موسسه حقوقی دادآوران نستوه
ما همواره کنار شما هستیم
صداقتتخصصسلامت
شماره تماس (+۹۸) ۲۱ - ۸۶۰۷۱۲۴۱
مشاوره حقوقی رایگان

سوال خود را بپرسید

شرکت تضامنی

تضامن از ریشه ی ضمن و به معنای ضامن یکدیگر شدن میباشد و مسئولیت تضامنی این مفهوم را میرساند که هریک از شرکا به تنهایی مسئولیت همه ی تعهدات را به صورت نامحدود و فارغ از میزان سهم خود بر عهده دارد و برابر قانون تجارت شرکت تضامنی، شرکتی را گویند که تحت عنوان و اسم خاصی، برای امور تجارتی بین دو یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل می شود و اگر دارایی شرکت برای تادیه تمام قروض شرکت کافی نباشد، هریک از شرکا مسئول پرداخت تمام قروض می باشد.

شرکت تضامنی مانند سایر شرکت های تجاری دارای شخصیت حقوقی است و دارایی آن از دارایی شرکا جداست، اما تفاوت آن با سایر شرکت های تجاری، در همان مسئولیت نامحدود شرکا در مقابل طلبکاران است و هر قراری برخلاف این ترتیب بین شرکا باشد، در مقابل اشخاص ثالث (طلبکاران) کان لم یکن خواهد بود.

البته باید توجه داشت، تضامنی بودن به معنای آن نیست که طلبکاران همیشه برای وصول طلب خود از شرکت حق رجوع به شرکا را دارند، بلکه تا زمانی که شرکت تضامنی منحل نشده است، مطالبه ی قروض باید از خود شرکت به عمل آید و تنها پس از انحلال است که طلبکاران می توانند برای وصول مطالبات خود به هریک از شرکا که بخواهند یا به تمام آنها رجوع نمایند و البته بدیهی است که هیچ یک از طلبکاران نیز حقی بیش از طلب خود ندارند، لذا وقتی یکی از شرکا اقدام به پرداخت طلب وی نمود، حق او برای رجوع به سایر شرکا ساقط می شود.

شرکت های تضامنی معمولاً برای تشکیل تنها به شرکتنامه نیاز دارند و جز در مواردی که قراری بین شرکا باشد، نیازی به اساسنامه نخواهد بود، چراکه اساسنامه این شرکت ها در واقع نوعی آیین نامه داخلی است که توسط موسسین تهیه میشود و مواردی چون: نام شرکت، موضوع شرکت، مدت شرکت، تقسیم سود و زیان، سرمایه و حصه هریک از شرکا اعم از نقدی و غیرنقدی با ذکر نام شرکا و مقررات راجع به فسخ و انحلال شرکت و فوت شرکا، همگی در شرکتنامه مشخص میشود. در اسم شرکت تضامنی، باید عبارت (شرکت تضامنی) و لااقل اسم یک نفر از شرکا ذکر شود و در صورتی که اسم شرکت مشتمل بر اسامی تمام شرکا نباشد، باید بعد از اسم شریک یا شرکایی که ذکر شده است، عبارتی از مانند (وشرکا) قید شود.

شرکا معمولاً از میان خود و بعضا از بیرون، مدیر شرکت را انتخاب می نمایند.

با توجه به تضامنی بودن مسئولیت شرکا در این شرکت، اعتبار و وضعیت مالی هریک از شرکا در اعتبار و وضعیت شرکت تاثیر مستقیم دارد، چراکه وقتی شرکای شرکت افرادی سرشناس و سرمایه دار باشند، دیگران برای تجارت با آن شرکت تمایل و اعتماد بیشتری خواهند داشت؛ لذا ورود اشخاص برای شراکت و استعفای آنها، هردو تنها با توافق کلیه ی شرکای شرکت تضامنی ممکن است. سود حاصل از فعالیت های شرکتهای تضامنی نیز به نسبت سهم الشرکه (میزان آورده شرکا) میان آنها تقسیم میشود، به همین سبب در صورتی که آورده ی برخی شرکا غیر نقدی باشد، باید تقویم شود تا ارزش پولی آن مشخص شود.

به قلم خدایار سعید وزیری،پژوهشگر دوره دکتری حقوق

logo-samandehi