موسسه حقوقی دادآوران نستوه
ما همواره کنار شما هستیم
صداقتتخصصسلامت
شماره تماس (+۹۸) ۲۱ - ۸۶۰۷۱۲۴۱
مشاوره حقوقی رایگان

سوال خود را بپرسید

موارد الزامی ورشکستگی به تقصیر

موارد الزامی  ورشکستگی  به تقصیر

الزامی ورشکستگی به تقصیر

با سلام و درود بر شما دوستان و همراهان عزیز

در مطلب پیش رو که توسط تیم تحریریه گروه وکلای نستوه تنظیم و ارائه می‌شود، به بررسی یکی از موضوعات حقوق تجارت تحت عنوان موارد الزامی ورشکستگی به تقصیر خواهیم پرداخت. 

ورشکستگی به تقصیر مربوط به تجار می باشد. در صورتی که تا انتهای این مطلب همراه تیم تحریریه گروه وکلای نستوه باشید، به پاسخ پرسش های زیر دست یافت :

منظور از ورشکستگی چیست؟

ورشکستگی در خصوص چه اشخاصی مصداق دارد؟

منظور از ورشکستگی به تقصیر چیست؟

موارد الزامی ورشکستگی به تقصیر کدام است؟

منظور از ورشکستگی به تقلب چیست؟

مجازات ورشکستگی به تقصیر و تقلب چیست؟

در پرونده‌های مربوط به ورشکستگی به تقصیر وکیل خود را چگونه انتخاب کنیم؟

حال به این سئوالات پاسخ داده می شود

منظور از ورشکستگی چیست؟ 

ماده ۴۱۲ قانون تجارت در این باره می‌گوید: (ورشکستگی تاجر یا شرکت تجاری در نتیجه توقف از تادیه وجوهی که بر عهده اوست حاصل می‌شود). در صورتی که تاجر نتواند دیون حال خود را پرداخت کند، اموال و دارایی او نیز نتواند کفاف پرداخت دیون وی را دهد، متوقف و ورشکسته محسوب خواهد شد. 

حالت توقف و ورشکستگی مشمول چه اشخاصی می شود؟ 

توقف و ورشکستگی صرفاً در خصوص تجار اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی (شرکت های تجاری) قابل تصور است.  اشخاص حقیقی و حقوقی غیر تاجر مشمول عنوان توقف ورشکستگی نمی‌شوند، اشخاص غیر تاجر در صورتی که ناتوان از پرداخت دیون باشند باید دعوی اعسار مطرح نمایند. نکته مهمی که باید بدانید اینکه، پس از آنکه تاجر متوقف و ورشکسته اعلام شد، (به موجب حکم دادگاه صالح) محدودیت های قانونی  در امور مالی و تجاری شامل حال تاجر می گردد. ماده ۴۱۸ قانون تجارت مداخله تاجر ورشکسته در امور مالی و تجاری که موثر در پرداخت دیون طلبکاران باشد را ممنوع می‌داند. تا پایان عملیات تصفیه مدیر تصفیه جانشین تاجر بوده و می‌تواند کلیه امور مالی و تجاری که موثر در پرداخت دیون طلبکاران باشد را مدیریت نماید.

منظور از ورشکستگی به تقصیر چیست؟ 

در مواردی توقف و ورشکستگی تاجر ناشی از تقصیر وی در امور مالی و تجاری خواهد بود. از آنجا که این تقصیر به نوعی موجب تضییع حقوق طلبکاران  می شود، قانونگذار ورشکستگی به تقصیر را جرم دانسته و تاجری که ورشکسته به تقصیر اعلام می شود را مشمول مجازات می داند.

موارد الزامی ورشکستگی به تقصیر کدام است؟ 

در بالا دانستیم، منظور از ورشکستگی به تقصیر چیست. نکته مهم اینکه، ورشکستگی به تقصیر می تواند الزامی و اختیاری باشد. در مواردی دادگاه رسیدگی کننده مکلف است تاجر را ورشکسته به تقصیر اعلام نماید؛ از طرف دیگر در مواردی اعلام ورشکستگی به تقصیر تاجر در اختیار دادگاه خواهد بود. ماده ۵۴۱ قانون تجارت موارد الزامی ورشکستگی به تقصیر را اعلام نموده است. در صورت تحقق هر یک از موارد ماده مزبور دادگاه رسیدگی کننده مکلف است تاجر را ورشکسته به تقصیر اعلام  نماید این موارد به شرح آتی است: 

(الف . در صورتی که محقق شود مخارج شخصی یا منزل تاجر در ایام عادی زندگی بسیار زیاد و فوق العاده بوده است. ب . در صورتی که محقق شود تاجر بخش عمده سرمایه خود را در معاملات تجاری موهوم و با ریسک بالا سرمایه گذاری نموده است. پ . در صورتی که به قصد به تاخیر انداختن ورشکستگی معامله نماید. برای مثال، مالی را به کمتر از قیمت واقعی آن به فروش برساند. ت . اگر بعد از تاریخ توقف یکی از طلبکاران را بر دیگران ترجیح داده و طلب او را پرداخت نماید). 

در صورت احراز موارد فوق دادگاه مکلف است  تاجر را ورشکسته به تقصیر اعلام نماید.

از طرف دیگر موارد اختیاری ورشکستگی به تقصیر عبارتند از: 

(الف . در شرایط بحرانی مالی تعهدات بلاعوض بر عهده بگیرد. ب . در صورتی که بعد از توقف مراتب را به دادگاه محل اقامت خود اعلام نکند. پ .  در صورتی که دفاتر تجاری وی بر اساس مقررات قانونی تنظیم نشده باشد).

در صورت احراز هریک از این موارد دادگاه این اختیار را دارد تاجر ورشکسته به تقصیر اعلام نماید.

ورشکستگی به تقلب چیست؟

ورشکستگی به تقلب در ماده ۵۴۹ قانون تجارت موارد ورشکستگی به تقلب تاجر را بیان می دارد بر اساس ماده مزبور در صورتیکه، (تاجر دفتر خود را مفقود نماید یا قسمتی از دارایی خود را مخفی کند و یا اموال و دارایی خود را از طریق معاملات صوری از بین ببرد یا بیش از میزان واقعی خود را مدیون قلمداد نماید) ورشکسته به تقلب اعلام خواهد شد.

مجازات ورشکستگی به تقلب و تقصیر چیست؟ 

همانطور که در صدر این مطلب اشاره کردیم، ورشکستگی به تقصیر و تقلب جرم بوده و تاجر مشمول مجازات خواهد شد. ماده ۶۷۰ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مجازات ورشکستگی به تقلب را یک تا پنج سال حبس می‌داند همچنین ماده ۶۷۱ همان قانون مجازات ورشکستگی به تقصیر را شش ماه تا دو سال حبس عنوان نموده است.

در موارد الزامی  ورشکستگی به تقصیر وکیل خود را چگونه انتخاب کنیم؟ 

شما می توانید با گروه وکلای نستوه تماس بگیرید. گروه وکلای نستوه متشکل از وکلای مجرب و دارای دانش عضو کانون وکلای دادگستری مرکز همواره آماده و مشتاق است، در پرونده‌های مربوط به موارد الزامی ورشکستگی به تقصیر به عنوان وکیل یا مشاور در کنار شما باشد. برخی از خدمات حقوقی گروه وکلای نستوه در پرونده های مربوط به موارد الزامی ورشکستگی به تقصیر به شرح زیر است:

بررسی دقیق اسناد و مدارک و ارائه مشاوره تخصصی در پرونده‌های مربوط به موارد الزامی ورشکستگی به تقصیر،تنظیم دادخواست حقوقی در پرونده های مربوط به موارد الزامی ورشکستگی به تقصیر، تنظیم شکواییه کیفری در پرونده های مربوط به موارد الزامی ورشکستگی به تقصیر، تنظیم لوایح حقوقی در پرونده های مربوط به موارد الزامی ورشکستگی به تقصیر، اخذ وکالت به منظور مطالعه پرونده در پرونده های مربوط به موارد الزامی ورشکستگی به تقصیر، قبول وکالت به منظور دفاع از حقوق قانونی شما در پرونده های مربوط به موارد الزامی ورشکستگی به تقصیر

شما می توانید از طریق راه های ارتباطی معرفی شده در این صفحه با  گروه وکلای نستوه  تماس بگیرید.

دفتر مرکزی : ٢٢٨٨١٩۵١ - ٠٢١    و  22873972-021   تلفن همراه : 09125431634

مطالب مرتبط :

* اعاده اعتبار تاجر ورشکسته

* اعاده اعتبار تاجر

* وکیل جرائم مالی و اقتصادی

برای استفاده از خدمات وکالت دادآورن نستوه کلیک نمایید

logo-samandehi