موسسه حقوقی دادآوران نستوه
ما همواره کنار شما هستیم
صداقتتخصصسلامت
شماره تماس (+۹۸) ۲۱ - ۸۶۰۷۱۲۴۱
مشاوره حقوقی رایگان

سوال خود را بپرسید

تامین خواسته

با توجه به جایگاه و اهمیت موضوع تامین خواسته بهتر است افراد نسبت به این موضوع اطلاعاتی جامع داشته باشند. تأمین خواسته یکی از مهمترین حقوق افراد را در دادگستری شامل می شود. حال آنکه بسیاری از اشخاص در خصوص تامین خواسته هیچگونه اطلاعاتی ندارند و این درحالی است که موضوع تامین خواسته از اهمیت به سزایی در هر دعوایی برخوردار می باشد. فلذا بهتر است قبل از طرح دعوا از این نهاد حقوقی بهترین استفاده را بُرد هرچند تامین خواسته محدود به زمان خاصی نمی باشد و تا پایان دادرسی می توان از آن بهره مند گردید. احتمالا سئوالاتی در همین زمینه برای شما پیش آمده باشد از جمله : منظور از تامین خواسته چیست؟ قرار تامین خواسته چیست؟ شرایط تامین خواسته چیست؟ برای طرح درخواست تامین خواسته تا چه زمانی مهلت داریم؟ در چه مواردی صدور قرار تامین خواسته نیاز به پرداخت خسارت احتمالی ندارد؟ نحوه گرفتن تامین خواسته چگونه است؟ دادگاه صالح جهت صدور قرار تامین خواسته کجاست؟ جهت ثبت درخواست تامین خواسته به کجا مراجعه نماییم؟ مدارک برای تقاضای تامین خواسته چیست؟ برای اطلاع از سوالا پیش رو مقاله تهیه شده توسط گروه وکلای نستوه را تقدیم میداریم. ضمناً مقاله تهیه شده با عنوان تامین خواسته توسط سایت موسسه حقوقی دادآوران نستوه به اشتراک گذاشته شده است.

همانگونه که پیشتر نیز اشاره گردید در این مطلب به بررسی درخواست تامین خواسته موضوع مواد ۱۰۸ الی ۱۲۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی خواهیم پرداخت.

تامین خواسته در لغت به معنای در امنیت قراردادن خواسته می باشد. اما منظور از تامین خواسته در قانون چیست؟  اصولاً از زمان تقدیم دادخواست تا اخذ حکم قطعی مدت زمان زیادی سپری می شود. در این مدت امکان دارد خوانده اموال و دارایی خود را از دسترس خارج نماید به نحوی که متعاقباً اجرای حکم با مشکل مواجه گردد، از طرفی احتمال دارد موضوع دعوی در معرض تضییع و تفریط قرار گیرد، در چنین مواردی می توان از طریق تامین خواسته به نوعی از دشواری های اجرای حکم در آینده پیشگیری نمود. با ذکر مثالی موضوع را تشریح می نماییم. فرض کنید، شخص الف از شخص ب مبالغی طلبکار می باشد. اگر شخص الف همین امروز اقدام به طرح دعوی به طرفیت شخص ب در دادگستری نماید تا اخذ حکم قطعی و تشکیل پرونده اجرایی مسیر طولانی و دشوار در پیش دارد و از طرفی این امکان وجود دارد شخص ب اموال ودارایی خود را موضوع نقل و انتقال قرار دهد یا وجوه نقد خود را از بانک خارج کند، به نحوی که  اقدامات بعدی محکوم له برای اجرای حکم قطعی بی اثر گردد. از این رو خواهان می تواند در قالب تامین خواسته و توقیف اموال مدیون از اقدامات احتمالی ایذایی بعدی خوانده پیشگیری نماید.

بیشتر بدانیم : تعریف جامع تأمین خواسته

برای درخواست تامین خواسته تا چه زمانی مهلت داریم؟

به موجب ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی خواهان تا قبل از صدور حکم قطعی می تواند درخواست تامین خواسته خود را تقدیم مرجع صالح نماید. گفتنی است، درخواست مزبور می تواند پیش از طرح دعوی اصلی، در ضمن دادخواست مربوط به دعوی اصلی یا پس از طرح دعوی اصلی تا وقتی که حکم قطعی صادر نشده است تقدیم مرجع رسیدگی شود.

لازم است بدانید: در صورتی که درخواست تامین خواسته در ضمن دادخواست دعوی اصلی طرح نشود، برای این منظور نیاز به تقدیم دادخواست جداگانه و پرداخت هزینه دادرسی معادل دعاوی غیرمالی خواهد بود. همچنین، در صورتی که پیش از طرح دعوی اصلی قرار تامین خواسته صادر گردد، می بایست ظرف ده روز دادخواست دعوی اصلی تقدیم گردد در غیر اینصورت دادگاه به درخواست خوانده قرار را لغو می نماید.

در چه مواردی صدور قرار تامین خواسته نیاز به پرداخت خسارت احتمالی ندارد؟

مطابق مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی صدور قرار تامین خواسته منوط به پرداخت خسارت احتمالی از جانب خواهان می باشد. با این توضیح که؛ دادگاه اصولاً ده درصد از میزان خواسته را به عنوان خسارت احتمالی جهت صدور قرار تامین خواسته تعیبن می نماید، تا چنانچه قرار تامین اجرا گردد و به موجب رای قطعی حقی برای خواهان به اثبات نرسد ضرر های وارده به خوانده از محل خسارت احتمالی سپرده شده قابل جبران باشد البته این میزان می تواند کمتر و بیشتر نیز باشد.

با توجه به ماده ۱۰۸ قانون مذکور در سه مورد صدور قرار تامین خواسته منوط به پرداخت خسارت احتمالی نیست. این سه مورد عبارتند از :

۱- مستند دعوی خواهان سند رسمی باشد، نظیر سند ازدواج برای مطالبه مهریه یا مبایعنامه رسمی جهت مطالبه ثمن معامله.

مطالب مرتبط مورد ۱ :  >> شرایط مطالبه مهریه   >> مطالبه ثمن قرارداد   >> شرایط ابطال سند رسمی

۲- خواسته دعوی در معرض تضییع و تفریط باشد. مثلاً،خوانده درصدد انتقال موضوع دعوی به اشخاص دیگری باشد.

۳- مستند دعوی خواهان چک، سفته یا برات باشد که در واخواست آن مواعد مندرج در قانون تجارت رعایت شده باشد.

مطالب مرتبط مورد ۳ :  >> انواع چککدامند؟   >> وصف تنجیزی چک و سفته   >> اصول حاکم بر چک

در سه مورد مزبور صدور قرار تامین خواسته منوط به پرداخت خسارت احتمالی نبوده و دادگاه بدون اخذ خسارت مکلف به قبول درخواست می باشد.

دادگاه صالح جهت صدور قرار تامین خواسته کجاست؟

به موجب ماده ۱۱۱ قانون پیش گفته (درخواست تامین از دادگاهی می شود که صلاحیت رسیدگی به دعوی را دارد). بنابراین اگر رسیدگی به دعوی اصلی در صلاحیت محاکم شهر تهران باشد، درخواست تامین خواسته نیز از محاکم تهران به عمل خواهد آمد. لازم است بدانید، چنانچه رسیدگی به دعوی در صلاحیت ذاتی شورای حل اختلاف باشد، درخواست تامین نیز از همان شورا به عمل خواهد آمد.

جهت ثبت درخواست تامین خواسته به کجا مراجعه نماییم؟

شما می توانید، برای ثبت درخواست خود به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه نمایید. برای این منظور لازم است، دلایل مربوط به ادعا، کارت ملی و عابر بانک جهت پرداخت هزینه های قانونی را همراه خود داشته باشید.

در پایان توصیه و تاکید می کنیم، به صورت خودسرانه اقدام به تنظیم دادخواست و طرح دعوی حقوقی ننمایید. تنظیم یک دادخواست حقوقی که بتواند ما را در مسیردرست جهت نیل به اهداف قانونی قرار دهد نیازمند دانش و تجربه کافی حقوقی است. وکلای رسمی دادگستری با داشتن دانش و تجربه کافی در زمینه طرح و دفاع از دعاوی متخصصین این حوزه محسوب می گردند. بهترین سرمایه گذاری پیش از مراجعه به دادگستری یا تنظیم قراردادهای حقوقی مشورت با وکلای رسمی دادگستری می باشد، این اقدام می تواند ضمن جلوگیری از اتلاف وقت دستگاه قضا و مراجعین از بروز بسیاری از مشکلات و زیان های مالی بعدی جلوگیری به عمل آورد.

در مراجعه خود به دفاتر حقوقی دقت و وسواس به خرج دهید. مراجعه به دفاتر حقوقی تحت مدیریت افراد غیر وکیل رسمی دادگستری به هیچ عنوان توصیه نمی گردد.

موسسه حقوقی دادآوران نستوه متشکل از وکلای رسمی دادگستری این آمادگی را دارد در کلیه دعاوی حقوقی به عنوان وکیل یا مشاور در کنار شما باشد.

 

logo-samandehi