موسسه حقوقی دادآوران نستوه
ما همواره کنار شما هستیم
صداقتتخصصسلامت
شماره تماس (+۹۸) ۲۱ - ۸۶۰۷۱۲۴۱
مشاوره حقوقی رایگان

سوال خود را بپرسید

الزام به انجام تعمیرات اساسی در عین مستاجره

دعاوی مالک و مستاجر یکی از دعاوی شایع در محاکم می باشد. امروز قصد داریم با موضوع الزام به انجام تعمیرات اساسی در عین مستاجره همراه شما عزیزان باشیم. شاید این سوال برای شما پیش آمده باشد که انجام تعمیرات در ملک مورد اجاره با کدام یک از طرفین می باشد. هرچند این موضوع می تواند تابع قرارداد و یا قانون باشد در مواردی شاید بتواند تابع عرف نیز باشد. برای اطلاع از الزام به انجام تعمیرات اساسی در عین مستاجره مقاله تهیه شده توسط سایت موسسه حقوقی دادآوران نستوه را تقدیم میداریم. قبل از هر چیز شاید این سوالات برای شما پیش آید :

منظور از دعوی الزام به انجام تعمیرات اساسی در عین مستاجره چیست؟

انجام تعمیرات اساسی در عین مستاجره بر عهده کیست؟ شرایط دعوی الزام به انجام تعمیرات اساسی در عین مستاجره چگونه است؟ بهترین وکیل دعاوی موجر و مستاجر در تهران چه کسی است؟ دعوی الزام به انجام تعمیرات اساسی درعین مستاجره از جانب چه کسی و به طرفیت چه کسی طرح خواهد شد؟ مرجع صالح جهت رسیدگی به دعوی الزام به انجام تعمیرات اساسی درعین مستاجره کدام است؟ همانگونه که اشاره گردید در مطلب پیش رو به شرح و بیان یکی از دعاوی حقوقی با عنوان  الزام مالک به تعمیرات اساسی عین مستاجره خواهیم پرداخت .

در وهله نخست باید دید، منظور از این دعوی چیست؟ و در کدام یک از روابط حقوقی قابل طرح می باشد؟

دعوی الزام به انجام تعمیرات اساسی در عین مستاجره در رابطه استیجاری از جانب مستاجر به طرفیت موجر قابل طرح می باشد. مطابق مقررات قانون مدنی و قوانین خاص مربوط به اجاره، در یک رابطه استیجاری موجر و مستاجر دارای حقوق و تکالیفی در قبال یکدیگر خواهند شد. به نحوی که با استنکاف هر یک از طرفین از تعهدات قانونی طرف مقابل می تواند از طریق مرجع صالح الزام مستنکف را به ایفای تعهدات تقاضا نماید. برای مثال، پس از آنکه عقد اجاره به صورت صحیح واقع گردید، موجر متعهد می باشد موضوع اجاره را در حالتی که مستاجر بتواند منفعت موضوع توافق را از آن تحصیل نماید در اختیار وی قرار دهد، از سوی دیگر مستاجر نیز متعهد می باشد اجاره بها را به کیفیت مقرر در اجاره نامه به موجر پرداخت نماید. البته، تعهدات موجر و مستاجر در قبال یکدیگر محدود به موارد مذکور نبوده تا آنجا که با مرور مقررات قانون مدنی و قوانین خاص مربوط به اجاره می توان موارد بسیاری را در این خصوص برشمرد.

با توجه به مطالب فوق بحث را با موضوع اصلی این مطلب با عنوان الزام موجر به انجام تعمیرات اساسی در عین مستاجره پی خواهیم گرفت.

بر اساس ماده 486 قانون مدنی ایران، تعمیرات اساسی و کلیه مخارجی که جهت انتفاع از عین مستاجره لازم می باشد بر عهده مالک است. توضیح اینکه، در صورتی که در اثنای مدت قرارداد، عین مستاجره نیاز به تعمیرات اساسی داشته باشد؛ انجام این تعمیرات بر عهده موجر یا مالک می باشد. برای مثال، در صورتی که سیستم گرمایشی یا سرمایشی آپارتمان موضوع اجاره دچار مشکل فنی شده و و نیاز به  تعمیر داشته باشد، انجام تعمیرات و رفع مشکلات فنی به وجود آمده بر عهده موجر یا مالک خواهد بود. در این باره می توان مثال های فراوانی ذکر نمود، از جمله: تعمیرات مربوط به لوله کشی ساختمان، تعمیرات مربوط به سیستم کلی برق ساختمان، تعمیرات مربوط به چاه فاضلاب و...

در چه صورتی انجام تعمیرات اساسی و کلی مربوط به ساختمان بر عهده موجر یا مالک ساختمان نمی باشد؟

بر اساس مقررات ماده پیش گفته، چنانچه طرفین شرط خلاف نموده باشند ویا عرف بلد بر خلاف آن جاری باشد موجر تکلیفی به انجام تعمیرات کلی درعین مستاجره نخواهد داشت. پس طرفین می توانند دراجاره نامه توافق نمایند، پرداخت هزینه های مربوط به تعمیرات کلی و اساسی برعهده موجر یا مالک نباشد، در این صورت؛ مستاجر خود می بایست در خصوص انجام تعمیرات کلی اقدام نماید. همچنین، همانطور که در فوق بیان کردیم این امکان وجود دارد عرف محل تکلیف انجام تعمیرات اساسی را از ذمه موجر ساقط نماید.

سوال بعدی اینکه، در فرضی که انجام تعمیرات اساسی در عین مستاجره بر عهده موجر  باشد و موجر ازانجام این تکلیف و تعهد قانونی امتناع می نماید تکلیف چیست؟

در پاسخ باید گفت، مستاجر می تواند از طریق مرجع صالح الزام موجر را به انجام تعمیرات کلی و اساسی را درخواست نماید. برای این منظور، در گام نخست می توان از طریق تامین دلیل نسبت به ثبت و ضبط موضوع اقدام و متعاقبا اقامه دعوی نمود.

مرجع صالح جهت رسیدگی به دعوی الزام به انجام تعمیرات اساسی درعین مستاجره کدام است؟

مرجع صالح جهت رسیدگی به این موضوع دادگاه عمومی حقوقی محل وقوع مال غیر منقول می باشد.

در حال حاضر شما می توانید با مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی نسبت به طرح دعوی الزام به انجام تعمیرات اساسی در عین مستاجره اقدام نمایید.

توصیه و تاکید می نماییم؛ طرح هر دعوی نیازمند دانش و تخصص کافی می باشد. وکلای رسمی دادگستری با داشتن اطلاعات تئوری و کاربردی مربوط به هر دعوی از دانش و تبحر کافی در پیشبرد دعاوی حقوقی در مسیر قانونی خود برخوردار می باشند. در بسیاری از موارد اشخاص فاقد هر گونه اطلاعات حقوقی و قضایی با مراجعه خودسرانه به دادگستری موجبات تضییع حقوق خود و اتلاف وقت دستگاه قضا را موجب می شوند. در انتها نیز طرف مقابل را به داشتن رابطه و نفوذ متهم می نمایند که البته این اتهامات در بسیاری از موارد گریبان دستگاه قضایی کشوررا نیز خواهد گرفت. چرا که این  افراد تحت هر شرایطی معتقدند قاضی رسیدگی کننده از موضع انصاف و عدالت خارج شده و عامدا موجب تضییع حقوق وی را موجب گردیده است! غافل از اینکه، دعوی مطروحه از اساس اشتباه و بدون رعایت موازین قانونی طرح شده است.  

موسسه حقوقی دادآوران نستوه با بهره گیری از وکلای متخصص آماده است، شما را در مسیر رسیدن به اهداف حقوقی پیش رو همراهی نماید. جهت برخورداری از خدمات  مشاوره یا وکالتی در دعاوی مربوط به الزام به انجام تعمیرات اساسی در عین مستاجرهبا ما تماس بگیرید

logo-samandehi