موسسه حقوقی دادآوران نستوه
ما همواره کنار شما هستیم
صداقتتخصصسلامت
شماره تماس (+۹۸) ۲۱ - ۸۶۰۷۱۲۴۱
مشاوره حقوقی رایگان

سوال خود را بپرسید

اعتراض به تصمیم ثبت در خصوص افراز

همانگونه که می دانید افراز ملک به معنای تقسیم ملک مشاع ما بین شرکا است، در فرضی که بین شرکا توافقی برای تقسیم ملک وجود نداشته باشد. افراز با توجه به شرایط حاکم بر آن می تواند در اداره ثبت و یا دادگاه طرح شود که لازم است قبل از طرح موضوع از وکیل متخصص در این حوزه مشاوره کسب نمایید.

مواردی که در خصوص اعتراض به افراز ملک می بایست مد نظر قرار دهید عبارت است از

  • اعتراض به تصمیم واحد ثبتی چگونه است؟
  • چه مدارکی برای اعتراض به تصمیم اداره ثبت لازم است؟
  • نمونه دادخواست اعتراض به نظر اداره ثبت چگونه است؟
  • بهترین وکیل دعاوی ملکی در تهران کیست؟

در صورت عدم دریافت پاسخ سوال مد نظر و یا ایجاد ابهام و شبهه می توانید با وکیل دعاوی ملکی در موسسه حقوقی دادآوران نستوه هم اکنون در ارتباط باشید.

مرجع اصلی رسیدگی به درخواست افراز اداره ثبت محل وقوع ملک است. اگر مورد افراز از مواردی باشد که اداره ثبت صالح به رسیدگی به آن است، اداره ثبت پس از درخواست شرکا رسیدگی ماهوی نموده و قابل افراز بودن یا نبودن ملک را طی رای خود اعلام می دارد. این تصمیم اداره ثبت مبنی بر قابل افراز بودن یا نبودن ملک ظرف ده روز پس از ابلاغ به مالکین قابل اعتراض در دادگاه صالح می باشد. این اعتراض به وسیله دادخواست به عمل می آید.

مدارک لازم جهت اعتراض به تصمیم اداره ثبت در خصوص افراز چیست؟

  • مدارک مالکیت اعم از سند مالکیت تک برگی، دفترچه مالکیت و...
  • تصمیم اداره ثبت مبنی بر افراز یا عدم افراز
  • مدارک شناسایی خواهان یا خواهان ها اعم از شناسنامه، کارت ملی و...
  • کارت بانکی جهت پرداخت هزینه دادرسی

روند رسیدگی اعتراض به تصمیم اداره ثبت در خصوص عدم افراز چگونه است؟

دادگاه پس از ثبت دادخواست اعتراض به نظریه ی اداره ثبت تعیین وقت می نماید. دادگاه در حین رسیدگی آخرین وضعیت ثبتی ملک را استعلام نموده و نیز تاریخ ابلاغ تصمیم واحد ثبتی را نیز از اداره ثبت استعلام می نماید. پس از وصول پاسخ استعلام ها، دادگاه موضوع را به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع می کند .

کارشناس رسمی با هماهنگی با نقشه بردار و کارشناس ثبت، نسبت به قابل افراز بودن یا نبودن ملک مورد نظر اعلام نظر می نماید. طرفین ظرف مهلت مقرر حق اعتراض به نظر کارشناس را دارند. چنانچه در مهلت مقرر اعتراضی به دادگاه واصل نشود، دادگاه بر اساس همان نظریه اقدام به صدور رای مقتضی می نماید. اگر دادگاه با تصمیم واحد ثبتی مخالف باشد، حکم به فسخ آن تصمیم داده و در صورت موافقت با تصمیم مذکور، آن تصمیم را تایید می نماید. اگر ملک مورد نظر به نظر دادگاه قابل افراز باشد، دادگاه حکم به افراز ملک با تعیین قدر السهم هر یک از شرکا به وسیله قرعه می دهد.

روند رسیدگی اعتراض به تصمیم اداره ثبت در خصوص عدم افراز چگونه است؟

دادگاه پس از ثبت دادخواست اعتراض به نظریه ی اداره ثبت تعیین وقت می نماید. دادگاه در حین رسیدگی آخرین وضعیت ثبتی ملک را استعلام نموده و نیز تاریخ ابلاغ تصمیم واحد ثبتی را نیز از اداره ثبت استعلام می نماید. پس از وصول پاسخ استعلام ها، دادگاه موضوع را به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع می کند . کارشناس رسمی با هماهنگی با نقشه بردار و کارشناس ثبت، نسبت به قابل افراز بودن یا نبودن ملک مورد نظر اعلام نظر می نماید.

طرفین ظرف مهلت مقرر حق اعتراض به نظر کارشناس را دارند. چنانچه در مهلت مقرر اعتراضی به دادگاه واصل نشود، دادگاه بر اساس همان نظریه اقدام به صدور رای مقتضی می نماید. اگر دادگاه با تصمیم واحد ثبتی مخالف باشد، حکم به فسخ آن تصمیم داده و در صورت موافقت با تصمیم مذکور، آن تصمیم را تایید می نماید.

اگر ملک مورد نظر به نظر دادگاه قابل افراز باشد، دادگاه حکم به افراز ملک با تعیین قدر السهم هر یک از شرکا به وسیله قرعه می دهد. حکمی که دادگاه در اعتراض به تصمیم واحد ثبتی درباره افراز یا عدم افراز صادر می کند، برابر قوانین در دادگاه تجدید نظر قابل تجدید نظرخواهی است، لکن این رای قابل فرجامخواهی نیست.

رویه برخی محاکم پذیرش دعوی اعتراض به نظر اداره ثبت تنها در مواردی است که ملک مورد نظر غیر قابل افراز تشخیص داده شود، در رویه این محاکم تصمیم اداره ثبت مبنی بر قابل افراز بودن ملک غیر قابل اعتراض می باشد. دادگاه بعد از اتمام جلسه دادرسی و انجام استعلامات لازم، امر را به کارشناس ارجاع می دهد و کارشناس قابلیت افراز یا عدم افراز ملک را بررسی می نماید. رای دادگاه بر اساس همین نظر کارشناس صادر می گردد.

وکیل اعتراض برای اعتراض به تصمیمات اداره ثبت دال بر افراز یا عدم افراز کیست؟

دپارتمان حقوق املاک و حقوق ثبتی موسسه حقوقی دادآوران نستوه، با دارا بودن وکلای پایه یک دادگستری کانون مرکز که مسلط به قوانین املاک، قوانین ثبتی و نیز قوانین شهرداری می باشند مفتخر به ارائه کلیه خدمات حقوقی از جمله ارائه مشاوره های تخصصی انفرادی و گروهی، تنظیم دادخواست، تنظیم لایحه، مطالعه تخصصی پرونده و نیز اخذ تخصص در زمینه املاک، حقوق ثبتی و سایر موارد می باشد.

logo-samandehi