موسسه حقوقی دادآوران نستوه
ما همواره کنار شما هستیم
صداقتتخصصسلامت
شماره تماس (+۹۸) ۲۱ - ۸۶۰۷۱۲۴۱
مشاوره حقوقی رایگان

سوال خود را بپرسید

ابطال اجاره نامه

سلام بر دوستان و همراهان گرامی

در این مطلب که توسط وکیل دادگستری در تیم تحریریه موسسه حقوقی دادآوران نستوه تنظیم شده است، به شرح و بیان یکی از موضوعات دعاوی حقوقی با عنوان ابطال اجاره نامه خواهیم پرداخت.

در مواردی اشخاص با طرح سوال که طرح دعوی بطلان و یا ابطال را انجام دهند. دعاوی حقوقی برعکس موضوعات کیفری یک ایرادی دارد که در صورت عدم تعیین درست خواسته می تواند موجبات ورود ضرر به اشخاص گردد. با طرح سوالاتی به شرح ذیل موضوع ابطال اجاره نامه را پی خواهیم گرفت.

مواردی که در خصوص ابطال اجاره نامه می بایست مد نظر قرار دهید عبارت است از

  • منظور از دعوی ابطال اجاره نامه چیست؟
  • در چه مواردی می توان اجاره نامه را ابطال نمود؟
  • مرجع صالح به منظور رسیدگی به دعوی ابطال اجاره نامه کجاست؟
  • ابطال اجاره نامه چه آثار حقوقی با خود به دنبال دارد؟
  • شرایط ابطال اجاره نامه چیست؟
  • بهترین وکیل ابطال اجاره نامه کیست؟

با مطالعه مطلب پیش رو ضمن تحصیل اطلاعات مفید و کاربردی می توانید در صورت نیاز به اخذ مشاوره تخصصی با وکیل متخصص در موسسه حقوقی دادآوران نستوه در ارتباط باشید.

اما قبل از هر چیز باید بگوییم، اجاره در قانون مدنی از عقود معین محسوب می شود. اهمیت عقد اجاره تا حدی است که مقنن، علاوه بر وضع مقررات مربوط به اجاره در قانون مدنی، در قوانین خاص دیگر نیز به آن پرداخته است. اما در این نوشتار هدف ما بررسی دعوی ابطال اجاره نامه خواهد بود، بنابراین پس از ارائه توضیحاتی کوتاه و مختصر در خصوص عقد اجاره به بررسی دعوی ابطال اجاره نامه می پردازیم.

همانطور که می دانیم؛ اجاره از عقود معین به حساب می آید. به موجب این عقد، مالک منفعت مال خود را برای مدت معینی به مستاجر واگذار می کند. پس از انعقاد عقد مستاجر مالک منفعت مال شده و در حدود قرارداد و عرف حق هر گونه دخل و تصرف در موضوع قرار را خواهد داشت. اما مطلبی که می بایست بدانید این است، در عقد اجاره نیز مانند هر عقد و قراردادی دیگر رعایت شرایط اساسی صحت معامله لازم و ضروری خواهد بود. در حقیقت، در عقد اجاره نیز عدم رعایت شرایط اساسی صحت معامله و همچنین عدم رعایت برخی از مقررات مخصوص این عقد موجب بطلان و بی اعتباری اجاره خواهد شد، که متعاقباً می توان با طرح دعوی ابطال اجاره نامه حکم ابطال اجاره نامه را از مرجع صالح اخذ نمود.

به طور کلی مواردی که به موجب آن می توان ابطال اجاره نامه را درخواست نمود به دو دسته تقسیم خواهد شد: عدم رعایت شرایط اساسی صحت معامله و عدم رعایت شرایط مخصوص عقد اجاره.

الف- عدم رعایت شرایط اساسی صحت معامله

ماده ۱۹۰ قانون مدنی به شرایط اساسی صحت معاملات اختصاص دارد. این شرایط می بایست در تمامی عقود و قراردادها موجود باشد که عقد اجاره نیز از این قاعده مستثنی نخواهد بود. این شرایط به شرح آتی است:

مورد اول قصد و رضا می باشد. در صورت فقدان قصد و اراده عقد اجاره از اساس باطل وبلااثر خواهد بود. مانند اینکه یکی از طرفین اجاره مست، مجبور یا خواب باشد! اما فقدان رضاعقد را از اساس باطل نمی کند، بلکه موجب پدید آمدن نقصی در عقد خواهد بود که متعاقباً می توان اجاره نامه را ابطال یا تنفیذ نمود. مانند اینکه اجاره در حالت فضولی یا اکراه امضاء شود.

مورد دوم اهلیت طرفین خواهد بود. شخصی که مالی را اجاره می کند و یا مالی را به اجاره می دهد می بایست عاقل و بالغ و رشید باشد. پس امضاء اجاره در حالت فقدان اهلیت موجب بطلان و بی اعتباری عقد است که متعاقباً می توان دعوی ابطال اجاره نامه را طرح نمود. در این خصوص باید گفت، امضاء اجاره از سوی مجنون و صغیر کم تر از هفت سال موجب بطلان و بی اعتباری عقد خواهد شد. امضای اجاره از سوی صغیری که بیش از هفت سال دارد و یا شخص سفیه غیر نافذ بوده که متعاقبا می توان دعوی ابطال اجاره نامه را طرح نمود.

مورد سوم موضوع معین که مورد معامله باشد. مورد عقد اجاره باید معلوم و معین باشد، پس اگر مورد اجاره مجهول باشد یا مردد در بین یک یا چند مال باشد عقد اجاره باطل خواهد بود و متعاقباً می توان دعوی ابطال اجاره نامه را طرح نمود.

مورد چهارم مشروعیت جهت معامله خواهد بود. پس اگر جهت معامله نامشروع باشد و در ضمن اجاره تصریح شود موجب بطلان اجاره خواهد شد. در چنین شرایطی می توان دعوی ابطال اجاره نامه را طرح نمود.

ب- عدم رعایت شرایط اختصاصی عقد اجاره

در بند الف شرایط اساسی صحت معامله را بررسی کردیم. گفتیم، عدم رعایت شرایط اساسی صحت معامله در هر عقدی موجب بطلان و بی اعتباری آن خواهد شد که اجاره نیز از این قاعده مستثناء نخواهد بود. اما در این بند به بررسی شرایطی اختصاصی عقد اجاره خواهیم پرداخت، شرایطی که عدم رعایتش موجبی به منظور طرح دعوی ابطال اجاره نامه خواهد بود.

مورد اول اینکه مدت عقد اجاره می بایست معلوم باشد. در صورتی مدت در اجاره نامه مجهول و نامعلوم باشد موجبی برای طرح دعوی ابطال اجاره نامه خواهد بود.

مورد دوم قدرت تسلیم مورد اجاره خواهد بود‌. در صورتی که موجر قدرت بر تسلیم عین مستاجره را دارا نباشد متعاقباً می توان دعوی ابطال اجاره نامه را طرح نمود. البته این مورد صرفاً مختص به عقد اجاره نیست بلکه در عقود دیگر نیز مصداق خواهد داشت.

مورد سوم اینکه، در صورتی که مورد اجاره از قابلیت انتفاع خارج شود و نتوان رفع عیب نمود موجبی برای طرح دعوی ابطال اجاره نامه به حساب می آید.

مورد چهارم اینکه، به موجب قانون مدنی مستاجر می تواند مورد اجاره را به غیر اجاره دهد. در صورتی که مستاجر مورد اجاره را بیش از مدت زمانی که مالک منفعت است اجاره دهد مالک می تواند دعوی ابطال اجاره نامه دوم را طرح نماید. چرا که اجاره نامه دوم فضولی و غیر نافذ خواهد بود. در انتهای این بند خاطرنشان می شود، طرح دعوی ابطال اجاره نامه در همه موارد فوق ممکن خواهد بود.

مرجع صالح به منظور رسیدگی به دعوی ابطال اجاره نامه کجاست؟

در پاسخ باید گفت، دعوی ابطال اجاره نامه بر حسب مورد در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی محل اقامت خوانده یا محل وقوع عین مستاجره خواهد بود. خوب است بدانید، رسیدگی به دعوی ابطال اجاره نامه از صلاحیت ذاتی شورای حل اختلاف خارج است. در حال حاضر می توانید، دادخواست ابطال اجاره نامه را از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ثبت نمایید.

دلایل مربوط به دعوی ابطال اجاره نامه کدام است؟

در پاسخ می گوییم، ادله مربوط به این دعوی عبارتند از: اجاره نامه و دلایل مربوط به ابطال آن می بایست پیوست دادخواست شما باشد.

امیدواریم، مطلب فوق که توسط تیم تحریریه گروه وکلای نستوه با موضوع ابطال اجاره نامه تنظیم و ترائه گردیده است مورد مطالعه و استفاده شما واقع گردد. گروه وکلای نستوه آماده و مشتاق است، در کلیه دعاوی مربوط به ابطال اجاره نامه به عنوان وکیل یا مشاور در کنارتان باشد. شما می توانید، از طریق راه های ارتباطی معرفی شده در این صفحه با موسسه حقوقی دادآوران نستوه تماس بگیرید.

logo-samandehi