موسسه حقوقی دادآوران نستوه
ما همواره کنار شما هستیم
صداقتتخصصسلامت
شماره تماس (+۹۸) ۲۱ - ۸۶۰۷۱۲۴۱

کلاهبرداری مشدد چیست؟

مجازات کلاهبرداری مشدد چیست؟

در مطالب قبلی سایت موسسه حقوقی دادآوران به طور کامل در مورد "جرم کلاهبرداری" پرداخته ایم . در همین رابطه سئوالات فراوانی از جانب شما عزیزان به دست ما رسید که یکی از آن ها سئوال در مورد "کلاهبرداری مشدد" یا تفاوت "کلاهبرداری مشدد" با "کلاهبرداری ساده" بوده است که به آن خواهیم پرداخت .

تعریف کلاهبرداری مشدد

در صورتی كه شخصی مرتكب برخلاف واقع عنوان يا سمت مأموريت، از طرف سازمانها، مؤسسات دولتی يا وابسته به دولت، شركتهای دولتی، شوراها، شهرداری ها، نهادهای انقلابی و به طور كلی قوای سه گانه، نيروهای مسلح و نهادها و مؤسسات مأمور به خدمت عمومی اتخاذ كرده يا اينكه جرم با استفاده از تبليغ عامه از طريق وسايل ارتباط جمعی از قبيل راديو، تلويزيون، روزنامه و مجله يا نطق در مجامع يا انتشار آگهی چاپی يا خطی صورت گرفته باشد يا مرتكب از كاركنان دولت يا مؤسسات و سازمانهای دولتی يا وابسته به دولت، شهرداری ها، نهادهای انقلابی و به طور كلی از قوای سه گانه و همچنين نيروهای مسلح و مأموران به خدمت عمومی باشد، علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از دو تا ۱۰ سال و انفصال ابد از خدمات دولتی و پرداخت جزای نقدی معادل مالی كه اخذ كرده است، محكوم می شود.

logo-samandehi