موسسه حقوقی دادآوران نستوه
ما همواره کنار شما هستیم
صداقتتخصصسلامت
شماره تماس (+۹۸) ۲۱ - ۸۶۰۷۱۲۴۱
مشاوره حقوقی رایگان

سوال خود را بپرسید

اعتراض به حدود ملک

چه کسانی حق اعتراض ثبتی دارند؟
اعتراض به حدود ملک چگونه است؟
اعتراضات ثبتی و کلیه احکام آن کدامند؟
مرجع رسیدگی به اعتراضات ثبتی کجا است؟
در مقاله قبلی در همین سایت با عنوان اعتراض به ثبت ملک مطالبی تقدیم گردید و در ادامه در این مقاله با عنوان اعتراض به حدود ملک مطالبی تقدیم می گردد و ضمناً مقالات ثبتی نیز در همین سایت جهت مطالعه علاقه مندان وجود دارد که در موسسه حقوقی دادآوران نستوه و توسط وکیل پایه یک دادگستری متخصص در امور ثبت از سوی  گروه وکلای نستوه تهیه شده است.
درباره اعتراض به حدود ملک بدانیم...
درمقاله قبلی عنوان گردید در خصوص اعتراضات در یک تقسیم بندی به سه دسته تقسیم  و هر کدام به صورت مجزا مورد ارزیابی قرار می گیرد.
1- اعتراض به ثبت ملک
2- اعتراض به حدود ملک
3- اعتراض به حقوق ارتفاقی املاک
مورد اول تعریف و در ادامه...
2- اعتراض بر حدود ملک:
الف: اعتراض بر حدود ملک از سوی اشخاصی که قابلیت طرح دارد و عبارتند از:
1- مجاورین ملک
2- متقاضی ثبت ملک
3- اشخاصی که پس از خروج ملک از ثلث در ملک ذی حق می شوند.
1- مجاورین ملک:
مجاوری که نسبت به حدود ملک مورد تقاضای ثبت، حقی برای خود قائل می باشد می تواند به ثبت ملک اعتراض کند.
2- متقاضی ثبت ملک:
هرگاه متقاضی و یا نماینده وی در موقع تحدید حاضر نباشد و با حدود اظهار شده از سوی مجاورین تحدید صورت گرفته باشد حق اعتراض خواهد داشت.
3- اشخاصی که پس از خروج ملک از ثلث در ملک ذی حق می شوند:
در این خصوص حق اعتراض بر عهده اداره اوقاف و متولی و ناظر موقوفات و موقوف علیهم و متصدی امور حبس و محبوس لهم و وصی و یا ناظر خواهد بود.
ب: مهلت اعتراض به حدود ملک:
مهلت اعتراض به حدود ملک چه از طرف مجاورین ملک باشد و چه از طرف متقاضی ثبت ملک در فرجه قانونی و ظرف مهلت 30 روز از تاریخ صورت مجلس تحدید می باشد.
ج: مرجع تقدیم اعتراض به حدود ملک:
این اعتراض می بایست به اداره ثبت محل تسلیم گردد.
د: نحوه تقدیم اعتراض بر حدود ملک:
اعتراض بر حدود ملک نیز مانند اعتراض بر ثبت ملک می بایست به وسیله دادخواست صورت پذیرد مگر اینکه طرفین قبلاً پرونده ای در دادگاه و در جریان رسیدگی داشته باشند که در این صورت و به جای دادخواست اعتراض باید گواهی مورد نظر در خصوص پرونده را از دادگاه صالح دریافت نموده و در مهلت مقرر به اداره ثبت تسلیم نمایند.
ه: اقدامات اداره ثبت پس از وصول اعتراض بر حدود ملک:
اقدامات ادراه ثبت در مورد اعتراض بر حدود مشابه با اقداماتی است که در اعتراض به ثبت ملک بیان گردید، البته با یک استثناء بدین شرح که:
در برخی از موارد در خصوص اعتراض بر حدود ملک به جای دعوت از رئیس دادگاه و یا ارسال پرونده به دادگاه صلاحیت دار پرونده به هیأتی به نام هیأت تشخیص ارسال می گردد.
این اعتراضات عبارتند از:
اعتراضاتی که بر حدود املاک تقسیم شده بین زارعان و یا قطعات اختصاصی مالک یا مستثنیات قانونی اصلاحات اراضی واصل می گردد که اعتراض بر حدود این املاک به جای ارسال به دادگاه به هیأت تشخیص ارسال می گردد.
هیأت تشخیص و نحوه رسیدگی آن:
الف: هیأت تشخیص متشکل از 3 عضو می باشد که در مرکز هر استان تشکیل می گردد که این اعضاء عبارتند از:
1- رئیس دادگستری محل
2- رئیس اداره ثبت اسناد و املاک یا معاون وی
3- رئیس اداره کشاورزی با معاون او
ب: صلاحیت هیأت تشخیص:
هیأت تشخیص با اعضاء خود در اداره ثبت تشکیل جلسه می دهد و در خصوص موارد ذیل رسیدگی نموده و اقدام به صدور رأی می نمایند:
1- اعتراض به حدود ملک
2- داخل بودن اعتراض در مهلت قانونی و یا خارج از آن که این رأی قطعی و برای اداره ثبت لازم الاجرا می باشد.
نکته- با عنایت به این موضوع که بیشترین اختلافات ثبتی معمولاً در خصوص حدود می باشد و به صورت معمول دفاتر املاک و اسناد مالکیت در این موارد نمی توانند رفع تناظر و اختلاف پیش آمده را داشته باشند و ناچار به رسیدگی از این طریق می باشد.
اداره ثبت موظف به تهیه نقشه کاداستر می باشد که بیشتر ملاک عمل دادگاه و اداره ثبت در موارد ذیل می باشد:
1- تفکیک و افراز املاک واقع در محدوده شهر و حومه
2- تحدید حدود املاک مجاور واقع در شهر و حومه
3- دعاوی مطروحه در مراجع قضایی در خصوص حدود املاک
نکته- تهیه نقشه کاداستر وظیفه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور می باشد.
وکلای متخصص در امور ثبت وکیل یا وکلای دادگستری می باشند که پروانه وکالت خود را از کانون وکلای دادگستری دریافت نموده اند پس مراقب باشیم در مراجعه به ادارات ثبت هستند افراد سود جو که در کمین و خود را وکیل دادگستری معرفی می کنند لیکن وکیل دادگستری شخصی است که پروانه وکالت دارد و پروانه وکالت او با عنوان وکیل پایه یک دادگستری است و یا کارآموز وکالت و وکیل دادگستری این پروانه وکالت را از کانون وکلای دادگستری دریافت نموده اند و فقط وکیل دادگستری و یا وکلای دادگستری حق مراجعه به دادگاه و اعلام وکالت را دارند و به یاد داشته باشیم وکالت شما به صورت قرارداد وکالتی می باشد که در فرم مخصوص و در دفتر وکالت، وکیل پایه یک دادگستری و یا کارآموز وکالت تنظیم می شود و نه وکالت در دفتر اسناد رسمی، موسسسه حقوقی دادآوران نستوه ارائه دهنده خدمات حقوقی در ایران می باشد.

logo-samandehi