موسسه حقوقی دادآوران نستوه
ما همواره کنار شما هستیم
صداقتتخصصسلامت
شماره تماس (+۹۸) ۲۱ - ۸۶۰۷۱۲۴۱
مشاوره حقوقی رایگان

سوال خود را بپرسید

انواع نقل و انتقال املاک

نقل و انتقال املاک چیست؟
برای نقل و انتقال املاک چه باید کرد؟
برای نقل و انتقال املاک به کجا مراجعه کنیم؟
آیا میدانید چه کارهایی باید برای نتقل و انتقال املاک انجام دهید؟
نقل و انتقال املاک یکی از دغدغه های افراد است چرا که نقل و انتقال املاک به صورت های مختلف وجود دارد و گاهی بسیاری از افراد نمی دانند برای نقل و انتقال املاک خود کدام راه را انتخاب نمایند یا برای نقل و انتقال املاک کدام راه کم خطرتر است و به صورت کلی در خصوص نقل و انتقال املاک اطلاعات زیادی ندارند ولی به راستی نقل و انتقال املاک به چه صورت است و برای نقل و انتقال املاک چه باید کرد و مهمتر از همه اینکه چه کاری باید در هنگام نقل و انتقال املاک انجام دهیم، و هزاران سئوال بی جواب خود را در خصوص نقل و انتقال املاک را از وکیل پایه یک دادگستری در موسسه حقوقی دادآوران نستوه و  گروه وکلای نستوه بخواهید.
درباره انواع نقل و انتقال املاک بدانیم...
انتقال به معنی اتمام مالکیت مالک، نسبت به مالی معین است که به نفع و سود مالک جدید به گونه ای که تمام حق و حقوق مالک نخستین به مالک جدید انتقال میابد.
در خصوص نقل و انتقال ملک دو حالت قابل تصور است بدین شرح:
1- کل ملک منتقل می گردد.
2- مقدار مشاعی از ملک منتقل می گردد.
در صورت نخست یعنی انتقال کل ملک در اداره ثبت انتقال سند ثبت می گردد و در صورت دوم یعنی انتقال مقدار مشاعی از ملک در اداره ثبت انتقال سند ثبت می گردد.
نکته- در املاک مشاع برای هر شریک به نسبت سهم یک سند مالکیت صادر می گردد.
انواع انتقال ملک عبارت است از:
1- انتقال ملک به صورت قهری  2- انتقال ملک به صورت اجرایی  3- اتقال ملک با بیع شرط و معامله با حق استرداد  4- انتقال ملک از طریق صلح  5- انتقال ملک به صورت وکالتی
1- انتقال ملک به صورت قهری:
ارث یکی از طرق انتقال قهری محسوب می گردد که در این صورت بایستی بعد از محرز شدن انحصار وراثت و سمت هر یک از ورثه نسبت به مورث در گواهی انحصار وراثت در دفتر املاک، ملک به نام وراث نسبت به سهم آنها ثبت گردد.
2- انتقال ملک به صورت اجرایی:
این نوع انتقال که پس از صدور اجراییه صورت می گیرد و ممکن است اجراییه توسط دادگاه صالح و یا اجراییه توسط اداره ثبت صادر شده باشد.
در خصوص این نوع انتقال گفتنی است درخواست کننده اجراییه در زمان صدور اجراییه حقی نسبت به ملک ندارد ولی پس از صدور اجراییه و ابلاغ آن این حق را قانوناً به دست می آورد.
در هر صورت پس از انجام مزایده که به موجب سند رسمی ملک، به شخص برنده مزایده و یا طلبکار منتقل می گردد که به آن در اصطلاح سند انتقال اجرایی نیز می گویند.
3- انتقال ملک با بیع شرط و معامله با حق استرداد:
در هر معامله ای که شرطی جهت استرداد مورد معامله به هر نحو وجود داشته باشد معامله با حق استرداد اطلاق می گردد بدین شرح که متعاملین برای قرارداد منعقده می توانند شرط خیار بگنجانند و این خیار تابع قرارداد متعاملین است مانند اینکه شرط شود که هرگاه فروشنده کل مبلغ را در مدت معینی به مشتری پرداخت نماید حق فسخ معامله را نسبت به تمام مبیع داشته باشد و...
نکته- به مجرد عقد بیع مشتری مالک شناخته می شود و چنانچه فروشنده به شرایطی که برای استرداد مبیع وجود دارد عمل ننماید بیع قطعی می شود و مشتری مالک قطعی خواهد بود و چنانچه جامه عمل به تعهدات خود بپوشاند حق فسخ ثابت می گردد.
4- انتقال ملک از طریق صلح:
صلح عقدی است که در آن عقدی معین همانند بیع را می توان در قالب صلح واقع ساخت و با وجود این وصف دیگر آثار بیع در آن مجری نخواهد بود و آثار عقد صلح به آن تحمیل می گردد که به دو دسته بدین شرح تقسیم می گردد:
1- صلح محاباتی:
در این نوع صلح عقد دارای عوض است که به صورت عمدی ارزش اقتصادی بین عوضین رعایت نشده است مانند صلح یک خانه به یک شاخه نبات.
2- صلح غیر محاباتی:
در این نوع صلح عقد دارای عوض است که ارزش اقتصادی بین عوضین رعایت شده است.
5- انتقال ملک به صورت وکالتی:
وکالت عقدی است که موکل شخصی را وکیل برای انجام امور خود قرار می دهد، در این نحوه انتقال، فروشنده «موکل» و خریدار «وکیل» می شود و وکیل مورد نظر می تواند مطابق حدود و اختیاراتی که در قرارداد وکالت تعیین شده است اقدام نماید.
این نوع وکالت دارای مزایا و معایبی می باشد و پیشنهاد می شود هر چه زودتر نسبت به تنظیم سند رسمی اقدام گردد چرا که در سند وکالتی امکان باطل شدن وکالتنامه بنا به دلایلی همچون فوت و... وجود دارد و اینکه مطابق با قوانین ثبت دولت فقط کسی را مالک می شناسد که سند مالکیت به نام او باشد.
نکته- منظور از دولت اداره و نهاد ها و دادگستری و... می باشد.وکالت شغل شریفی است و کسی که به شغل شریف وکالت اشتغال دارد را وکیل دادگستری خطاب می نمایند و البته وکیل در جامعه با عنوان وکیل پایه یک دادگستری مرسوم شده است و همه افراد به دنبال وکیل پایه یک دادگستری می باشند ولی آیا تا کنون به این سئوال اندیشیده اید وکیل پایه یک دادگستری چه فرقی با دیگر وکیل یا وکلای دادگستری دارد، آیا میدانستید کانون وکلای دادگستری فقط وکیل پایه یک دادگستری دارد و در کنار او نیز کارآموز وکالت پس وکیل پایه یک دادگستری چه فرقی با کارآموز وکالت دارد، برای دانستن تفاوت وکیل پایه یک دادگستری با کارآموز وکالت و وکیل پایه دو دادگستری مقاله تهیه شده توسط موسسه حقوقی دادآوران نستوه را حتماً بخوانید.

logo-samandehi