موسسه حقوقی دادآوران نستوه
ما همواره کنار شما هستیم
صداقتتخصصسلامت
شماره تماس (+۹۸) ۲۱ - ۸۶۰۷۱۲۴۱

چگونه دستور تخلیه فوری بگیریم؟

برای دستور تخلیه فوری ملک به شرایط ذیل توجه فرمایید:
قرار داد اجاره غیر رسمی «یعنی در دفتر خانه اسناد رسمی تنظیم نشده باشد» حال این قرارداد توسط موجر و مستاجر روی یک برگ کاغذ تنظیم شده باشد یا توسط دفاتر آژانس املاک «بنگاه های املاک» تنظیم شده باشد، در این صورت فرقی نمی کند، اما حتماً باید در انتها  آن علاوه بر موجر و مستاجر، دو نفر شاهد قرارداد، هم آن را امضا کرده باشد.
شرایط دریافت دستور تخلیه فوری:
1- مدت اجاره منقضی شده باشد.
2- مستاجر از پرداخت بیش از سه ماه مبلغ اجاره، امتناع ورزد.
3- در صورت شرط عدم انتقال به غیر اجاره داد باشد.
4- محل مورد اجاره را مورد استفاده «غیر مشروع» کرده باشد و یا به هر علت دیگر…
در این صورت موجر می تواند با تقديم دادخواست به شوراى حل اختلاف محل وقوع ملک، درخواست صدوردستورتخليه فورى نمايد و نه حکم تخلیه.
پس از بررسی این مرجع قضایی، دستور تخلیه ملک صادر می شود و ظرف 72 ساعت اجرا می شود.
شایان ذکر است اگر تقاضای حکم کند، رویه حکم تخلیه اجرا می شود که با صدور این حکم با مهلت 20 روز حق تجدیدنظر خواهی اعتراض ایجاد می شود و رویه ای طولانی بر آن حاکم می شود، پس از طی مدت طولانی، چنانچه حکم به نفع مالک صادر شود، پس از آن مالک باید تقاضای صدوراجراییه کند و دراجراييه مهلت 10 روزه جهت اجرا، داده مى شود، چنانچه اعتراض به اجراییه نشود و یا اعتراض شد اما اعتراض او پذیرفته نشود، در این صورت تخلیه ملک انجام می پذیرد.
نکته: در صورت انقضا مدت اجاره، یا نسبت به تخلیه اقدام نمایید یا اجاره دیگر تنظیم و مدت آن را هر چند کوتاه مشخص و شرایط فوق را رعایت نمایید تا در صورت لزوم رویه طولانی دادرسی بر موضوع حاكم نشود.

logo-samandehi