موسسه حقوقی دادآوران نستوه
ما همواره کنار شما هستیم
صداقتتخصصسلامت
شماره تماس (+۹۸) ۲۱ - ۸۶۰۷۱۲۴۱
مشاوره حقوقی رایگان

سوال خود را بپرسید

اعاده اعتبار تاجر ورشکسته

با سلام و درود بر همراهان گرامی. در مطلب پیش رو که از سوی گروه وکلای نستوه تنظیم و ارائه می گردد، به بررسی یکی از عناوین دعاوی تجاری تحت عنون اعاده اعتبار تاجر ورشکسته می پردازیم. امید داریم، این مطلب مورد پسند و قبول شما بزرگواران واقع گردد.

عده ای تصور دارند تاجر می باشند و مشغول تجارت می باشند این در حالی است که تاجر به موجب قانون تجارت مشخص شده است.با این توصیف مشخص می شود که تاجر می بایست شرایط قانونی داشته باشد تا بتواند تاجر محسوب شود.

مواردی که در خصوص اعاده اعتبار تاجر ورشکسته می بایست مد نظر قرار دهید عبارت است از

  • منظور از اعاده اعتبار تاجر ورشکسته چیست؟
  • اعاده اعتبار در خصوص چه اشخاصی مصداق دارد؟
  • اعاده اعتبار تجاری بر چند قسم است؟
  • چه اشخاصی حق اعتراض به اعاده اعتبار را دارند؟
  • بهترین وکیل دعاوی تجاری کیست؟

در هر زمان جهت دریافت پاسخ سوالات خود می توانید از طریق شماره تلفن های اعلامی در سایت با وکیل متخصص دعاوی تجاری در موسسه حقوقی دادآوران نستوه در ارتباط باشید.

قبل از شروع بحث باید متذکر شد، طرح دعوی "اعاده اعتبار تجاری" صرفاً از سوی تجار ورشکسته اعم از حقیقی و حقوقی قابل طرح و رسیدگی خواهد بود، بنابراین طرح دعوی با عنوان مزبور از سوی اشخاص غیر تاجر مصداق نخواهد داشت. توضیح اینکه، همواره این این امکان وجود دارد، تاجر (اعم از اشخاص حقیقی یا شرکت های تجاری) دچار وضعیت توقف و ورشکستگی شود.

منظور از توقف و ورشکستگی این است، تاجر ناتوان از پرداخت دیون خود گردد به نحوی که اموال و دارائی وی کفاف پرداخت دیون وی را نداشته باشد. در صورت بروز چنین وضعیتی، و پس از سپری شدن مراحل قانونی مربوط آن حکم توقف و ورشستگی تاجر صادر و اعلام می گردد. با صدور حکم توقف و ورشکستگی تاجر، آثار و تبعات قانونی مربوط به آن حکم ظاهر می گردد. از جمله اینکه، تاجر ورشکسته حق  انجام معامله و دخل و تصرف در اموال و دارائی خود را از دست می دهد و اداره امور مالی او زیر نظر مقامات عمومی و تابع رژیم خاصی اعمال می گردد.

پدیدار شدن این وضعیت به منظور حمایت قانون از طلبکاران تاجر است. حال اگر تاجر ورشکسته مطابق شرایط مقرر قانونی از وضعیت توقف و ورشکستگی خارج گردد، اعاده اعتبار تجاری و اداره امور مالی تاجر منوط به طرح دعوی قانونی می باشد.  پس برای اینکه تاجر بتواند، امور مالی خود را به مانند دوران قبل از ورشکستگی اداره نماید مستلزم این امر است که  دادخواستی به خواسته  "اعاده اعتبار تجاری"  تقدیم نماید.

حال با توجه به توضیحات داده شده به شرایط و جوانب مربوط به دعوی "اعاده اعتبار تجاری" می پردازیم.

اقسام اعاده اعتبار تجاری بر چند قسم است؟

بر اساس مقررات قانون تجارت اعاده اعتبار بر دو قسم است. این دو قسم عبارتند از: اعاده اعتبار حقی و اعاده اعتبار قانونی

اعاده اعتبار حقی چیست؟

ماده ۵۶۱ قانون تجارت می گوید: "هر تاجر ورشکسته که کلیه دیون خود را با متفرعات و مخارجی که به آن تعلق گرفته است کاملاً بپردازد حقاً اعاده اعتبار می نماید". بر اساس ماده  فوق "اعاده اعتبار حقی" فرضی است، که تاجر ورشکسته تمامی دیون خود را با تمام متفرعات آن پرداخت می نماید. در اینصورت، اعاده اعتبار حق قانونی و مسلم آن تاجر محسوب می گردد. در این مورد، دادگاه مکلف است، با احراز پرداخت دین و متفرعات مربوط آن حکم اعاده اعتبار تاجر را صادر نماید.

اعاده اعتبار قانونی چیست؟

در مواردی تاجر موفق به پرداخت تمامی دیون خود نمی گردد، اما با تحقق شرایطی امکان اعاده اعتبار وی محقق می شود. در این باره ماده ۵۶۵ قانون تجارت می گوید:

"تجار ورشکسته در دو مورد ذیل پس از اثبات صحت عمل در مدت پنج سال در تاریخ اعلان ورشکستگی می توانند اعتبار خود را اعاده نمایند:

۱ ) تاجر ورشکسته که تحصیل قرارداد ارفاقی نموده و تمام وجوهی را که به موجب قرارداد برعهده گرفته است پرداخته باشد. این ترتیب در مورد شریک شرکت ورشکسته که شخصاً تحصیل قرارداد ارفاقی جداگانه نموده است رعایت می شود.

۲ ) تاجر ورشکسته که کلیه طلبکاران ذمه او را بری کرده یا به اعاده اعتبار او رضایت داده اند."

در توضیح اعاده اعتبار قانونی باید گفت، چنانچه پنج سال از اعلان ورشکستگی تاجر سپری شود و تاجر به شرایط قرارداد ارفاقی عمل نماید – در صورتی که سابقاً قرارداد ارفاقی منعقد شده باشد – با رضایت تمامی طلبکاران خود را جلب نماید می تواند از طریق دادگاه صالح اعاده اعتبار نماید.

مرجع صالح برای تقدیم دادخواست اعاده اعتبار تجاری کجاست؟

دادگاه صالح جهت تقدیم دادخواست اعاده اعتبار تجاری دادگاه بدوی حوزه قضایی می باشد که اعلان ورشکستگی در حوزه آن انجام گرفته است. بنابراین، در صورتی که سابقاً حکم توقف و ورشکستگی تاجر در شهر تبریز صادر گردیده باشد، تقدیم دادخواست اعاده اعتبار نیز در صلاحیت محاکم حقوقی تبریز خواهد بود.

شرایط دادخواست اعاده اعتبار تاجر چگونه است؟

در این دعوی، تاجر دادخواست خود را به طرفیت کلیه طلبکاران تقدیم دادگاه خواهد نمود. همچنین، تاجر می بایست ادله مربوط به اعاده اعتبار خود را نیز تقدیم نماید. هر طلبکاری که مدعی عدم دریافت مطالبات خود می باشد یا به نوعی معتقد است که تاجر مستحق اعاده اعتبار نمی باشد می تواند مراتب اعتراض خود را به دادگاه اعلام نماید. در صورتی که دادگاه اعاده اعتبار "حقی" را احراز نماید حکم به اعاده اعتبار تاجر خواهد داد. در صورتی که، اعاده اعتبار از قسم " قانونی" باشد دادگاه اوضاع و احوال را سنجیده و مقتضی عدل و انصاف حکم می دهد.

سوالی که مناسب است در اینجا مطرح و به آن پاسخ داده شود اینکه، اگر دادخواست اعاده اعتبار تاجر رد گردد، تجدید دادخواست ممکن می باشد یا خیر؟

در پاسخ باید گفت، پس از انقضای شش ماه دادخواست اعاده اعتبار قابل تجدید می باشد.

سوال دیگر اینکه، ورشکستگان به تقصیر و تقلب چه زمانی می توانند اعاده اعتبار نمایند؟

پاسخ این سوال در ماده ۵۷۵ قانون تجارت تصریح شده است. این ماده می گوید: " ورشکستگان به تقلب و همچنین اشخاصی که برای سرقت یا کلاهبرداری یا خیانت در امانت محکوم شده اند مادامی که از جنبه جزایی اعاده حیثیت نکرده اند نمی توانند از جنبه تجاری اعاده اعتبار نمایند".

مفاد ماده گویا است، تاجری که ورشکسته به تقصیر اعلام شده است در صورت دارا بودن شرایط قانونی منعی برای اعاده اعتبار تجاری نخواهد داشت. اما تجاری که به ورشکستگی به تقلب، سرقت، کلاهبرداری یا خیانت در امانت محکوم شده اند تا زمانی که از جنبه جزائی بزه اعاده اعتبار نشده است امکان اعاده اعتبار تجاری میسر نمی باشد.

مطلب فوق توسط گروه وکلای نستوه تهیه و تنظیم گردیده است. امید است، این مطلب مورد مطالعه و توجه شما همراهان گرامی واقع شود. گروه وکلای نستوه در کلیه دعاوی مربوط به "اعاده اعتبار تجاری" به عنوان وکیل یا مشاور در کنار شما خواهد بود.

logo-samandehi