موسسه حقوقی دادآوران نستوه
ما همواره کنار شما هستیم
صداقتتخصصسلامت
شماره تماس (+۹۸) ۲۱ - ۸۶۰۷۱۲۴۱
مشاوره حقوقی رایگان

سوال خود را بپرسید

دعوی اثبات مالکیت ملک

در مواردی شخص مجبور به طرح دعوای اثبات مالکیت ملک می شود. شرایط این دعوا منحصر به فرد می باشد و می بایست به دقت طرح گردد. دعوای اثبات مالکیت ملک در مواردی طرح می گردد که خواهان مجبور به اثبات مالکیت خود می باشد. سوالاتی که در خصوص دعوای اثبات مالکیت ملک می تواند در ذهن به وجود آید عبارت است از دعوی اثبات مالکیت ملک چیست؟ دعوی اثبات مالکیت ملک در خصوص چه املاکی قابلیت طرح دارد؟ آیا خواسته اثبات مالکیت ملک نسبت به املاک ثبت شده، قابلیت استماع دارد؟ دادگاه بر اساس چه دلایل و مستنداتی حکم بر اثبات مالکیت ملک صادر می کند؟ نحوه اثبات مالکیت ملک چگونه است؟ شرایط دعوی اثبات مالکیت ملک چگونه است؟ مدارک طرح دعوی اثبات مالکیت ملک چیست؟ برای اطلاع دعوی اثبات مالکیت ملک مقاله تهیه شده در موسسه حقوقی دادآوران نستوه که توسط وکیل پایه یک دادگستری در دپارتمان های گروه وکلای نستوه تهیه شده است را مطالعه نمایید.

یکی از دعاوی متداول در محاکم دادگستری دعوی اثبات مالکیت ملک می باشد.  در مطلب پیش و رو سعی داریم، با ادبیاتی ساده به بیان و تشریح دعوی اثبات مالکیت ملک بپردازیم.

دعوی اثبات مالکیت ملک در فرضی مطرح می شود، که ملک موضوع دعوی فاقد سابقه ثبتی در دفتر املاک اداره ثبت است. به تعبیر بهتر؛ اگر در خصوص مالکیت ملکی که فاقد سابقه ثبتی در دفتر املاک اداره ثبت می باشد و سند مالکیت رسمی ندارد اختلاف شود، دعوی اثبات مالکیت ملک مطرح می گردد.

لازم به توضیح است؛ خواسته اثبات مالکیت ملک نسبت به املاک واجد سابقه ثبتی در دفتر املاک اداره ثبت قابل استماع نبوده، و طرح خواسته اثبات مالکیت نسبت به ملک دارای سند رسمی از سوی محاکم دادگستری مورد پذیرش قرار نمی گیرد. در واقع طرح خواسته اثبات مالکیت ملک نسبت به املاک واجد سند رسمی بر خلاف نص ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 تلقی می شود. بر طبق مفهوم ماده پیش گفته، اگر ملکی در دفتر املاک اداره ثبت دارای سابقه ثبتی باشد، دولت شخصی را که ملک به اسم او ثبت شده است مالک خواهد شناخت. بنابراین دعوی اثبات مالکیت زمانی طرح می شود، که ملک به ثبت نرسیده باشد، و مالک بخواهد با تحصیل حکم قطعی دادگاه مبنی بر اثبات مالکیت ملک به مالکیت خود رسمیت ببخشد و از مزایای آن استفاده کند. مطابق ماده 140 قانون مدنی اسباب ایجاد مالکیت می تواند احیاء اراضی موات و حیازت اشیاء مباحه ، عقود و تعهدات ، اخذ به شفعه و ارث باشد.

بیشتر بدانیم : اعتراض به ثبت ملک

در دعوی اثبات مالکیت ملک، تمامی ادله اثبات دعوی مطرح در ماده 1258 قانون مدنی ایران می تواند مورد استناد و توجه دادگاه رسیدگی کننده واقع شود. در واقع دادگاه با امعان نظر به دلایل و مستندات خواهان نظیر تصرف، که خود می تواند مطابق ماده 35 قانون اخیر الذکر دلیل مالکیت باشد، سند انتقال عادی، شهادت شهود و ... مالکیت خواهان را احراز کند، و حکم بر اثبات مالکیت ملک صادر نماید. تاکید می گردد، جهت اثبات مالکیت ملک هیچ الزامی به ارائه مبایعنامه یا قرارداد نیست.

مرجع صالح جهت رسیدگی به دعوی اثبات مالکیت ملک کدام است ؟

در این خصوص می بایست تصریح شود، مطابق ماده 12 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 دعاوی مربوط به اموال غیر منقول در دادگاه محل وقوع ملک قابل طرح و رسیدگی است. برای مثال چنانچه قصد طرح دعوی به خواسته اثبات مالکیت ملک در شهرستان تبریز را دارید، باید دعوی خود را در محاکم حقوقی تبریز مطرح نمایید. در حال حاضر با توجه به تاسیس دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، شما می توانید دادخواست اثبات مالکیت ملک از تمامی نقاط ایران در دفاتر مذکور ثبت نمایید. بدیهی است؛ دادخواست شما از طریق دفاتر خدمت الکترونیک قضایی جهت رسیدگی به دادگاه محل وقوع ملک ارسال می گردد. با ذکر مثالی موضوع را روشن می نماییم؛ اگر شما ساکن تهران هستید اما قصد طرح دعوی به خواسته اثبات مالکیت ملکی در شمال ایران را دارید، می توانید از طریق هر یک از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی تهران نسبت به ثبت دادخواست خود اقدام نمایید. دادخواست شما پس از ثبت از طریق دفتر خدمات به دادگاه شهرستان محل وقوع ملک ارسال می گردد.

بیشتر بدانیم (توضیحات تکمیلی) : مرجع رسیدگی به دعوی اثبات مالکیت ملک

اما سوال دیگری که مناسب است در اینجا مطرح شود اینکه؛ در مورد ملک ثبت نشده ای که در تصرف شخص دیگری است، چه اقدامی متصور خواهد بود؟ آیا خواسته اثبات مالکیت ملک و خلع ید از ملک به طور همزمان قابل طرح می باشد؟

بر طبق رای وحد رویه شماره 672 مورخ 1383/10/1 هیات عمومی دیوان عالی کشور، خلع ید از اموال غیر منقول، فرع بر اثبات مالکیت است. در نتیجه طرح دعوی خلع ید از زمین، قبل از احراز و اثبات مالکیت قابل استماع نیست. بنابراین شخصی که قصد طرح دعوی خلع ید را دارد، می بایست مطابق مواد 46 و 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک دارای سند رسمی مالکیت ملک باشد، و یا اگر ملک موضوع دعوی فاقد سند رسمی می باشد، سابقا حکم قطعی بر اثبات مالکیت ملک را تحصیل نموده باشد. به سخن بهتر؛ رسیدگی به دعوی خلع یدی که مستند خواهان سند غیر رسمی می باشد، قابلیت استماع در دادگاه را ندارد. و لیکن چنانچه دعوی اثبات مالکیت توامان با خلع ید مطرح شود، دادگاه پس از بررسی و صدور حکم بر اثبات مالکیت، دعوی خلع ید را مورد پذیرش قرار داده و خوانده را به خلع ید از اعیان غیر منقول محکوم خواهد کرد. لازم به توضیح است؛ مدعی اثبات مالکیت می تواند خواسته اثبات مالکیت و خلع ید را به طور همزمان در دادخواست خود مطرح نماید، در این صورت دادگاه پس از احراز مالکیت حکم  خلع ید متصرف را نیز صادر می نماید.

بیشتر بدانیم : اعتراض به حدود ملک

نمونه دادخواست اثبات مالکیت ملک :

خواهان : مشخصات مدعی اثبات مالکیت ملک

خوانده : مشخصات طرف دعوی اثبات مالکیت ملک

وکیل یا نماینده قانونی : مشخصات وکیل یا نماینده قانونی در صورت وجود

تعیین خواسته و بهای آن : 1- صدور حکم بر اثبات مالکیت ملک موضوع قرارداد عادی مورخ ... به مساحت ... واقع در ... فاقد پلاک ثبتی مقوم بر ... ریال 2- مطالبه کلیه خسارات قانونی

دلایل و منضمات دادخواست : 1- کپی مصدق قرارداد عادی مورخ ... 2- استماع شهادت شهود 3- کپی مصدق رسید پرداخت ثمن معامله

شرح دادخواست :

ریاست محترم دادگاه

با سلام، احتراما به استحضار می رساند :

اینجانب به موجب قرارداد عادی مورخ ... یک قطعه زمین به مساحت ... واقع در ... فاقد پلاک ثبتی را از خوانده محترم خریداری نمودم، و کل ثمن معامله به مبلغ ... ریال را به نامبرده پرداخت نمودم.

نظر به اینکه خوانده فروش زمین موصوف به اینجانب را انکار می نماید، مستندا به مواد 10 ، 190 ، 219 ، 338 ، 339 ، قانون مدنی و مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی صدور حکم بر اثبات مالکیت ملک و محکومیت خوانده به پرداخت کلیه خسارات قانونی مورد استدعاست.    

سخن آخر اینکه؛ گروه وکلای نستوه جهت ارائه مشاوره و قبول وکالت به صورت تخصصی، در دعاوی مربوط به اثبات مالکیت ملک در کنار شما خواهد بود. امیدواریم سرآغاز حرکتی باشیم؛ که شهروندان محترم به جای مراجعه به موسسات حقوقی تحت مدیریت افراد ناآگاه و غیر حرفه ای، بتوانند با اطمینان خاطر از خدمات حقوقی و وکالتی وکلای حرفه ای دادگستری برخوردار شوند. احتیاطا تاکید می کنیم؛ با مراجعه به اهل فن و وکلای حرفه ای دادگستری، از نسخه پیچی افراد نا آگاه و غیر حرفه ای  که با دخالت های بی جا، حق خود و دیگران را تضیع می کنند پیشگیری نمایید.     

logo-samandehi