موسسه حقوقی دادآوران نستوه
ما همواره کنار شما هستیم
صداقتتخصصسلامت
شماره تماس (+۹۸) ۲۱ - ۸۶۰۷۱۲۴۱
مشاوره حقوقی رایگان

سوال خود را بپرسید

استرداد ثمن معامله

استرداد ثمن معامله یکی از دعاوی پرکاربرد و پیچیده در محاکم به حساب می آید. شاید برای شما سوال باشد که ثمن معامله چیست و در همین راستا دعوای استرداد ثمن معامله چیست؟ جالب است بدانید ثمن معامله همان پول معامله می باشد و استرداد ثمن معامله به معنی تقاضای بازپس گیری پول ناشی از معامله ای که به هر دلیل از بین رفته باشد. سوالاتی که در این مبحث قابل طرح است بدین شرح است که دعوی استرداد ثمن معامله در چه مواردی مطرح می گردد؟ طرفین دعوی استرداد ثمن معامله چه کسانی می باشند؟ دادگاه صالح برای رسیدگی به دعوی استرداد ثمن معامله کجاست؟ طرح دعوی استرداد ثمن معامله مستلزم رعایت چه نکاتی است؟ مقاله پیش رو با عنوان استرداد ثمن معامله در موسسه حقوقی دادآوران نستوه برای شما عزیزان تهیه و تنظیم شده است.

در این مطلب به شرح و بیان دعوی استرداد ثمن معامله خواهیم پرداخت. همواره این امکان وجود دارد پس از انعقاد عقد بیع، معامله فسخ یا اقاله گردد و یا ممکن است کاشف به عمل آید معامله به جهتی از جهات باطل و بی اثر بوده است. در موارد مزبور چنانچه ثمن معامله پرداخت شده باشد، خریدار می تواند نسبت به طرح دعوی و استرداد ثمن معامله اقدام نماید.

بررسی شرایط مربوط به دعوی استرداد ثمن معامله :

 1- طرفین دعوی استرداد ثمن معامله خریدار و فروشنده می باشند. با این توضیح که خریدار در مقام خواهان و فروشنده در مقام خوانده دعوی قرار خواهد گرفت.

2- اگر علت انحلال قرارداد؛ فسخ یا اقاله باشد، ابتدا می بایست در خصوص فسخ یا اقاله قرارداد طرح دعوی کرده و متعاقباً نسبت به استرداد ثمن اقدام نمایید. چرا که استرداد ثمن از آثار انحلال قرارداد بیع محسوب شده و تا زمانی که قرارداد منحل نشده است دعوی استرداد ثمن به تنهایی راه به جایی نخواهد برد. برای این منظور می بایست ابتدا نسبت به طرح دعوی تایید فسخ یا اقاله قرارداد اقدام نموده و پس از حکم به اعلام فسخ یا تایید اقاله قرارداد نسبت به طرح دعوی استرداد ثمن وارد عمل شوید. توجه نمایید، طرح خواسته های تایید فسخ قرارداد یا تایید اقاله قرارداد به همراه استرداد ثمن در یک دادخواست امکان پذیر و قابل رسیدگی خواهد بود.

3- چنانچه پس از معامله معلوم گردد، قرارداد باطل و بی اثر بوده است. ابتدا باید نسبت به دعوی اعلام بطلان قرارداد اقدام نمایید و متعاقبا استرداد ثمن را نیز مطالبه کنید. گفتنی است، طرح خواسته های مزبور در یک دادخواست مورد پذیرش می باشد.

4- چنانچه ملک خریداری شده مستحق الغیر باشد و مالک ملک را از ید خریدار خارج نماید، خریدار می تواند علاوه بر استرداد ثمن کلیه خسارات وارده نیز از فروشنده غاصب مطالبه نماید.

5- اگر ثمن به جای وجه نقد عین معین باشد، خریدار می تواند عین معین را مطالبه نماید. چنانچه عین ثمن در ید فروشنده تلف گردد، فروشنده ضامن مثل یا قیمت ثمن خواهد بود.

مرجع صالح برای رسیدگی به دعوی استرداد ثمن معامله کجاست؟

مطابق ماده 20 قانون مدنی مطالبه ثمن مبیع از حیث صلاحیت محاکم، در حکم منقول است. بنابراین دعوی استرداد ثمن معامله (حتی اگر موضوع قرارداد مال غیر منقول باشد) در صلاحیت دادگاه یا شورای حل اختلاف اقامتگاه خوانده می باشد. با این توضیح که چنانچه ثمن معامله تا نصاب 20 میلیون تومان باشد رسیدگی به دعوی در صلاحیت شورای حل اختلاف و در صورتی که مازاد بر مبلغ مزبور باشد در صلاحیت دادگاه قرار خواهد گرفت.

جهت تنظیم دادخواست استرداد ثمن معامله می توانید به دفاتر خدمات الترونیک قضایی مراجعه نمایید. برای این منظور می بایست با در دست داشتن قرارداد و دلایل مربوط به انحلال آن و دلایل مربوط به پرداخت ثمن معامله به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه نمایید. همانطور که در فوق تصریح گردید، طرح دعوی استرداد ثمن معامله به تنهایی مورد پذبرش دادگاه قرار نخواهد گرفت. در حقیقت ابتدا می بایست نسبت به انحلال قرارداد اقدام گردد و پس از آن ثمن معامله مسترد شود. اگر سابقاً در مورد انحلال قرارداد (فسخ، اقاله، انفساخ، بطلان) اتخاذ تصمیم قضایی وصدور حکم نشده است می توانید دعاوی مربوط به انحلال قرارداد را با دعوی استرداد ثمن معامله به صورت همزمان مطرح نمایید.

 پس از اینکه دادنامه قطعی بر علیه خوانده مبنی بر استرداد ثمن صادر گردید، می توان از طریق اجرای احکام دادگستری در خواست اجراییه نمود. اگر ثمن عین معین و موجود باشد توقیف و به محکوم له تحویل می گردد. در صورتی که ثمن وجه نقد باشد می تواند از طریق شناسایی اموال محکوم نسبت به استیفای آن اقدام نمود. در صورتی که محکوم به از طریق شناسایی اموال قابل وصول نباشد می توان در خصوص جلب و بازداشت مدیون وارد عمل شد.

در پایان این مطلب توصیه و تاکید می گردد، دعاوی مربوط به استرداد ثمن معامله مستلزم اشراف قانونی و قضایی به جنبه های مختلف قرارداد بیع می باشد. توصیه می کنیم؛ هیچگاه نسبت به طرح خودسرانه دعوی استرداد ثمن معامله اقدام ننمایید چرا که جز اتلاف وقت و هزینه چیز دیگری عاید شما نخواهد شد. همواره قبل از طرح دعوی در با مراجعه به وکلای رسمی دادگستری از صحت و درستی اقدامات خود اطمینان حاصل نمایید.

موسسه حقوقی دادآوران نستوه جهت ارائه مشاوره و قبول وکالت به صورت تخصصی، در دعاوی مربوط به استرداد ثمن معامله در کنار شما خواهد بود. امیدواریم سرآغاز حرکتی باشیم؛ که شهروندان محترم به جای مراجعه به موسسات حقوقی تحت مدیریت افراد ناآگاه و غیر حرفه ای، بتوانند با اطمینان خاطر از خدمات حقوقی و وکالتی وکلای حرفه ای دادگستری برخوردار شوند. احتیاطاً تاکید می کنیم؛ با مراجعه به اهل فن و وکلای حرفه ای دادگستری، از نسخه پیچی افراد نا آگاه و غیر حرفه ای  که با دخالت های بی جا، حق خود و دیگران را تضیع می کنند پیشگیری نمایید.

logo-samandehi