موسسه حقوقی دادآوران نستوه
ما همواره کنار شما هستیم
صداقتتخصصسلامت
شماره تماس (+۹۸) ۲۱ - ۸۶۰۷۱۲۴۱

چگونه سند وثیقه را عوض کنیم؟

 آیا می توان سند وثیقه گذاشته شده برای متهم را با سند دیگری تعویض کرد؟

گرچه قانون در این خصوص صراحتی ندارد و سکوت اختیار کرده است. اما به نظر می رسد تعویض سند ایادی برای وثیقه متهم با سند دیگر، منع قانونی نداشته و نمی تواند داشته باشد.

زیرا :

1- تا زمانی که تشریفات قبول وثیقه جدید انجام نپذیرد، سند سابق کماکان در بازداشت است، بنابراین متهم بدون وثیقه آزاد نخواهد ماند.

2- در قرار صادره تغییری نشده است و به قوت خود باقیست و آنچه تغییر می نماید تنها سند ایداع شده است.

3- اصل بر عدم بازداشت متهم است، بنابراین چنانچه سند به وثیقه گذاشته شده به هر علتی تغییر کند و یا وثیقه گذار قصد آزاد کردن سند خود را داشته باشد، مرجع قضایی نمی تواند به این بهانه متهم را بازداشت کند، مگر در موارد مصرحه در قانون.

4- قرار وثیقه به عنوان یک قرار کیفری در عرض بازداشت است، و نه در طول آن

5- هیچ خللی به حقوق شاکی وارد نمی شود.

با این اوصاف می توان پس از مراجعه به شعبه و ارائه تقاضا به اضافه سند جدید، تقاضای توقیف سند را نمود و پس از جری تشریفات سند سابق آزاد گردد.

logo-samandehi