موسسه حقوقی دادآوران نستوه
ما همواره کنار شما هستیم
صداقتتخصصسلامت
شماره تماس (+۹۸) ۲۱ - ۸۶۰۷۱۲۴۱
مشاوره حقوقی رایگان

سوال خود را بپرسید

سند مالکیت المثنی

در این مقاله توضیح میدهیم که " سند مالکیت المثنی چیست"،"مراحل صدور سند مالکیت چگونه است" و "سند مالکیت المثنی را از کجا تهیه کنیم" :
سند مالکیت یکی از آثار حقوقی ثبت املاک است حال ممکن است این سند دچار مشکلاتی گردد و ناچار به دریافت سند مالکیت المثنی باشید، حال آنکه سند مالکیت المثنی دارای شرایطی است و شاید هر شخصی شرایط سند مالکیت المثنی را نداند و یا اینکه برای دریافت و سند مالکیت المثنی به کجا رجوع کند و آیا هر شخصی می تواند تقاضای سند مالکیت المثنی نماید و یا اینکه چه مدارکی برای سند مالکیت المثنی نیاز می باشد و به طور کلی هزاران سوال در خصوص صدور سند مالکیت المثنی وجود داشته باشد که شما می توانید پاسخ سئوالات خود را در این مقاله با عنوان سند مالکیت المثنی دریافت نموده که توسط وکلا و کارشناسان گروه وکلای نستوه در موسسه حقوقی دادآوران نستوه برای علاقه مندان تهیه شده است.
صدور سند مالکیت المثنی چگونه است؟
سند مالکیت المثنی در موارد ذیل صادر میگردد:
1- در صورت گم شدن سند مالکیت
2- در صورت از بین رفتن تمام سند مالکیت و یا جزئی از آن
3- در صورتی که سند مالکیت نزد دیگری باشد و استرداد آن حتی از طریق مراجع قضایی امکان پذیر نباشد.
نکته- سرقت سند مالکیت و... نیز مشمول بند 1 می باشد.
1- در صورت گم شدن سند مالکیت و یا به سرقت رفتن:
در مواردی که سند مالکیت بنا به دلائلی همچون گم شدن و یا به سرقت رفتن و.... وجود ندارد مالک می بایست تقاضای صدور سند مالکیت المثنی نماید.
در این خصوص مالک می بایست به صورت کتبی دلیل از بین رفتن سند «مفقود، به سرقت رفتن و...» را اعلام نموده و استشهادیه ای نیز به امضاء لااقل 3 نفر که امضاء آنها گواهی، از سوی کلانتری محل و یا یکی از دفاتر اسناد رسمی صورت گرفته باشد به اداره ثبت محل تسلیم نماید.
نکته 1- در حال حاضر در رویه معمولاً گواهی امضاء صرفاً از طرق دفاتر اسناد رسمی صورت می گیرد.
نکته 2- استشهادیه مطابق با نمونه ای است که سازمان ثبت اسناد و املاک آن را ارائه می نماید و در 2 نسخه چاپی در اختیار متقاضیان قرار میدهد.

برای گرفتن سند مالکیت المثنی به کجا باید مراجعه کرد؟
پس از طی مراحل فوق و ارائه تقاضا نامه کتبی به پیوست استشهادیه اداره ثبت اقدام به ثبت موضوع در دفتر املاک می نماید و در حوزه هایی که به صورت کامپیوتری می باشد از طریق کامپیوتر و در حوزه هایی که به صورت دستی و فاقد کامپیوتر باشد به وسیله بخشنامه به دفاتر اسناد رسمی اعلام می دارد و سپس ظرف 1 هفته به هزینه درخواست کننده موضوع یک نوبت در یکی از روزنامه ای کثیر الانتشار یا یکی از روزنامه هایی که آگهی های ثبتی در آن چاپ می گردد موضوع ثبت می گردد. چنانچه از تاریخ انتشار آگهی و ظرف 10 روز اعتراض واصل نگردد سند مالکیت المثنی صادر می گردد.
نکته- معترضی که اصل سند مالکیت یا سند معامله را ارائه ننماید فاقد اعتبار است.
سوال: چه مواردی در روزنامه می بایست منتشر گردد؟
1- نام و نام خانوادگی مالک
2- محل وقوع ملک و شماره پلاک ثبتی
3- خلاصه ای از ادعای از بین رفتن یا گم شدن سند مالکیت.
4- معاملاتی که حکایت از سند ثبتی و اظهار مالک در سند مالکیت نوشته شده است.
5- تذکر بدین موضوع که هر شخص نسبت به ملک مذکور در آگهی قراردادی منعقد نموده که در خلاصه سند ذکر نشده است و یا اینکه سند مالکیت نزد او می باشد، می تواند ظرف 10 روز از تاریخ نشر آگهی به اداره ثبت محل مراجعه نماید و ضمن ارائه اصل سند مالکیت، اعتراض خود را نیز تقدیم نماید.
نکته- همانگونه که پیش تر نیز اشاره گردید چنانچه در مهلت مقرر اعتراضی واصل نگردد و یا اینکه اعتراض واصله بدون ارائه سند مالکیت باشد، اعتراض فاقد اثر بوده و سند مالکیت المثنی طبق مقررات برای متقاضی صادر می گردد.
2- در صورت از بین رفتن تمام سند مالکیت و یا جزئی از آن:
در مورد گزینه دوم نیز همچون مراحل گزینه 1 بایستی با تمام شرایط ذکر شده اعم از استشهادیه و نشر روزنامه و... اقدام گردد.
3- در صورتی که سند مالکیت نزد دیگری باشد و استرداد آن حتی از طریق مراجع قضایی امکان پذیر نباشد:
در مواردی که سند مالکیت نزد شخص ثالثی می باشد و از استرداد آن استنکاف می نماید و حتی از طریق مراجع قضایی و صدور اجراییه امکان مسترد نمودن سند میسر نیست در این صورت مالک می تواند بدون تحقیق از شهود «استشهادیه» و حتی انتشار آگهی و فقط با اخذ گواهی از دادگاه صادر کننده حکم و ارائه به اداره ثبت تقاضای صدور سند مالکیت المثنی نماید.

logo-samandehi