده یا موجب خسارت شده باشد.

در این فرض بایستی بررسی کرد که آیا طبق قوانین و مقررات مغازه دار حق داشته که لوازم خود را جلوی مغازه اش قرار دهد؟ یعنی بایستی این امر معین شود که حقی برای فرد موجود بوده که آن اشیا را در محل آمد و رفت مردم قرار دهد یا خیر؟

چنانچه چنین حقی برای او وجود داشته باشد، می تواند از شخصی که باعث بروز آسیب گشته است تقاضای جبران خسارت کند، اما اگر حقی برای او موجود نبوده و قرار دادن اشیا و لوازم در خیابان بر خلاف قانون بوده است، فرد زیاندیده حق اخذ خسارت را نخواهد داشت.

logo-samandehi