موسسه حقوقی دادآوران نستوه
ما همواره کنار شما هستیم
صداقتتخصصسلامت
شماره تماس (+۹۸) ۲۱ - ۸۶۰۷۱۲۴۱
مشاوره حقوقی رایگان

سوال خود را بپرسید

کلیات حقوق ثبت

حقوق ثبت چیست؟
حقوق ثبت به چه کار آید؟
آیا حقوق ثبت را می شناسید؟
آیادر خصوص کلیات حقوق ثبت می دانید؟
حقوق ثبت یکی از شاخه های علم حقوق است ولی اما حقوق ثبت دارای آثار کاربردی تر نسبت به دیگر رشته های حقوق است آنچنان که در خصوص حقوق ثبت گفتنی است هر شخص در طول عمر خود با حقوق ثبت و آثار قانونی حقوق ثبت به طور مستمر برخورد دارد و حقوق ثبت در زندگی و روزمرگی اشخاص گره خورده است چرا که حقوق ثبت دارای آثاری است که نظم را به جامعه به ارمغان می آورد برای دانستن حقوق ثبت و آثار قانونی آن این مقاله را که توسط وکیل پایه یک دادگستری از سوی موسسه حقوقی داداوران نستوه و ایضاً گروه وکلای نستوه  تهیه شده است را مطالعه نمایید.
درباره حقوق ثبت بدانیم...
نخستین قانون ثبت اسناد مصوب 1290 می باشد که این قانون در 139 ماده و پس از اسقرار مشروطیت تصویب شد ولی به صورت کلی قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310/12/26 می باشد هرچند دارای تغیرات و اصلاحاتی بود که از جمله قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1354 و آیین نامه قانون ثبت مصوب 1317 و قانون ثبت احوال مصوب 1355 را نام برد.
ثبت در لغت به معنای استواری، پایداری و برجا بودن و نیز قرار دادن و نگاشتن در دفتر و یاداشت کردن نیز آمده است نمونه ثبت را می توان در کلماتی همچون ثبت احوال، ثبت اسناد، ثبت شرکت، ثبت نام مشاهده نمود که معنا و مفهوم آن را پررنگ می کند.
اما در اصلاح حقوقی ثبت را به مجموعه اعمال حقوقی و اداری می گویند که به واسطه آن اوراق و فهرست هایی در دفاتر ایجاد، تغییر، زوال و انتقال حقی یادداشت می شود.
در خصوص اهمیت ثبت همین موضوع بس که در آیاتی از قرآن کریم از لزوم ثبت سخن به میان آمده است از جمله آیه 282 سوره بقره که می فرماید:« ای کسانی که ایمان آورده اید اگر وامی به یکدیگر تا سر آمد معینی دادید، آن را بنویسید و...» که همانگونه که اشاره شد این آیه به صراحت اهمیت تنظیم و ثبت سند را مشخص می کند.
اداره ثبت از ابتدای امر تابع وزارت عدلیه یا همان وزارت دادگستری بوده که دلیلی محکم بر اهمیت این سازمان می باشد، این سازمان وابسته به وزارت دادگستری است و رئیس آن سمت معاون وزارت دادگستری را دارد در خصوص این سازمان گفتنی است که در اغلب استان ها به صورت اداره کل ثبت اسناد و املاک منطقه و در شهرستان ها با عنوان اداره ثبت اسناد و املاک و در شهرهای بزرگی همچون تهران ادارات ثبت ناحیه نیز به چشم می خورند.
حقوق ثبت به صورت کلی در یک تقسیم بندی به 2 دسته تقسیم می شود:
1- ثبت اسناد
2- ثبت املاک
ثبت اسناد:
مفرد این کلمه سند است و مطابق قانون مدنی سند را هر نوشته ای میداند که در مقام دعوی و یا دفاع قابل استناد باشد که با توجه به این موضوع حائز اهمیت است که خود سند به دو دسته تقسیم می شود:
الف: سند رسمی
ب: سند عادی
با عنایت به تعریف فوق ثبت اسناد را دارای آثاری می توان بر شمرد از جمله:
1- رسمیت قانونی و اعتبار اسناد ثبت شده
2- نظم مالیاتی و حفظ حقوق اشخاص
ب: ثبت املاک:
مفرد این کلمه ملک است و عبارت است از مال غیر منقول ولی نه تعریف مال غیر منقول به معنای عام آن در قانون مدنی بلکه تعریف مال غیر منقول به صورت خاص یعنی زمین و بنای احداثی فقط.
با عنایت به تعریف فوق ثبت املاک را دارای آثاری می توان بر شمرد از جمله:
1- برای مالکیت مالکان و حفظ حقوق آنها ضروری است.
2- ایجاد فضای امن برای صاحبان املاک
3- نظم مالیاتی و حفظ حقوق عمومی اشخاص
اسنادی که مطابق قانون به ثبت رسیده باشند دارای آثار قانونی می باشند از جمله مهمترین آنها:
1- اسناد رسمی نسبت به طرفین و وراث و قائم مقام آنها معتبر است.
2- نسبت به اسناد رسمی انکار و تردید مسموع نیست و فقط می توان ادعای جعل نمود.
3- کلیه معاملات راجع به اموال غیر منقوله که طبق مقررات راجعه به ثبت املاک ثبت شده باشد نسبت به طرفین و قائم مقام قانونی آنها و اشخاص ثالث دارای اعتبار کامل و رسمیت خواهد بود.
4- قضات و دیگر مأموران دولتی که از اعتبار دادن به اسناد ثبت شده استنکاف نمایند در محکمه انتظامی و اداری قابل تعقیب می باشند.
5- مهمترین مورد هم اینکه کلیه اسناد رسمی بدون احتیاج به مراجعه به محاکم و گرفتن رأی از محاکم  لازم الاجرا است.
وکیل پایه یک دادگستری متخصص در امور ثبت لازمه پرونده هر شخصی است چرا که وکیل یا وکلای دادگستری کارشناسان امور حقوقی و ثابت قدمان در امور وکالت می باشند برای داشتن وکیل پایه یک دادگستری می توانید به دفتر وکالت وکیل پایه یک دادگستری مراجعه نمایید و یا اینکه برای داشتن یک وکیل پایه یک دادگستری به مؤسسات حقوقی معتبر نیز مراجعه نمایید که وکیل یا وکلای دادگستری مؤسس آن باشند و مؤسسات حقوقی قابل اعتماد می باشند که زیر نظر  وکیل یا وکلای دادگستری فعالیت نمایند برای داشتن یک وکیل خوب و آن هم از نوع وکیل پایه یک دادگستری نیاز نیست وسواس به خرج دهید هر وکیلی که دارای پروانه وکالت ازسوی  کانون وکلای دادگستری می باشد دارای اعتبار و قابل اعتماد است چه وکیل پایه یک دادگستری باشد و چه کارآموز وکالت البته مگر در موارد تخصصی که وکیل پایه یک مورد نظر شما می بایست متخصص در حوزه مربوطه باشد.

logo-samandehi