موسسه حقوقی دادآوران نستوه
ما همواره کنار شما هستیم
صداقتتخصصسلامت
شماره تماس (+۹۸) ۲۱ - ۸۶۰۷۱۲۴۱
مشاوره حقوقی رایگان

سوال خود را بپرسید

انواع وکیل

شاید برای شما این سوال پیش آمده باشد که چه تفاوتی بین وکیل مدنی و وکیل دادگستری است؟ یا چه تفاوتی بین وکیل معاضدتی و وکیل تسخیری است؟ وکیل مدنی دارای چه تکالیفی است؟ وکیل دادگستری دارای چه تکالیفی است؟ انواع وکیل کدامند؟ بهترین وکیل کیست؟ بهترین وکیل شمال تهران کیست؟ بهترین وکیل خانواده کیست؟ از این رو مقاله پیش رو توسط موسسه حقوقی دادآوران نستوه و گروه وکلای نستوه برای علاقه مندان تهیه شده است.

آنچه به موجب قانون در خصوص عقد وکالت آمده است بدین شرح است که وکالت عقدی است که بموجب آن یکی از طرفین شخصی یا طرف دیگر را بر انجام امری که خود توان انجام آن را دارد نایب خود قرار می دهد.

با انعقاد عقد وکالت، وکیل و موکل در برابر یکدیگر حق و تکلیف یافته، دارای روابط حقوقی، وظایف و مسئولیت های متقابلی می شوند.

قبول وکالت به هر فعل یا لفظی می تواند باشد.

وکالت در لغت به معنای واگذار کردن، اعتماد و تکیه کردن به دیگری است و در اصطلاح فقهی عقدی است که به موجب آن کسی دیگری را برای انجام کاری جانشین خود قرار می‌دهد.

معنای لغوی وکالت اعمّ است. زیرا در معنای لغوی واگذارکردن هر کاری به دیگری است.

در موارد بسیاری اصطلاح وکیل را شنیده ایم که ممکن است در تمامی موارد معنای واقعی آن را ندانیم. چیزی که ما به طور کلی می دانیم این است که در وکالت فرد شخص دیگری را نائب و جانشین خود در انجام امر یا اموری خاص قرار می دهد.

بر طبق یک تقسیم بندی کلی وکالت بر دو نوع وکالت دادگستری و وکالت مدنی است.

وکیل دادگستری شخصی است که طبق نظامات و قوانین مربوطه و پس از گذراندن دوره های مرتبط و با اخذ پروانه مربوطه، اقدام به وکالت می کند اعتبار پروانه وکالت یا با کانون وکلا می باشد و یا مرکز امور مشاوران و در حال حاضر هرشخصی که دارای پروانه معتبر وکالت از مراجع قانونی باشد وکیل دادگستری به حساب می آید و می تواند در دادگاه به عنوان وکیل دادگستری فعالیت کند.

وکیل مدنی اما شخصی است که به وسیله سندی تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی به نام «وکالتنامه» و در حدود خاصی که از سوی موکل به وکیل صراحتاً اختیار داده شده است صلاحیت دارد و فقط در مورد موکلش می تواند اموری را انجام دهد. شایان ذکر است که در موارد کمی افراد با وکالتنامه های عادی و تنظیمی بین خودشان اقدام به انجام اموری میکنند که با جمع شرایطی می تواند  صحیح تلقی می شود البته این موضوع به دلیل جنبه اثباتی اصلاً توصیه نمی گردد.

وکیل مدنی جز شرایط مقرره در قانون برای انعقاد عقود (مانند اهلیت ، بلوغ و رشد و قصد) لازم نیست که دارای اوصاف و شرایط خاصی باشد.

بنابراین هر شخصی می تواند برای انجام دادن هر امری که خودش توانایی و اهلیت انجام آن را دارد وکیل بگیرد .البته در این بین استثنائاتی وجود دارد. وکلای مدنی نمیتوانند از جانب موکلشان در محاکم دادگستری و شبه قضایی طرح دعوا کرده و یا در مقابل دعاوی دیگران دفاعی ارایه دهند و به اصطلاح وکالت آنها اداری می باشد هرچند این موضوع صراحتاً در وکالتنامه تصریح شده باشد. همچنین، می توانیم از انواع وکالت مدنی به وکالت در طلاق اشاره کرد. در این نوع از وکالت مرد به همسرش وکالت می دهد که هر زمان که خواست به وکیل دادگستری مراجعه کرده و توکیل به وکیل دادگستری از جانب مرد دهد که وی را مطلقه کند البته حدود اختیارات وکیل دادگستری منوط به اختیاراتی است که صراحتاً در وکالتنامه قید شده است و کیل دادگستری نمی تواند از آن فراتر برود.

زن در هنگام  تقدیم دادخواست طلاق بایستی از طرف همسرش یک وکیل (وکیل دادگستری) معرفی کند. زیرا یک فرد نمیتواند همزمان در موقعیت خواهان و خوانده قرار بگیرد.

گفتیم که وکلای دادگستری بر خلاف وکلای مدنی لزوماً بایستی دارای شرایطی باشند که مهمترین آن داشتن پروانه وکالت پایه یک دادگستری می باشد.

وکلای دادگستری خود می توانند در تقسیم بندی متفاوتی قرار گیرند، برای مثال:

الف- وکیل تعیینی «وکیل قراردادی»: هرگاه شما به دفتر وکیل دادگستری مراجعه نمایید و با ایشان قرارداد منعقد نمایید ایشان وکیل انتخابی شما در دادگاه محسوب می شود و دادگاه مکلف است ایشان را به رسمیت بشناسد.

ب- وکیل تسخیری: وکلای تسخیری، وکلایی هستند که صرفاً در امور کیفری و تنها برای متهم و فقط توسط دادگاه رسیدگی کننده به اتهام تعیین میگردد که البته وکالت تسخیری مربوط به اشخاصی می شود که مرتکب جرم شده اند و از لحاظ مالی توان داشتن وکیل را ندارند از این رو از طریق دادگاه یک وکیل تسخیری برای ایشان تعیین می گردد.

موارد وکالت تسخیری بر دو نوع الزامی و غیر الزامی است.

در موارد خاصی، داشتن وکیل برای متهم کاملاً ضروری بوده و در صورت عدم معرفی وکیل توسط متهم، برای متهم و توسط دادگاه وکیل تسخیری مشخص خواهد شد. فلسفه تعیین وکیل تسخیری برای متهم در جرایمی که مجازاتهای سنگین دارند، دفاع از حقوق متهم و اعطای فرصت برابر برای دفاع و عدم تضییع حقوق متهم و رعایت دادرسی منصفانه و عادلانه می باشد.

خود متهم در انتخاب وکیل تسخیری نقشی ندارد. انتخاب وکیل تسخیری بر عهده رئیس همان دادگاهی است که به اتهام متهم رسیدگی میکند. البته با توجه به شرایط کنونی از کانون وکلای دادگستری تقاضا می گردد برای متهم وکیل تسخیری معرفی گردد و این نقش با کانون وکلا و یا مرکز امور مشاوران می باشد. در مورد انتخاب وکیل تسخیری دادگاه به میزان بی گناهی یا گناهکاری متهم، میزان ادله له یا علیه او و یا احتمال برائت یا مجرمیت وی اهمیتی نمیدهد و تنها در صورتی که  جرم وی یکی از جرائم بندهای الف تا ت ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری و یا جرائم مستلزم پرداخت بیش از خمس دیه کامل، یا جرائم درجه شش و بالاتر  و همچنین در دادگاه و دادسرای اطفال  و در مورد اطفال و نوجوانان  باشد، برای او وکیل تسخیری تعیین می شود.

وکیل تسخیری از محل بودجه اعتبارات قوه قضاییه مبلغی به عنوان حق الوکاله پرداخت می شود.

ج- وکیل معاضدتی: وکیل معاضدتی، بر خلاف وکیل تسخیری که در امور کیفری بود وکیل معاضدتی صرفاً در امور حقوقی ورود میکند. انتخاب وکیل معاضدتی توسط فرد با مراجعه وی به ادارات معاضدت کانونهای وکلا صورت میگیرد. ادارات معاضدت بابررسی مدارک و مستندات و نیز احتمال پیروزی شخص در دعوا و واهی نبودن دعوا  و نیز عدم تمکن وی و عدم توانایی گرفتن وکیل برای وی وکیل تسخیری تعیین میکند.

در تعیین وکیل معاضدتی  دادگاه به هیچ عنوان دخالتی ندارد و همه چیز به تقاصای فرد و تشخیص اداره معاضدت بستگی دارد. چنانچه برای شخصی وکیل معاضدتی تعیین شد، وکیل هیچ حق الوکاله ای دریافت نمیکند و در صورت پیروزی در دعوا، حق الوکاله از طرف مقابل اخذ می شود.

برای جلوگیری از ورود ضرر به خود به موسسات حقوقی معتبر مراجعه نمایید. متاسفانه در حال حاضر موسسات حقوقی رشد قارچ گونه ای داشته به گونه ای که برای عامه مردم تشخیص موسسات حقوقی معتبر از موسسات حقوقی نامعتبر سخت شده است. موسسات حقوقی مجاز، موسساتی هستند که صرفاً توسط وکیل یا وکلای پایه یک دادگستری دارای پروانه معتبر وکالت تشکیل شده است و بر همین مبنا رفتار در موسسات حقوقی معتبر بر مدار و مبنای قانون بوده و احتمال کذب و وعده های پوچ کمتر می باشد. برای اطمینان خود از موسسات حقوقی معتبر و مجاز بهره بگیرید، موسسه حقوقی دادآوران نستوه که توسط وکلای دادگستری تشکیل و توسط تیم وکلای دادگستری به فعالیت خود ادامه می دهد یکی از این موسسات معتبر به حساب می آید.

logo-samandehi