موسسه حقوقی دادآوران نستوه
ما همواره کنار شما هستیم
صداقتتخصصسلامت
شماره تماس (+۹۸) ۲۱ - ۸۶۰۷۱۲۴۱
مشاوره حقوقی رایگان

سوال خود را بپرسید

وکیل افراز ملک

در این مقاله سعی بر آن داریم شرح مختصری از شرایط افراز ملک در دادگاه را برای علاقه مندان به اشتراک گذاریم.

افراز چیست؟

افراز به معنی تقسیم یک ملک مشاع بین شرکا می باشد، در حالتی که بین شرکا توافقی برای تقسیم نباشد.

مواردی که در خصوص افراز ملک می بایست مد نظر قرار دهید عبارت است از

  • چگونه دعوی افراز را اقامه نماییم؟
  • چگونه ملک خود را افراز نماییم؟
  • شرایط افراز ملک چگونه است؟
  • بهترین وکیل افراز ملک در تهران کیست؟
  • نمونه دادخواست افراز ملک چگونه است؟

در صورت عدم دریافت پاسخ سوالات خود با توجه به محدودیت در نگارش مقاله می توانید هم اکنون با وکیل افراز ملک در دپارتمان تخصصی دعاوی املاک گروه وکلای نستوه در ارتباط باشید.

مرجع رسیدگی به دعاوی افراز کجا است؟

در مرحله اول، مرجع رسیدگی به دعوای افراز اداره ثبت اسناد و املاک است. در پاره ای موارد نیز دادگاه های عمومی صالح به رسیدگی دعوای افراز می باشند.

اگر ملک دارای سابقه ثبتی باشد، پس از ثبت دادخواست و تعیین وقت رسیدگی، دادگاه آخرین وضعیت ثبتی ملک را استعلام می کند، پس از استعلام و رسیدگی قرار ارجاع به کارشناسی صادر می گردد. کارشناس رسمی دادگستری درباره وضعیت ملک، قابل افراز بودن یا نبودن و در صورت قابل افراز بودن در مورد نحوه تقسیم و سهم هر یک از شرکا، نظر می دهد.

اگر نظر کارشناس مبنی بر غیر قابل افراز بودن ملک باشد، دادگاه حکم به غیر قابل افراز بودن ملک خواهد داد. اگر ملک قابل افراز بوده و مالکین نسبت به نظر کارشناس درباره نحوه تقسیم ملک اعتراضی نداشته باشند، دادگاه بر اساس نظر کارشناس و میزان سهمی که او برای هر کدام از شرکا تعیین کرده است حکم صادر می کند. اگر مالکین در خصوص نحوه تقسیم اعتراضی داشته باشند، تقسیم به قید قرعه انجام خواهد پذیرفت.

کارشناس چگونه نظریه خود را صادر می کند؟

کارشناس هنگام تهیه گزارش از نماینده و نیز نقشه بردار اداره ثبت استفاده می نماید، دلیل این امر جلوگیری از تعارض مابین نقشه های ثبتی و صورتمجلس های موجود می باشد.

طرفین دعوای افراز چه کسانی هستند؟

شرکای مال مشاع، متقاضیان درخواست افراز هستند که درخواست خود را به طرفیت سایر شرکا به دادگاه صالح تقدیم می کنند، اگر بین شرکا صغیر یا محجوری باشد، دادخواست به طرفیت امین یا قیم طرح می شود.

مرجع صالح به رسیدگی به دعوای افراز کدام است؟

گفتیم که افراز در وهله اول یک کار اداری است و به طور کلی افراز املاک مشاعی که جریان ثبتی آنها به اتمام رسیده است به اداره ثبت اسناد محل وقوع ملک است. اما به تقاضای افراز املاک مشاعی که جریان ثبتی آنها به اتمام نرسیده است و نیز افراز املاکی که بین مالکین آن غایب مفقود الاثر و یا محجور وجود دارد، در دادگاه محل وقوع ملک رسیدگی می گردد.

دادخواست افراز ملک چگونه ثبت می گردد؟

دادخواست افراز ملک مشاعی بایستی همراه ادله مثبته مالکیت (سند)، مدارک شناسایی، وکالتنامه در صورت طرح دعوا توسط وکیل و نیز پرداخت هزینه دادرسی معادل دعاوی مالی می باشد. همچنین اگر دادخواست افراز برای مال موروثی باشد، گواهی تصدیق انحصار وراثت نیز بایستی پیوست دادخواست باشد.

رای افراز ملک چگونه اجرا می شود؟

رای افراز ملک، جنبه اعلامی داشته و موقعیت جدیدی را به وجود نمی آورد. بنابراین برای رای افراز، اجراییه صادر نمی شود. متقاضی افراز حکم را پس از طی مراحل قانونی، پرداخت هزینه افراز و سایر هزینه ها به اداره ثبت برده و مشخصات ملک و قطعات افراز شده در دفتر جاری ثبت شده، سند مالکیت قبلی باطل و سند جدید صادر می شود.

تفکیک و افراز مال مشاع چه تفاوتی با هم دارند؟

در تفکیک مال مشاع، حالت اشاعه از بین نمی رود و همه شرکا در تمام قطعات تفکیکی به نسبت سهم خود شریک می باشند، اما در افراز ملک مشاع از حالت اشاعه خارج شده و به قطعات اختصاصی تقسیم می شود. دعوای افراز با درخواست برخی مالکین قابل طرح است اما درخواست تفکیک نیاز به تقاضای کلیه مالکین دارد

در افراز به چه مواردی باید توجه کرد؟

در دعوای افراز ملک، تعدد مالکین شرط است، حداقل باید دو شریک برای طرح این دعوا وجود داشته باشد. همچنین اگر تقسیم موجب  شود که کل ملک یا سهم برخی از مالکین از مالیت افتاده یا ارزش خود را از دست بدهد، تقسیم ممنوع است. ملکی که به موجب حکم دادگاه غیر قابل افراز تشخیص داده شود به درخواست هر یک از شرکا و به دستور دادگاه توسط اجرای احکام فروخته می شود.

همچنین نقشه تفکیکی که مستند حکم دادگاه می باشد، بایستی قبل از رسیدگی به تایید شهرداری برسد و شهرداری نقشه تفکیکی را با طرحه های هادی یا جامع تفصیلی تایید کند. اگر ملک مورد افراز از اراضی کشاورزی  باشد، بر اساس قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی مصوب 1383، این اراضی بایستی با نصاب تعیین شده توسط وزارت جهاد کشاورزی تفکیک شوند.

بهترین وکیل افراز املاک کیست؟

هر وکیل که داریا تخصص در حیطه ای خاص باشد مسلماً بهترین گزینه برای شما می باشد پس لازمه طرح دعوی استفاده از اشخاص متخصص در آن حیطه می باشد.

برای طرح دعوای افراز ملک و یا دفاع در قبال دعوای افراز ملک و سایر دعاوی مشابه می توانید با وکلای زبده و متخصص امور ملکی موسسه حقوقی دادآوران نستوه در تماس باشید. کلیه خدمات حقوقی از جمله ارائه مشاوره، تنظیم دادخواست و لایحه و اخذ وکالت در این موسسه توسط وکلای پایه یک کانون مرکز ارائه می گردد.

logo-samandehi