موسسه حقوقی دادآوران نستوه
ما همواره کنار شما هستیم
صداقتتخصصسلامت
شماره تماس (+۹۸) ۲۱ - ۸۶۰۷۱۲۴۱
مشاوره حقوقی رایگان

سوال خود را بپرسید

انواع تخلفات ساختمانی

انواع  تخلفات  ساختمانی

تخلفات ساختمانی

کمیسیون ماده 100 چیست؟
آیا در خصوص تخلف ساختمانی و کمیسیون ماده 100 اطلاعاتی دارید؟
آیا میدانستید رأی کمیسیون ماده 100 قابل اعتراض در چه مرجعی است؟
آیا میدانید مرجع رسیدگی به تخلفات ساختمانی و کمیسیون ماده 100 کجا است؟
آیا تمایل به داشتن اطلاعاتی در خصوص تخلفات ساختمانی و کمیسیون ماده 100 هستید؟
با توجه روز افزون ساخت و ساز بنا در کشور تخلفات ساختمانی و ارجاع به کمیسیون ماه 100 در کنار آن رو به افزایش است حال آنکه بسیاری از تخلفات ساختمانی و ارجاعات به کمیسیون ماده 100 ناخواسته از سوی سازنده اتفاق و بسیاری از همین تخلفات ساختمانی و ارجاع به کمیسیون ماده 100 موجبات ضررهایی بس چشمگیر می شود و چه بسا تخلفات ساختمانی با رأی کمیسیون ماده 100 موجبات قلع و قمع «خراب کردن» بنا را فراهم آورده و این آن چیزی است که خیلی از اشخاص در خصوص تخلفات ساختمانی و مهمتر از آن کمیسیون ماده 100 بی اطلاع بوده و هستند، در مقاله پیش رو که توسط وکلای  گروه وکلای نستوه تهیه و تنظیم شده است سعی بر آن شده که تخلفات ساختمانی و نحوه رسیدگی در کمیسیون ماده 100 و نیز مرجع رسیدگی به تخلفات ساختمانی و مرجع تجدید نظر رأی صادره از  کمیسیون ماده 100 و به طور کلی همه موضوعات مرتبط با تخلفات ساختمانی و کمیسیون ماده 100 به شما عزیزان از سوی موسسه حقوقی دادآوران نستوه آموزش داده شود که تخلفات ساختمانی و کمیسیون ماده 100 موجبات سلب آسایش شما سازنده و مالک محترم را فراهم نیاورد.
در باره انواع تخلفات ساختمانی در کمیسیون ماده 100 بدانیم...

تخلفات ساختمانی اضافه بنا در کمیسیون ماده 100

در خصوص اضافه بنا که زائد بر مساحت درج شده در پروانه ساختمانی واقع شده است و  در محدوده استفاده از اراضی است، کمیسیون ماده 100 می تواند در صورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا را با عنایت به موقعیت ملک از نظر مکانی، رأی به اخذ جریمه متناسب با نوع استفاده از فضای ایجاد شده و نوع ساختمان از نظر مصالح مصرفی صادر نماید و شهرداری را ملکف به وصول جریمه نموده است و در صورتی که جریمه شده از پرداخت جریمه خودداری نماید، شهرداری را ملکف نموده با ارجاع مجدد پرونده به  کمسیون ماده 100  تقاضای صدور رأی تخریب را نموده که کمیسیون ماده 100 در این مورد نسبت به صدور رأی تخریب اقدام مقتضی را به عمل خواهد آورد.

تخلفات ساختمانی عدم احداث پارکینگ در کمیسیون ماده 100

در خصوص عدم احداث پارکینگ و یا غیرقابل استفاده بودن پارکینگ احداثی و همچنین عدم امکان برای اصلاح آن، کمسیون ماده 100 می تواند با توجه به موقعیت ملک و نیز نوع استفاده از فضای پارکینگ رأی به اخذ جریمه صادر نماید ولیکن اگر تبدیل مجدد فضا به پارکینگ امکان پذیر باشد کمیسیون ماده 100 نمی تواند رأی به اخذ جریمه صادر نماید.
تخلفات ساختمانی تجاوزبه معابر شهر و عدم رعایت اصول فنی در کمیسیون ماده 100 :
در خصوص تجاوز به معابر شهری، مالک موظف است در هنگام نوسازی بر اساس پروانه ساختمانی و طرح های مصوب، رعایت موارد اصلاحی را انجام داده و در صورتی که بر خلاف پروانه ساختمانی و یا بدون پروانه، تجاوزی در این مورد صورت پذیرد، شهرداری در این مورد مکلف است از ادامه عملیات ساختمانی جلوگیری و پرونده را به کمیسیون ماده 100 ارسال نماید.

تخلفات ساختمانی مهندس ناظر در کمیسیون ماده 100


در خصوص مهندس ناظر ساختمانی آنها مکلف می باشند تا نسبت به عملیات اجرایی ساختمان هایی که به مسئولیت آن ها احداث می شود از لحاظ درستی موارد ساختمانی با مشخصه های درج شده در پروانه و نقشه های ساختمانی و دیگر موارد به صورت مستمر نظارت داشته و در پایان کار درستی ساختمان با پروانه و نفشه ها و دیگر موارد را گواهی نمایند و چنانچه مهندسین ناظر برخلاف واقع اقدام به صدور گواهی نمایند و یا اینکه تخلفات موجود را به موقع به شهرداری اعلام نکند و نتیجتاً موضوع منتهی به طرح در کمیسیون ماده 100 شود و مطابق با  تبصره یک ماده 100 قانون شهرداری منجر به صدور رأی به جریمه یا تخریب ساختمانی گردد، شهرداری مکلف است مراتب را به سازمان نظام مهندسی  اعلام نماید.

تخلفات ساختمانی احداث ساختمان مغایر با کاربری در کمیسیون ماده 100

در خصوص شهرداری ها در شهرهایی که نقشه جامع شهر تهیه و تنظیم شده است آنها مکلفند مطابق ضوابط مذکوره در پروانه ساختمانی نوع استفاده از ساختمان را قید و در صورتی که بر خلاف موارد درج شده در پروانه ساختمانی در منطقه غیر تجاری محل کسب یا پیشه و یا تجارت ساخته شود، شهرداری مورد را به کمیسیون ماده 100 مطرح نماید و کمیسیون ماده 100 در صورت احراز تخلف مالک یا مستأجر، با تعیین مهلتی مناسب که نباید از 2 ماه تجاوز نماید در مورد تعطیل محل کسب یا پیشه یا تجارت ظرف مدت 1 ماه اتخاذ تصمیم نماید.

تخلفات ساختمانی عدم استحکام بناء در کمیسیون ماده 100

در خصوص عدم استحکام بنا از لحاظ فنی کمیسیون ماده 100 رأی به رفع نقص در یک دوره زمانی خاص می دهد و  اگر سازه از لحاظ فنی قابل تحکیم و مقاوم سازی نباشد یا مالک در زمان تعیین شده نسبت به مقاوم سازی آن اقدامات لازم را به عمل نیاورد، کمیسیون ماده 100 رأی به قلع و قمع بناء صادر و به اجرا گذاشته می شود و کمیسیون ماده 100 نمی تواند در چنین مواردی با صدور رأی نسبت به جریمه موجبات وجود ساختمانی غیر مستحکم را که موجب خطر است را فراهم نماید و چنانچه در مورد  گزارش عدم استحکام بنا فی ما بین شهرداری و مالک اختلاف حاصل گردد و یا در زمانی که مهندس ناظر گزارش شهرداری را مبنی بر عدم استحکام بنا قبول نداشته باشد مراتب به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع می گردد.
مرجع رسیدگی به اعتراض اشخاص در خصوص کمیسیون ماده 100:
در خصوص آراء اصداری از کمیسیون ماده 100، هر گاه شهرداری یا مالک یا قائم مقام او از تاریخ ابلاغ رای ظرف ۱۰ روز نسبت به آن رأی اعتراض کند، مرجع رسیدگی به اعتراض کمیسیون دیگر ماده 100 خواهد بود که اعضای آن غیر از افرادی هستند که در صدور رأی قبلی شرکت داشته اند، رأی این کمیسیون قطعی است ولی در هر حال رأی قطعی کمیسیون ماده 100 قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری است.
آنچه در حال حاظر مشخص است کثرت قوانین و مقررات است و عدم وجود وکیل و فقدان اطلاعات کافی که موجبات ضرر را فراهم می آورد پس چرا حداقل از یک وکیل استفاده نکنیم یا از وکلا مشاوره نگیریم چرا که وجود وکیل در دعوا لازمه یک دعوا است و طرفین دعوا در صورت وجود وکیل است که آرامش خواهند داشت پیشنهاد ما برای شما استفاده از وکیل پایه یک دادگستری است چرا که فقط وکیل است که میداند و وکیل است که می تواند پس بیاییم به وکیل اعتماد کنیم و وکیل را امین بدانیم، موسسه حقوقی دادآوران نستوه آماده برای همکاری جهت معرفی بهترین وکلا در ایران می باشد.

تماس با ما :

دفتر مرکزی : ٢٢٨٨١٩۵١ - ٠٢١    و  22873972-021   تلفن همراه : 09125431634

logo-samandehi