موسسه حقوقی دادآوران نستوه
ما همواره کنار شما هستیم
صداقتتخصصسلامت
شماره تماس (+۹۸) ۲۱ - ۸۶۰۷۱۲۴۱
مشاوره حقوقی رایگان

سوال خود را بپرسید

اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی

اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی چیست؟
اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی چه کاربردی دارد؟
اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی چه اموری را انجام می دهد؟
نحوه فعالیت اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی به چه صورت است؟
در جامعه کنونی ثبت شرکت برای انجام فعالیت یکی از بهترین شیوه برای فعالیت اقتصادی است حال سئوال اینجا است که اداره ثبت شرکت و مالکیت صنعتی چه اموری را انجام می دهد و اشخاص برای مراجعه به اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی چه چیزی در پیش روی خود دارند و اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی به چه کار آید و به طور کلی اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی چه ساختاری دارند، حال چنانچه تمایل به داشتن اطلاعاتی در خصوص اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی دارید مقاله پیش رو که توسط وکیل دادگستری، از گروه وکلای نستوه و موسسه حقوقی دادآوران نستوه در خصوص اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تهیه شده را با دقت مطالعه نمایید.
درباره اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی بدانیم...
اداره  ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی شامل دو بخش می باشد:
1- اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیر تجاری
2- اداره مالکیت صنعتی
الف: اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیر تجاری:
این اداره وظایفی بر عهده دارد که به صورت مختصر مورد ارزیابی قرار می گیرد.
1- ثبت شرکت های غیر تجاری اعم از ایرانی و خارجی:
نکته- ثبت شرکت های ایرانی الزاماً می بایست مطابق قانون تجارت به عمل آید.
2- ثبت مؤسسات غیر تجاری:
نکته- مؤسسات غیر تجاری برای اینکه شخصیت حقوقی بیابند می بایست به ثبت برسند که ثبت اینگونه مؤسسات در تهران در اداره ثبت شرکت ها و در شهرستان ها در اداره ثبت به عمل می آید هر چند شایان ذکر است مراحل مقدماتی این امور صرفاً از طریق اینترنت صورت می پذیرد و نیاز به مراجعه حضوری نیست و گفتنی است منظور از مؤسسات غیر تجاری، شامل همه مؤسساتی می شود که برای مقاصد غیر تجاری از قبیل امور اداری، علمی و حتی خیریه تشکیل شده باشند و امثالهم، بدون توجه بدین موضوع که تشکیل دهندگان قصد انتفاع دارند و یاخیر.
3- ثبت نام در دفتر ثبت تجارتی:
نکته- به صورت کلی یکی از وظایف اداره ثبت شرکت ها، ثبت نام تجار در دفتر ثبت تجاری است که صفحات دفاتر باید توسط دادستان محل و یا نماینده وی شماره گزاری شود و با امضاء خود و مهر دادسرا ممهور گردد، مطابق قانون تجارت دفاتر تجار به 4 دسته تقسیم می شود:
1- دفتر روزنامه
2- دفتر کل
3- دفتر دارایی
4- دفتر کپیه
گفتنی است دفتر کپیه استثناء از دفاتر دیگر و موارد مذکور است.
4- امضاء پلمپ دفاتر تجاری:
امضاء پلمپ دفاتر تجاری در تهران در اداره ثبت شرکت ها و در شهرستان ها در قسمت ثبت شرکت ها در ادارات ثبت محل به عمل می آید.
ب: اداره مالکیت صنعتی:
این اداره یکی از ادارات کل ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی است و عمده وظایف آن عبارتند از:
1- ثبت علامت تجاری
2- ثبت اختراعات
الف: علامت تجاری:
علامت تجاری شامل هر دو قسم علامتی است اعم از نقش، تصویر، رقم، حرف، عبارت، مهر، لفاف، و غیر آن که برای امتیاز و تشخیص محصول صنعتی یا تجارتی یا فلاحتی اختیار می شود این علامت را می توان معرف صنعت، کار، و یا صاحب محصول و... دانست که موجب توجه مشتری شده و ایجاد حق انحصاری  می نماید و از هرگونه تقلب و سوء استفاده جلوگیری نماید.
نکته 1- داشتن علامت تجاری اختیاری است مگر در مواردی که دولت آن را الزامی قرار دهد.
نکته 2- از تاریخ تسلیم اظهارنامه از علامت ثبت شده حمایت قانونی می شود البته شرط استفاده از مزایای قانونی ثبت علائم و اختراعات که در وهله نخست به ثبت رسانیدن علامت تجاری است.
نکته 3- مدت حمایت قانونی 10 سال از تاریخ ثبت علامت است البته تمدید این موضوع بلامانع است ولی فقط در هر 10 سال یک مرتبه به عمل می آید و بایستی حداکثر ظرف 6 ماه بعد از انقضاء صورت پذیرد.
نکته 4- علامت تجاری قابل نقل و انتقال است البته گفتنی است زمانی در مقبل اشخاص ثالث معتبر می باشد که نقل و انتقال آن مطابق قانون به ثبت رسیده باشد.
نکته 5- ثبت علامت تجاری فقط فقط در تهران و در اداره مالکیت صنعتی پذیرفته می شود و مرجع صالح رسیدگی به دعاوی حقوقی و جزایی علامت تجاری در محاکم تهران است.
ب: ثبت اختراعات:
در خصوص ثبت اختراعات ماده 26 قانون ثبت علائم و اختراعات مقرر داشته :« هر قسم اکتشاف یا اختراع جدید در شعب مختلف صنعتی یا فلاحتی به کاشف یا مخترع آن، حق انحصاری می دهد که بر طبق شرایط و مدت مقرر در این قانون از اکتشاف یا اختراع خود استفاده نمایند، مشروط بر اینکه اکتشاف یا اختراع مزبور، مطابق مقررات این قانون در اداره ثبت اسناد تهران به ثبت رسیده باشد»
پس هر شخص که مدعی یکی از موارد ذیل باشد می تواند تقاضای ثبت نماید که عبارت است از:
1- ابداع هر محصول صنعتی جدید
نکته- اختراع در زمینه تکمیل اختراعات سابق نیز پذیرفته شده است.
2- ورقه اختراع نوشته ای است که موارد مذکور در ماده 16 قانون ثبت علائم و اختراعات را از اداره ثبت اسناد تهران اخذ و مشخصات اکتشاف و اختراع در آن نوشته شده باشد.
3- ثبت اختراع فقط در تهران به عمل می آید.
4- مرجع صالح به رسیدگی به دعاوی حقوقی و جزایی مربوط به اختراع محاکم تهران می باشند به صورت مطلق.
5- ورقه اختراع در خصوص قابل استفاده بودن یا حقیقی بودن سندیت ندارد و این برگه به هیچ عنوان دلالت بر مخترع بودن تقاضا کننده و یا موکل وی ندارد و هر شخص می تواند مدعی خلاف آن شود.
موسسه حقوقی دادآوران نستوه، زبده ترین وکلا را در اختیار شما قرار می دهد، وکیل یا وکلای دادگستری اشخاصی هستند که از کانون وکلای دادگستری پروانه وکالت دریافت نموده اند و در امور وکالتی فعالیت می کنند گفتنی است وکلا در یک تقسیم بندی به وکیل پایه یک دادگستری و وکیل پایه دو دادگستری و کارآموز وکالت تقسیم می شود که در این خصوص مقاله ای تحت عنوان تفاوت وکیل پایه یک دادگستری و پایه دو جهت اطلاع علاقه مندان در سایت موجود است، ولی به هر حال وکیل دادگستری چه از نوع وکیل پایه یک دادگستری و چه از نوع وکیل پایه دو دادگستری و چه کارآموز وکالت همه مورد اعتماد می بایست باشند و فرهنگ استفاده از وکیل دادگستری بایستی در بین مردم نهادینه گردد و یاد بگیریم در امور وکالتی از وکیل یا وکلای دادگستری استفاده نماییم البته فراموش نکنیم وکیل یا وکلای دادگستری که در زمینه امور وکالتی مورد نظر ما تخصص دارند می توانند بهترین انتخاب باشند.

logo-samandehi