موسسه حقوقی دادآوران نستوه
ما همواره کنار شما هستیم
صداقتتخصصسلامت
شماره تماس (+۹۸) ۲۱ - ۸۶۰۷۱۲۴۱

چگونه می توان چک سرقتی را مسدود نمود؟

قطعا برای بسیاری سرقت اسناد و مدارک از جمله چک اتفاق افتاده است.اگر دسته چک شما مفقود شد ابتدا به بانک مراجعه و پس از دریافت و پر کردن فرمی موسوم به فرم ماده 14 درخواست انسداد چک را بنمایید .سپس ظرف یک هفته به دادسرا مراجعه و گواهی شکایت خود را به بانک تقدیم کنید.

اگر ظرف یک هفته گواهی شکایت به بانک وصول نشود، بانک حساب را مفتوح و در صورت جمع سایر شرایط مبلغ چک را به دارنده پرداخت خواهد کرد.

logo-samandehi