موسسه حقوقی دادآوران نستوه
ما همواره کنار شما هستیم
صداقتتخصصسلامت
شماره تماس (+۹۸) ۲۱ - ۸۶۰۷۱۲۴۱
مشاوره حقوقی رایگان

سوال خود را بپرسید

تایید بطلان معامله به دلیل در رهن بودن ملک

قبل از هر چیز بهتر است بدانید که موضوع رهن در حقوق ایران و در عرف متفاوت است به طوری که در عرف به منزلی که توسط مستاجر اجاره گردیده و کل مبلغ اجاره به عنوان ودیعه پرداخت شده باشد رهن اطلاق می گردد حال آنکه در حقوق رهن با آنچه در عرف وجود دارد بسیار متفاوت می باشد.

به موجب قانون، رهن عقدی است که به موجب آن مدیون مالی را برای وثیقه به داین می دهد که در صورت عدم پرداخت دین و بدهی خود بتواند ضمن آسودگی و اطمینان از دریافت طلب خود، اقدام به فروش مال رهنی و وصول طلب نماید.

رهن دهنده را راهن و طرف دیگر را مرتهن گویند.

مواردی که در خصوص بطلان معامله مال رهنی می بایست مد نظر قرار دهید عبارت است از

  • نمونه دادخواست بطلان معامله رهنی چگونه است؟
  • شکایت از فروشنده مال رهنی چگونه است؟
  • وکیل بطلان معامله رهنی چه کسی است؟
  • چگونه می توان معامله رهنی را باطل کرد؟

جهت اطلاع از دیگر سوالات خود می توانید با وکیل متخصص در دپارتمان حقوقی گروه وکلای نستوه متشکل از وکلای پایه یک در موسسه حقوقی دادآوران نستوه در ارتباط باشید.

دادخواست تایید بطلان معامله به دلیل در رهن بودن ملک چگونه است؟

اگر شخصی ملک خود را در رهن شخص دیگری قرار دهد، نمی تواند در ملک خود تصرفاتی نماید که منافی حق مرتهن یا همان طلبکار باشد. در خصوص ضمانت اجرای چنین تخلفی از سوی راهن دو نظر وجود دارد:

نظر اول معتقد است، چنین معامله ای غیر نافذ بوده و در صورت رد مرتهن باطل می شود نظر دوم که از محاکم و حقوقدانان می باشد، اعتقاد دارند که تصرفات حقوقی خلاف حق مرتهن، باطل می باشد. به هر صورت بر اساس هر دو این نظریات اگر مالک نسبت به ملک معامله ای انجام دهد که با حق مرتهن منافی باشد، مرتهن می تواند تایید بطلان این قرارداد را از دادگاه بخواهد.

طرفین دعوی تایید بطلان معامله به دلیل در رهن بودن ملک چه کسانی هستند؟

خواهان دعوی، مرتهن یا کسی است که ملک در رهن اوست و دعوا به طرفیت راهن یا همان مالک و شخص ثالثی که قرارداد با او منعقد شده است مطرح می شود. البته راهن و شخصی که طرف قرارداد راهن است نیز می توانند نسبت به طرح این دعوی اقدام نمایند.

مرجع صالح برای رسیدگی به دعوی تایید بطلان قرارداد به جهت در رهن بودن ملک کجاست؟

مرجع صالح برای طرح دعوی تایید بطلان معامله به دلیل در رهن بودن ملک، دادگاه محل وقوع ملک می باشد.

مدارک لازم برای طرح دعوی تایید بطلان قرارداد به جهت در رهن بودن چیست؟

خواهان بایستی مدارک دال بر انعقاد قرارداد رهن بین خواهان و خوانده و نیز اثبات فروش مال توسط خواندگان را به دادگاه ارائه دهد. دادگاه پس از تقدیم دادخواست و نیز تعیین وقت اقدام به رسیدگی نموده و پس از احراز عقد رهن و نیز اثبات انتقال ،اقدام به تایید بطلان عقد می نماید.

رای تایید بطلان معامله به دلیل رهن چگونه اجرا می گردد؟

از زمانی که مرتهن عقدی را که منافی حقوق خود است را رد کند، بیع باطل بوده و تنها تایید آن توسط دادگاه انجام می پذیرد. بنابراین رای انشایی نیست و صدور اجراییه را لازم ندارد.

logo-samandehi