موسسه حقوقی دادآوران نستوه
ما همواره کنار شما هستیم
صداقتتخصصسلامت
شماره تماس (+۹۸) ۲۱ - ۸۶۰۷۱۲۴۱

گزارش اصلاحی در اداره کار چگونه تهیه می شود؟

هنگامی که  که طرفین دعوی به هر طریق و  در هر مرحله از رسیدگی به توافق برسند می توانند به دفاتر اسناد رسمی مراجعه و سازش نامه را با شرایط و توافقات حاصله تنظیم نمایند. همچنین  طرفین می توانند  در جلسه رسیدگی به شکایت  با یکدیگر سازش کرده و توافق نامه را با شروط فی مابین تنظیم نمایند، مرجع رسیدگی اقدام به تنظیم و صدور گزارش اصلاحی نموده و دعوی خاتمه می یابد. بر اساس قانون گزارش اصلاحی بین طرفین و قائم مقامان و وراث آنها معتبر می باشد.

logo-samandehi