موسسه حقوقی دادآوران نستوه
ما همواره کنار شما هستیم
صداقتتخصصسلامت
شماره تماس (+۹۸) ۲۱ - ۸۶۰۷۱۲۴۱
مشاوره حقوقی رایگان

سوال خود را بپرسید

اعاده اعتبار تاجر

در مواردی ممکن است دادخواست اعاده اعتبار تاجر به دادگاه تقدیم گردد. با توجه به اینکه دادخواست اعاده اعتبار تاجر دارای شرایط خاصی می باشد بهتر است قبل از هر اقدام با وکیل دادگستری مشاوره بگیرید. چنانچه دادخواست اعاده اعتبار تاجر مطابق شرایط مقرر قانونی تنظیم نگردد می تواند خساراتی را برای شما فراهم نماید. برای تنظیم دادخواست اعاده اعتبار تاجر می بایست شرایط شکلی و ماهوی آن رعایت گردد. مقاله پیش رو که توسط وکیل پایه یک دادگستری در موسسه حقوقی دادآوران نستوه با عنوان اعاده اعتبار تاجر برای علاقه مندان به اشتراک گذاشته می شود. سوالاتی که در این خصوص می تواند وجود داشته باشد، منظور از اعاده اعتبار تاجر چیست؟ کدام تاجر می تواند اعاده اعتبار نماید؟ اعاده اعتبار بر چند قسم می باشد؟ دادخواست اعاده اعتبار دارای چه شرایطی است؟ دادخواست اعاده اعتبار به طرفیت چه کسانی مطرح می گردد؟ کدام دادگاه به دادخواست اعاده اعتبار رسیدگی می نماید؟ نحوه اعاده اعتبار تاجر چگونه است؟ شرایط اعاده اعتبار تاجر چگونه است؟ وکیل اعاده اعتبار تاجر در تهران کیست؟

همانگونه که پیشتر عنوان گردید در این مطلب به بررسی دعوی اعاده اعتبار تاجر می پردازیم. قبل از ورود به بحث اصلی باید یاد آور شویم؛ دعوی اعاده اعتبار مختص به تجار اعم از شخص حقیقی یا حقوقی می باشد.به عبارت بهتر پس از صدور حکم توقف و ورشکستگی تجار لازم است اعاده اعتبار تجاری مطابق مقررات مندرج در قانون تجارت صورت گیرد. چرا که پس از صدور حکم ورشکستگی تاجر، انجام معامله و مراودات تجاری از جانب وی ممنوع بوده «مگر در حدود قرارداد ارفاقی» و این ممنوعیت تا زمان اعاده اعتبار تجاری برقرار است. در حقیقت برای آن که تاجر بتواند فعالیت تجاری خود را همانند گذشته «قبل از صدور حکم توقف و ورشکستگی» از سر گیرد لازم است در جهت تقدیم دادخواست اعاده اعتبار تجاری اقدام نماید. از این رو با ما همراه باشید تا از مقررات قانونی دعوی اعاده اعتبار تاجر مطلع شوید.

اعاده اعتبار بر چند قسم است؟

مطابق مقررات مندرج در مواد 561 الی 575 قانون تجارت مصوب 1311 اعاده اعتبار بر دو قسم می باشد. این دو قسم عبارتند از:

1- اعاده اعتبار واقعی یا حقی

برابر با ماده 561 قانون تجارت «هر تاجر ورشکسته که کلیه دیون خود را با متفرعات و مخارجی که به آن تعلق گرفته است کاملاً بپردازد، حق اعاده اعتبار دارد». بنابراین مطابق ماده مزبور در صورتی که تاجر ورشکسته تمامی دیون و خسارات مربوط به آن را بپردازد، اعاده اعتبار حق قانونی وی می باشد. در این خصوص کسب رضایت از هیچ یک از طلبکاران تاجر ملاک صدور حکم اعاده اعتبار نخواهد بود و دادگاه رسیدگی کننده نیز پس از احراز شرایط قانونی حکم اعاده اعتبار تاجر را صادر می نماید. در واقع تاجر با ابراز حسن نیت کلیه دیونی که بر ذمه وی بوده را با جمیع خسارات قانونی آن پرداخت نموده است و برخورداری از اعاده اعتبار و از سرگیری معاملات و فعالیت های تجاری حق قانونی وی محسوب می شود. 

2- اعاده اعتبار قانونی

ماده 565 قانون تجارت شرایط تحصیل اعاده اعتبار قانونی را بیان نموده است. این شرایط عبارتند از:

 اثبات صحت عمل در مدت پنج سال از تاریخ اعلان ورشستگی. به تعبیر بهتر برای آنکه تاجر بتواند از طریق مقررات ماده مزبور اعاده اعتبار قانونی نماید لازم است مدت 5 سال از تاریخ اعلان حکم ورشستگی سپری شود، یعنی تا قبل از انقضای مهلت مذکور درخواست اعاده اعتبارقانونی مورد پذیرش قرار نخواهد گرفت. پس از گذشت مهلت پنج ساله صدور حکم اعاده اعتبار قانونی منوط به احراز یکی از دو شرط ذیل می باشد:

الف- تاجر ورشکسته سابقاً با طلبکاران خود قرارداد ارفاقی منعقد نموده و به تمامی تعهدات قرادادی خود نیزعمل نموده است.

ب- تاجر موفق به پرداخت تمامی دیون خود نگردیده است اما طلبکاران ذمه او را بری نموده اند و یا جهت اعاده اعتبار تجاری رضایت تمامی طلبکاران خود را تحصیل نموده است.

دادگاه رسیدگی کننده اوضاع و احوال را سنجیده به طوری که مقتضی عدل و انصاف بداند حکم به اعاده اعتبار قانونی تاجر می دهد.

تشریفات مربوط به دعوی اعاده اعتبار تاجر کدام است؟

 مطابق مقررات قانون تجارت دادخواست اعاده اعتبار به انضمام اسناد و مدارک مثبت ادعا به دادگاهی تقدیم می گردد که حکم توقف و ورشکستگی تاجر در حوزه آن صادر گردیده است. این دادخواست به مدت 1 ماه در دادگاه الصاق و اعلان می شود. همچنین مدیر دفتر دادگاه دادخواست و ضمائم آن را به کلیه طلبکارانی که مطالبات آن ها در حین تصفیه عمل تاجر ورشکسته یا بعد از آن تصدیق شده و هنوز مطالبات خود را تمام وکمال دریافت نکرده اند ارسال و ابلاغ می نماید. هر طلبکاری که طلب خود را کاملاً دریافت نکرده است می تواند در مهلت قانونی از تاریخ اعلام مذکور مراتب اعتراض خود را از طریق ارسال لایحه یا تقدیم دادخواست ورود ثالث «در صورتی که خوانده دعوی تاجر واقع نشده باشد» به اطلاع دادگاه رسیدگی کننده برساند. در نهایت دادگاه با تشکیل جلسه رسیدگی نسبت به موضوع اتخاذ تصمیم خواهد نمود.

در صورتی که دادخواست اعاده اعتبار رد بشود تکلیف چیست؟

مطابق ماده 573 قانون تجارت اگر عرض حال اعاده اعتبار رد بشود تا قبل از انقضای شش ماه تجدید دادخواست ممکن نمی باشد. در واقع چنانچه دادگاه به هر دلیلی دادخواست اعاده اعتبار را رد نماید تجدید دادخواست پس از گذشت مدت شش ماه ممکن خواهد بود.

موانع قانونی اعاده اعتبار کدام است؟

برابر با ماده 575 قانون تجارت «ورشکستگان به تقلب و همچنین اشخاصی که برای سرقت یا کلاهبرداری یا خیانت در امانت محکوم شده اند مادامی که از جنبه جزایی اعاده حیثیت نکرده اند نمی توانند از جنبه تجارتی اعاده اعتبار نمایند».

بنابراین در صورتی که تاجر به علت ارتکاب هر یک از جرائم مزبور و در راستای اعمال مقررات ماده 25 قانون مجازات اسلامی محروم از حقوق اجتماعی گردد مادامی که از جنبه جزایی اعاده حیثیت نکرده است نمی تواند از جنبه تجاری اعاده اعتبار نماید.

در حال حاضر شما می توانید با مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی نسبت به طرح دعوی اعاده اعتبار تجاری اقدام نمایید. برای این منظور به همراه داشتن کارت ملی، دلایل مربوط به اثبات ادعا نظیر دادنامه مربوط به توقف و ورشکستگی، قرارداد ارفاقی، دلایل پرداخت دیون یا کسب رضایت طلبکاران و کارت بانکی جهت پرداخت هزینه های مربوطه الزامی می باشد. 

توصیه و تاکید می نماییم؛ طرح هر دعوی نیازمند دانش و تخصص حقوقی می باشد. مراجعه  خودسرانه به دادگستری دست آوردی به غیر از اتلاف وقت و هزینه در بر نخواهد داشت. وکلای رسمی دادگستری با داشتن اطلاعات تئوری و کاربردی مربوط به هر دعوی واجد دانش و تبحر کافی در پیشبرد دعاوی حقوقی در مسیر قانونی خود می باشند. موسسه حقوقی دادآوران نستوه با تشکیل گروه وکلای نستوه و با بهره گیری از زبده ترین وکلای متخصص آماده است، شما را در مسیر رسیدن به اهداف حقوقی پیش رو همراهی نماید. جهت برخورداری از خدمات  مشاوره یا وکالتی ما در دعاوی مربوط به اعاده اعتبار تجاری تماس بگیرید. 

logo-samandehi