موسسه حقوقی دادآوران نستوه
ما همواره کنار شما هستیم
صداقتتخصصسلامت
شماره تماس (+۹۸) ۲۱ - ۸۶۰۷۱۲۴۱
مشاوره حقوقی رایگان

سوال خود را بپرسید

الزام به اخذ پایان کار

الزام به اخذ پایان کار چگونه است؟

موارد مشابه : مراحل اخذ پایان کار چیست؟ برای اخذ پایان کار به کجا مراجعه کنیم؟ در صورت عدم انجام پایان کار چه باید کرد؟ چگونه پایان کار بگیریم؟

دعوای الزام به اخذ پایان کار یکی از دعاوی است که در محاکم وجود دارد، در دعوای الزام به اخذ پایان کار که معمولاً مقدمه دعوی الزام به تنظیم سند رسمی است خواهان از دادگاه تقاضا دارد خوانده دعوی را که نسبت به دریافت پایان کار تعلل می نماید را محکوم نماید و ایشان را به اخذ پایان کار ملزم نماید، حال چنانچه تمایل دارید اطلاعاتی در خصوص دعوی الزام به اخذ پایان کار داشته باشید می توانید مقاله پیش رو که توسط گروه وکلای نستوه در موسسه حقوقی دادآوران نستوه تهیه و تنظیم شده است را مطالعه نمایید.

دعوای الزام به اخذ پایان کار

گواهی پایان کار، سندی است که پس از تمام شدن ساخت و ساز یک ساختمان و با درخواست مالک رسمی و یا وکیل قانونی او، به شرط عدم وجود خلافی در بنا و عدم بدهی ساختمان به شهرداری، توسط شهرداریها، صادر می گردد. در این گواهی که به گواهی پایان کار شهرت دارد، توسط شهرداری پایان عملیات ساختمانی و تطابق بنا با قوانین شهرسازی تایید می گردد.

همانطور که گفته شد اخذ پایان کار با مالک رسمی ملک است، اما معمولاً در ساختمان هایی که با قرار مشارکت در ساخت بنا می شوند، طرف سازنده با اخذ وکالت از مالک، اقدام به اخذ گواهی پایان کار می کند.

بیشترین سوالی که شاید برای مخاطبان این مقاله به وجود آید که دعوای الزام به اخذ پایان کار در چه زمانی مطرح می شود؟ چنانچه مالک ملک پس از ساخت بنا از اخذ پایان کار امتناع نماید و یا اینکه به صورت کلی ملک فاقد پایان کار باشد، شخص ذینفع می تواند اقدام به طرح دعوای الزام به اخذ پایان کار نماید.

آیا شهرداری می تواند از ارائه پایان کار امتناع نماید؟ اگر شهرداری بنا به دلالیل غیر قانونی و غیر موجه از صدور گواهی پایان کار امتناع کند، شخص ذینفع می تواند الزام شهرداری را به صدور پایان کار بخواهد. در این دعوا خواهان فردی است که از صدور گواهی پایان کار منتفع می شود و یا وکیل ایشان و طرف دعوی نیز شهرداری می باشد.

به صورت کلی و معمولاً افراد تمایل به خرید املاک نوساز دارند و پس از خرید متوجه می شوند که ملک پایان کار ندارد که دو دلیل دارد : اول آنکه ملک دارای بدهی به شهرداری می باشد و یا اینکه بابت تخلفات صورت گرفته از طرف سازنده ملک موضوع در کمیسیون ماده 100 مطرح است و یا اینکه مالک نسبت به اخذ پایان کار کوتاهی می نماید البته در مواردی نیز ممکن است اعتبار گواهی پایان کار آن منقضی شده باشد. خواهان این دعوا خریدار ملک و یا وکیل قانونی ایشان می باشد و خوانده این دعوا مالک و نیز شخصی است که اخذ پایان کار بر اساس قرارداد بر عهده او قراردارد و از انجام این تعهد خودداری میکند.

بنابراین مالک، فروشنده و سازنده میتوانند همگی خوانده این دعوا قرار بگیرند لیکن چنانچه متعهد اخذ پایان کار شخصی غیر مالک رسمی باشد، در دادخواست بایستی مالک رسمی را نیز الزاماً جز خواندگان دعوی قرار دهیم.

دادگاه صالح برای رسیدگی به دعوای الزام به اخذ پایان کار کدام است؟ دادگاه صالح به رسیدگی به دعوای الزام به اخذ پایان کار، دادگاه محل وقوع ملک است.

پس از رسیدگی، چنانچه حکمی له خواهان صادر گردد و آن حکم قطعی گردد، خواهان درخواست اجرای رای صادر شده را می نماید. سپس اجراییه صادر شده و به محکوم علیه ابلاغ می شود و مهلتی ده روزه به  وی داده می شود تا  گواهی را اخذ کند، اگر محکوم علیه چنین عملی را انجام ندهد، خواهان با مجوز دادگاه و با هزینه خود برای اخذ پایان کار اقدام میکند و میتواند این هزینه ها را از محکوم علیه مطالبه کند.

برای مطالبه هزینه های صرف شده جهت اخذ گواهی پایان کار، نیاز به دادخواست جداگانه نیست و می توان مبالغ صرف شده را از محکوم علیه مطالبه کرد.

در نهایت چنانچه امکان اخذ پایان کار فراهم نشود و اصولاُ چنین امری مقدور نباشد بر مبنای ماده 239 قانون مدنی می توان قرارداد را با متعهد به اخذ پایان کار فسخ کرد.

نکته مهم این است که در دعوای الزام به اخذ پایان کار فقط مالک رسمی محکوم به اخذ پایان کار است و متعهد به اخذ پایان کار صرفاُ به پرداخت خسارت و ضرر و زیان محکوم میگردد.

شایان ذکر است اخذ گواهی پایان کار مقدمه لازم اخذ صورتمجلس تفکیکی و تنظیم سند رسمی است و اگر دعوای الزام به تنظیم سند رسمی قبل از الزام به اخذ پایان کار طرح شود به جهت رعایت نکردن ترتیب دعوا قابلیت استماع ندارد.

لکن دعاوی الزام به اخذ پایان کار و الزام به تنظیم صورتمجلس تفکیکی و الزام به تنظیم سند رسمی را می توان همزمان طرح کرد.

موسسه حقوقی دادآوران نستوه و گروه وکلای نستوه آماده ارائه خدمات حقوقی به شما عزیزان می باشد شما می توانید هم اکنون با مشاوران این موسسه حقوقی در ارتباط باشید.

logo-samandehi