موسسه حقوقی دادآوران نستوه
ما همواره کنار شما هستیم
صداقتتخصصسلامت
شماره تماس (+۹۸) ۲۱ - ۸۶۰۷۱۲۴۱
مشاوره حقوقی رایگان

سوال خود را بپرسید

بیمه استارت آپ ها

یکی از سوالات متداول که توسط مدیران کسب و کارهای نوپا پرسیده می شود در مورد وضعیت بیمه کارکنان است. بسیاری گمان میبرند که مدیران کسب و کارها ملزم به بیمه کارکنان نیستند در حالیکهبر اساس قانون و ظرف 15 روز از ثبت شرکت مدیران شرکت ملزم به تشکیل پرونده و اخذ کد کارگاهی می باشند. کسب و کارهای نوپا، بعد از انجام مراحل ثبت شرکت، مکلفند نماینده خود را برای مقرر کردن بیمه کارمندانشاغل در شرکت مربوطه به اداره تامین اجتماعی بفرستند. اداره تامین اجتماعی صالح به بیمه کردن کارمندان، اداره ایست که مرکز اصلی شرکت در آن محدوده می باشد.

مواردی که در خصوص استارت آپ ها می بایست مد نظر قرار گیرد عبارت است از

 • بیمه در استارت آپ ها چگونه است؟
 • شکایت از مسئول استارت آپ برای عدم بیمه چگونه است؟
 • شرایط بیمه استارت آپ ها چگونه است؟
 • وکیل متخصص دعاوی استارت آپ ها کیست؟

ضمن مطالعه مطلب تهیه شده توسط وکیل متخصص در موسسه حقوقی دادآوران نستوه می توانید از خدمات حقوقی و مشاوره ای از طریق تلفن های اعلام شده در سایت بهره مند شوید.

حق بیمه چیست؟

بر اساس ماده 39 قانون تأمین اجتماعی، زمان قانونی برای تحویل فهرست و پرداخت حق بیمه ماهیانه، حداکثر تا آخرین روز ماه بعد می باشد و درکارگاه های مشمول قانون معافیت حق بیمه سهم کارفرما تا میزان 5 نفر کارگر، این مهلت تا 2 ماه بعد می باشد. کارفرمایانی که به تکلیف قانونی خود و در مهلت مقرر از ارسال لیست دستمزد یا حقوق (لیست ماهیانه) استنکاف ورزند، مکلف به پرداخت جریمه نقدی برای یک بار و به میزان 10 درصد اصل مبلغ حق بیمه ماه مربوطه خواهند شد.

کارفرما موظف است زمان ارسال اولین لیست کارکنان و کارگران ، اصل و تصویر شناسنامه تمام کارگران شاغل در کارگاه خود را به واحد اسم نویسی شعبه تحویل داده و بعد از دریافت شماره بیمه، در لیست های ماهانه بعدی برای بیمه شده یک شماره بیمه اختصاص دهد.

برای تشکیل پرونده چه مدارکی لازم است؟

کارفرمایان مختارند تا فهرست حقوق و دستمزد هرماه را نهایتاً تا پایان ماه بعد به سازمان تامین اجتماعی ارسال و پرداخت نمایند. بر اساس ماده ۳۶ قانون تامین اجتماعی،کارفرما مسئول و مکلف به پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه شده های خود به سازمان تامین اجتماعی می باشند. باید در هنگام پرداخت دستمزد یا حقوق و مزایا سهم بیمه شده را کسر و سهم خود را اضافه کرده و به این سازمان پرداخت نماید. درصورت استنکاف کارفرما از پرداخت حق بیمه کارکنان و کارگران خو کارفرما، موظف به پرداخت آن می باشد، پس برای جلوگیری از عواقب قانونی، شرکت بایستی حق بیمه را ظرف مهلت مقرر پرداخت نماید.

کد کارگاهی به چه معناست؟

کد کارگاهی عبارت است از یک عدد 10 رقمی است که منحصر به هر کارگاه می باشد. کارگاه محل کار است که دارای کارفرما بوده و کارگر در آن کار کرده و دستمزد دریافت می کند. سه رقم اول این عدد نشان دهنده شعبه، سه رقم دوم نشان دهنده نوع فعالیت (هر صنف در اداره تامین اجتماعی با کد خاصی تعریف شده اند) و چهار رقم آخر نشانگر شماره پرونده کارگاه میباشد.

چگونه کد کارگاهی دریافت کنیم؟

برای دریافت کد کارگاهی باید مدارک زیر را به همراه داشته باشید:

 1. مجوز فعالیت، چنانچه قانونا فعالیت شرکت نیازمند اخذ مجوز باشد.
 2. نامه ای مبتنی بر درخواست از اداره تامین مبنی بر صدور کد کارگاهی در سربرگ رسمی شرکت و با امضا و مهر صاحبان امضا
 3. ارائه قبض برق یا گاز یا آب برای اثبات اقامت در محل
 4. سند رسمی مالکیت یا اجاره نامه دارای کد رهگیری ارائه
 5. کپی کارت ملی و شناسنامه مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره
 6. ارائه اساسنامه و روزنامه رسمی و آگهی تاسیس و کلیه آگهی تغییرات
 7. تکمیل فرم مخصوص تشکیل پرونده در واحد درآمد
 8. شناسه و کد ملی اشخاص حقوقی
 9. تکمیل و ارائه فرم نمونه امضاء صاحبان امضاء مجاز و نمونه مهر آنها
 10. شماره حساب بانکی شرکت بهمراه ارائه صورت حساب از بانک
 11. دفترچه بیمه مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره
 12. معرفی نامه یا وکالتنامه در صورتی که شخصی غیر از مدیرعامل یا وکیل امور مربوط به بیمه را انجام دهد.
 13. بازرسی توسط شعبه تامین اجتماعی

پس از دریافت مدارک، اداره تامین اجتماعی، برای بررسی وضعیت کارگاهی و صحت عملکرد و فعال بودن کارگاه، کد کارگاهی را صادر و به کارگاه تخصیص میدهد.

تنظیم و فرستادن لیست به سازمان تامین اجتماعی چه شرایطی دارد؟

بعد از تأیید سازمان تامین اجتماعی دال بر فعال بودن و دایر بودن کارگاه، کارفرما موظف است طی هر ماه فهرست و حق بیمه کارگران مشغول در کارگاه خود را طبق آخرین صورت حقوق و مزایای با کسر حق بیمه پرداختی به آنان، تهیه و به شعبه مربوطه بفرستد.

مواردی که می بایست مد نظر قرار دهیم این است که بر اساس قانون کارفرمایان تمامی کارگاه ها موظف به بیمه کارگران خود می باشند. کارفرمایان نمی توانند به بهانه آموزشی بودن دوره استخدام و یا کوتاه بودن قرارداد کار از بیمه بیمه شدگان خودداری نمایند. پس بهتر است مدیران استارت آپ ها در بدو امر و آغاز کار خود اقدام به بیمه پرسنل خود نمایند، چرا که با ایجاد رابطه کارگر و کارفرمایی، کارفرما موظف به بیمه کارگر می باشد و در غیر این صورت کارگر می تواند در اداره تامین اجتماعی طرح شکایت نماید.

دپارتمان حقوق استارت آپ های موسسه حقوقی دادآوران نستوه، حامی کسب و کارهای نوپا و جدید و افراد خوشفکر و خلاق می باشد. میتوانید تمامی امور استارت آپی خود را از ابتدا تا انتها به وکیل پایه یک دادگستری در گروه وکلای نستوه سپرده و کسب و کار خود را در حمایت قانون قرار دهید.

logo-samandehi