موسسه حقوقی دادآوران نستوه
ما همواره کنار شما هستیم
صداقتتخصصسلامت
شماره تماس (+۹۸) ۲۱ - ۸۶۰۷۱۲۴۱
مشاوره حقوقی رایگان

سوال خود را بپرسید

اولین جلسه دادرسی

اولین جلسه دادرسی

اولین جلسه دادرسی 

اولین جلسه دادرسی کدام است؟
آیا از آثار اولین جلسه دادرسی اطلاع دارید؟
در خصوص اولین جلسه دادرسی اطلاع دارید؟
آیا میدانید اولین جلسه دادرسی یکی از مهمترین جلسات است؟
اولین جلسه دادرسی یکی از مهمترین موضوعاتی است که هر وکیل بدان توجه ویژه ای دارد به طور معمول در یک تقسیم بندی اجمالی متوجه می شویم که اولین جلسه دادرسی، دارای چه امتیاز‏ و آثاری است که داشتن اطلاعاتی در خصوص اولین جلسه دادرسی می‏تواند در پیشبرد سریع دادرسی بسیار مفید باشد، آنچنان که علاوه بر جلوگیری از اطاله دادرسی‏، از تحمیل هزینه ‏های بی مورد نیز خواهد کاست، چرا که خواهان در اولین جلسه دادرسی حقوقی دارد، و در مقابل نیز خوانده در اولین جلسه دادرسی دفاعیاتی می‏تواند ارائه نماید، در این مقاله که در خصوص اولین جلسه دادرسی است و در اختیار شما قرار گرفته از سوی  گروه وکلای نستوه و همچنین موسسه حقوقی داداوران نستوه تهیه و تنظیم شده تا با مد نظر قرار دادن اولین جلسه دادرسی طرفین از آثار حقوقی آن مطلع گردند.
درباره اولین جلسه دادرسی بدانیم...
برای آگاهی بایست در وهله نخست بایستی اولین جلسه دادرسی تعریف گردد:
در تعرف اولین جلسه دادرسی در قانون آیین دادرسی مدنی، هر چند اولین جلسه دادرسی را  را تعریف ننموده ولی با نگاهی به رویه قضایی‏ و نظریه ‏های حقوق دانان می‏توان تعریفی کامل از اولین جلسه دادرسی ارائه‏ داد.
اولین جلسه دادرسی، جلسه ‏ای است که در آن‏ موجبات قانونی برای رسیدگی فراهم باشد و طرفین نیز فرصت دفاع را داشته باشند.در این‏ صورت دادگاه وارد ماهیت شده و شروع به رسیدگی می نماید و ممکن است یکی از تصمیمات ذیل را اتخاذ نماید:
1-  چنانچه پرونده آماده رسیدگی و صدور رأی باشد و خواندگان نیز همگی حضور داشته باشند دادگاه‏ مبادرت رسیدگی و متعاقباً صدور رأی می‏کند.
2-  چنانچه پرونده آماده رسیدگی باشد و لیکن خواندگان غایب بوده و لایحه دفاعیه‏ نیز ارسال ننموده باشند، دادگاه طبق مبادرت به رسیدگی و صدور رأی می نماید.
3-  چنانچه پرونده آماده رسیدگی و یا صدور رأی‏ نباشد، دادگاه دستور تجدید جلسه‏ را خواهد داد.
در خصوص اولین جلسه دادرسی و اهمیت آن رأیی از دیوان عالی کشور وجود دارد که موید همین موضوع است و آن رأی هیأت عمومی به‏ شماره 30314 مورخ 1339/10/03 است که مقرر داشته: «بنابراین‏ در صورتی که در آغاز جلسه دادگاه، اشکالاتی‏ در ابلاغ اوراق دعوی به شخص غایب و اموری از این قبیل مشاهده شود و امکان‏ رسیدگی فراهم نباشد و دستور تعیین جلسه‏ بعدی صادر شود، چنین جلسه‏ ای، اولین‏ جلسه دادرسی محسوب نخواهد شد» آنچه در خصوص این رأی مشخص است وجود آثاری برای اولین جلسه دادرسی است که می تواند خوانده دعوی و یا خواهان دعوی از آن محروم گردد.
به طور مثال و در رابطه با اولین جلسه دادرسی ممکن است حالات متفاوتی پیش آید که از باب نمونه اشاره ای مختصر به آن می شود:
اولین جلسه دادرسی و وصول دادخواست دعوای‏ تقابل، اولین جلسه دادرسی و جلب ثالث، اولین جلسه دادرسی و سایر دعاوی طاری...

... ایرادات جلسه رسیدگی

چرا که اصحاب دعوای اصلی و دعاوی‏ متقابل و طاری بایستی با اطلاع کامل از کلیه محتویات‏ پرونده ‏در جلسه حاضر شده و دفاع نمایند و بنابراین در صورت‏ مطرح شدن دعوای طاری و عدم ابلاغ‏ دادخواست مربوطه تا روز جلسه مقرر و یا طرح موضوعات در اولین جلسه دادرسی دادگاه‏ دستور می‏دهد تا دادخواست دعوای طاری به‏ خواندگان ابلاغ شده و وقت دیگری برای رسیدگی تعیین‏ شود و به اطلاع اصحاب دعوی برسد.
چنانچه  قاضی از حضور در جلسه بنا به دلائلی  از جمله بیماری و... معذور باشد، بدیهی است جلسه‏ بعدی را باید اولین جلسه دادرسی محسوب نمود.
چنانچه در اولین جلسه دادرسی زمان کافی برای دفاع خوانده فراهم نباشد و در مقابل‏ دادخواست تقدیمی نتواند دفاعی به عمل آورد یا اینکه قسمتی از دفاعیات خوانده در اولین جلسه دادرسی استماع نگردد و متعاقب آن امکان اظهار نظر قاضی فراهم نباشد و تجدید جلسه لازم باشد جلسه بعد ادامه جلسه اول‏ خواهد بود  و بدین شرح همان آثار اولین جلسه دادرسی در جلسه بعدی نیز وجود خواهد داشت.
سوال: چنانچه‏ جلسه با تراضی طرفین تجدید شود، آیا جلسه‏ بعدی را باید جلسه اول دادرسی به حساب آوریم..؟
در پاسخ به این سئوال عده‏ ای پاسخ منفی داده ‏اند بدین شرح که چون شرایط تشکیل جلسه فراهم‏ بوده است و هر یک از اصحاب دعوی می‏توانسته‏ اند استفاده قانونی خود را از آن داشته باشند و از آنجایی‏ که طرفین با تراضی جلسه را تجدید نموده‏ اند و این‏ تجدید حکایت از آن دارد که طرفین دعوی خود با علم و آگاهی نخواسته اند از مزایای جلسه اول استفاده نمایند و مطابق قواعد فقهی اقدام این اقدامی علیه خود شخص است و هر کس اقدامی علیه خود انجام دهد هیچ کس ضامن آن نخواهد بود.
هر چند مطابق نظریه اعلام شده با معنا و  مفهوم اولین جلسه دادرسی منطبق‏ است ولی شاید بهتر باشد تا در خصوص اولین جلسه دادرسی قائل به‏ تفکیک شویم و آن هم بدین شرح که:
اگر چنانچه طرفین دعوی‏ در اولین جلسه دادرسی اقدام به اظهار نظر در خصوص دعوی نمایند بدین شکل که خواهان دعوای مطروحه را اعلام و در پاسخ خوانده محترم از دعوی دفاع کند و خواهان هم پاسخ دعوی را بدهد و در  این میان طرفین به‏ عنوان در بین بودن مذاکراتی از سوی یکدیگر و یا به‏ هر علت دیگری مبنی بر در بین بودن مذاکرات اصلاحی و یا به‏ هر دلیل دیگر با تجدید اولین جلسه دادرسی موافق باشند نمی بایست جلسه بعدی را اولین جلسه دادرسی به‏ حساب آورد و لیکن اگر طرفین دعوی بدون هرگونه اظهار نظر و یا دفاعی در خصوص ماهیت دعوی مطروحه جلسه را برای صلح و سازش به جلسه دیگری موکول کنند می بایست گفت جلسه بعدی اولین‏ جلسه دادرسی محسوب است.
در خصوص اولین جلسه دادرسی  طرفین می توانند با توافق یکدیگر  جلسه خود را به جلسه دیگری موکول نمایند که جلسه بعدی اولین جلسه دادرسی محسوب خواهد شد.
وکالت در دادگاه مختص وکیل دادگستری است حال سئوال که وکیل دادگستری کیست..؟
وکیل دادگستری شخصی است که پروانه وکالت دارد و این پروانه وکالت به اشخاصی داده می شود که ضمن داشتن مدرک لیسانس در حقوق در آزمون کارآموزی وکالت شرکت کرده و پس از قبولی و انجام اختبار نائل به پوشیدن ردای وکالت شوند حال آنچه که بین مردم وجود دارد وجود وکلای مدنی است.
سئوال وکیل مدنی کیست..؟
وکیل مدنی شخصی است که از طرف دیگری وکیل برای انجام کلیه امور و یا موارد خاصی می شود حال آیا شخصی که وکیل مدنی است می تواند در دادگاه از ما به عنوان یک وکیل دفاع کند در پاسخ باید گفت پاسخ منفی است چرا که وکالت و امور وکالتی ،در دادگاه مختص وکیل دادگستری است.

تماس با ما :

دفتر مرکزی : ٢٢٨٨١٩۵١ - ٠٢١    و  22873972-021   تلفن همراه : 09125431634

logo-samandehi