موسسه حقوقی دادآوران نستوه
ما همواره کنار شما هستیم
صداقتتخصصسلامت
شماره تماس (+۹۸) ۲۱ - ۸۶۰۷۱۲۴۱

چرا حین قصاص مبلغی از اولیا دم گرفته می شود؟

فلسفه مبلغی که در حین اجرای حکم قصاص از اولیای دم گرفته می شود، بدین شرح است:
به استناد ماده 345 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اگر برخی از اولیاء دم مقتول، کبیر و عاقل و خواهان قصاص باشند و برخی طفل یا دیوانه باشند اولیاء دم کبیر می‌ توانند مرتکب را قصاص کنند.
ولیکن در صورتی که ولی «پدر یا پدر بزرگ» صغیر یا مجنون خواهان اداء یا تامین سهم دیه «صغیر یا مجنون» خود از سوی آن‌ ها باشند باید مطابق خواست او عمل کنند و قبل از اجرای حکم قصاص سهم دیه طفل و یا مجنون را از دیه مقتول محاسبه و به صندوق دادگستری واریز نمایند تا ولی بنا به مصلحت طفل در خصوص آن عمل کند.>

logo-samandehi