موسسه حقوقی دادآوران نستوه
ما همواره کنار شما هستیم
صداقتتخصصسلامت
شماره تماس (+۹۸) ۲۱ - ۸۶۰۷۱۲۴۱

پس از فوت مرد مهریه زن چه می شود؟

بعد از فوت زوج، زوجه میتواند قبل از سایر وراث، مهریه خود را از ماترک متوفی استیفا کند و بعد از او ارث تقسیم می شود. از آنجا که مهریه جزء دیون ممتازه است؛ بنابراین، زوجه می تواند پیش از سایر ورثه، دین خود را مطالبه کند.

logo-samandehi