موسسه حقوقی دادآوران نستوه
ما همواره کنار شما هستیم
صداقتتخصصسلامت
شماره تماس (+۹۸) ۲۱ - ۸۶۰۷۱۲۴۱
مشاوره حقوقی رایگان

سوال خود را بپرسید

اثبات شراکت

شراکت معمولاً یکی از مواردی است که بسیاری از افراد در خصوص آن به مشکلات عدیده ای برخورد می نمایند. مهمترین دلیل این موضوع نیز عدم وجود قراردادی منسجم می باشد. در مواردی اثبات شراکت بسیار سخت می شود و برای اثبات شراکت طرفین مجبور به طرح دعوی می گردند. دعوی اثبات شراکت شرایطی دارد که عدم وجود شرایط می تواند آثار زیانباری به همراه داشته باشد. بهتر است قبل از طرح دعوی اثبات شراکت نسبت به تکمیل اطلاعات در این خصوص اقدام گردد. از همین رو مقاله تهیه شده با عنوان اثبات شراکت در سایت موسسه حقوقی دادآوران نستوه برای شما علاقه مندان به اشتراک گذاشته می شود. سوالاتی که در این قسمت می توان مطرح نمود اسباب ایجاد شراکت کدام است؟ نحوه طرح دعوی اثبات شراکت چیست؟ انواع شراکت در قوانین و مقررات ایران کدام است؟ شرایط دعوی اثبات شراکت چیست؟ تفاوت بین شراکت مدنی و تجاری چیست؟ شراکت را چگونه می توان اثبات نمود؟ مدارک طرح دعوی اثبات شراکت چیست؟

در واقع یکی از دعاوی شایع در دادگستری دعوی اثبات شراکت می باشد. قبل از ورود به بحث لازم است توضیحاتی در خصوص ماهیت شراکت و چگونگی به وجود آمدن آن ارائه نماییم. در این مطلب دعوی اثبات شراکت را مورد تحلیل و بررسی قرار می دهیم.

منظور از شرکت مدنی چیست و چه تقاوتی با شرکت های تجاری دارد؟

مطابق ماده 571 قانون مدنی (شراکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شیء واحد به نحو اشاعه). همانوگونه که ملاحظه می گردد، این تعریف صرفاً شامل شراکت مدنی می شود و بحث شرکت های تجاری از آن خروج موضوعی دارد. ما نیز در این مطلب ابتدا به چگونگی ایجاد شرکت های مدنی می پردازیم و سپس توضیحی مختصر در خصوص شرکت های تجاری  ارائه خواهیم داد.

شرکت های مدنی به نوعی مالکیت مشاعی دو یا چند شریک بر مال مشترک یا مشاع می باشد. برای مثال این امکان وجود دارد شخص الف و ب در یک باب منزل مسکونی دارای شراکت باشند، به نحوی که 3 دانگ از منزل مسکونی به هر یک از اشخاص مزبور تعلق داشته باشد. در این حالت مالکیت الف و ب نسبت به منزل مشترک به نحو شراکتی و مشاعی تحقق پیدا نموده است. لازم به ذکر است شرکت های مدنی فاقد هر گونه شخصیت حقوقی مستقل و مجزا از پدید آورندگان آن می باشد و در حقیقت آورده های شرکا متعلق به شرکا و مالکین مشاعی فرض می شود.

در خصوص شرکت های تجاری می بایست تصریح گردد؛ این شرکت ها مطابق مقررات ماده 20 قانون تجارت مصوب 1311 تشکیل خواهند شد. شرکت های تجاری بر خلاف شرکت های مدنی واجد شخصیت حقوقی مجزا و مستقل از شخصیت شرکای آن می باشد و در تمام طول حیات شرکت آورده های شرکا به شخص حقوقی شرکت تعلق دارد. همچنین نحوه تشکیل و اداره شرکت های تجاری بر خلاف شرکت های مدنی دارای مقررات و تشریفات قانونی می باشد.

آنچه که می تواند موضوع شرکت های مدنی قرار گیرد کدام است؟

 مطلق مال اعم از عین یا منفعت می تواند موضوع شرکت های مدنی قرار گیرد. برای مثال اشخاص می توانند در عین یک مال نظیر اتومبیل، آپارتمان، زمین و... شریک باشند. شراکت می تواند در منفعت اموال نیز تحقق یابد. برای مثال؛ الف و به به نحو مشترک اقدام به اجاره یک باب مغازه می نمایند که پس از انعقاد عقد اجاره در منفعت مغازه به صورت مشاعی شریک می باشند. همچنین شراکت می تواند در کار و عمل باشد. مانند فرضی که دو یا چند شخص با آورده های خود اقدام به تاسیس یک رستوران می نمایند تا در سود و زیان آن شریک شوند.   

اسباب ایجاد شرکت های مدنی و مشاعی کدام است؟

الف- شرکت اختیاری

مطابق مقررات قانون مدنی ایران  ، پدید آمدن شرکت های مدنی یا همان مشاعی می تواند اختیاری یا قهری باشد. منظور این است ایجاد شرکت می تواند بنا به خواست یا اراده شرکا محقق گردد یا بدون اراده آن ها. سبب ایجاد شرکت در صورتی اختیاری است که شرکت و مالکیت مشاعی در اثر عقد یا قراردادی به وجود آمده باشد. برای مثال؛ الف و ب اتومبیل متعلق به شخص ج را خریداری می نمایند. در این فرض مالکیت الف و ب پس از خرید اتومبیل شخص ج به صورت مشاعی استقرار می یابد که سبب ایجاد این شراکت و اشاعه قرارداد و اراده شرکا بوده است. پس شرکتی که در اثر یک توافق یا قرارداد به وجود می آید اشاعه و شرکتی اختیاری است. در این خصوص می توان مثال های بی شماری ذکر نمود؛ فرضی را در نظر بگیرید که اشخاص الف و ب با فراهم نمودن لوازم مربوط به شغلی خاص نظیر خیاطی شراکتی را پدید می آورند تا در سود و زیان حاصل از این شغل شریک باشند. مورد اخیر نیز نوعی از شراکت محسوب می گردد.

ب- شرکت قهری

شرکت می تواند در اثر ارث و امتزاج به وجود آمده باشد. بطور مثال یک دستگاه آپارتمان به صورت شراکتی متعلق به اشخاص الف وب می باشد. در صورت فوت الف، وراث وی با شخص ب در مالکیت آپارتمان شریک خواهند شد. شراکتی که در اثر ارث به وجود می آید بدون خواست و اراده قبلی شرکا محقق گردید در نتیجه گفته می شود سبب ایجاد شرکت قهری بوده است.

شراکت را چگونه می توان اثبات نمود؟ اثبات شراکت از طریق هر یک از ادله اثبات دعوی در قانون مدنی و قانون آیین دادرسی مدنی امکان پذیر است و از این حیث هیچ محدودیتی وجود ندارد. در حقیقت شراکت از طریق اقرار، سند، شهادت، اماره و سوگند قابل اثبات است.

جهت اثبات شراکت به کجا مراجعه نماییم؟

در حال حاضر شما می توانید با مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی نسبت به طرح دعوی اثبات شراکت اقدام نمایید. توصیه و تاکید می نماییم؛ طرح هر دعوی نیازمند دانش و تخصص حقوقی می باشد. وکلای رسمی دادگستری با داشتن اطلاعات تئوری و کاربردی مربوط به هر دعوی از دانش و تبحر کافی در پیشبرد دعاوی حقوقی در مسیر قانونی خود برخوردار می باشند. موسسه حقوقی دادآوران نستوه با بهره گیری از وکلای متخصص آماده است، شما را در مسیر رسیدن به اهداف حقوقی پیش رو همراهی نماید. جهت برخورداری از خدمات مشاوره یا وکالتی ما در دعاوی مربوط به اثبات شراکت تماس بگیرید. 

 

logo-samandehi