موسسه حقوقی دادآوران نستوه
ما همواره کنار شما هستیم
صداقتتخصصسلامت
شماره تماس (+۹۸) ۲۱ - ۸۶۰۷۱۲۴۱
مشاوره حقوقی رایگان

سوال خود را بپرسید

تایید بطلان معامله فضولی

معامله فضولی به معامله ای گفته می شود که فروشنده مالک آن مال نباشد. با این وصف مشخص است که معامله فضولی غیر نافذ است و برای بقای خود به تنفیذ فروشنده نیاز دارد. اما در غالب موارد فروشنده معامله را تنفیذ نمی کند و در اصطلاح اقدام به رد این معامله می نماید. رد معامله فضولی به معنای بطلان آن می باشد.

مواردی که در خصوص بطلان معامله فضولی می بایست مد نظر قرار دهیم عبارت است از

  • معامله فضولی چیست؟
  • رد معامله فضولی چگونه است؟
  • دعوی تایید بطلان معامله فضولی چگونه است؟
  • مرجع صالح برای رسیدگی به دعوی تایید بطلان معامله فضولی کجا است؟
  • وکیل تنفیذ معامله فضولی کیست؟

چنانچه با مطالعه مطلب پیش رو پاسخ سوالات و مشکل حقوقی خود را دریافت ننمودید می توانید هر زمان با شماره های اعلامی در سایت با وکیل متخصص در موضوع خود مشاوره اخذ نمایید.

گفتیم که معامله فضولی در ادامه دچار دو سرنوشت متفاوت می شود یا از جانب مالک تنفیذ می شود و ادامه پیدا می کند و یا معامله توسط مالک رد می شود. برای رد معامله فضولی که منتج به بطلان معامله فضولی است ابتدا مالک بایستی عدم رضایت خود را توسط اظهار نامه به فروشنده فضولی اعلام می دارد. البته عدم رضایت مالک به هر نحو و عملی که نافی معامله باشد نیز میسر است.

رد معامله فضولی چگونه به عمل می آید؟

به محض عدم رضایت مالک و نیز اعلام اراده او در زمینه عدم تنفیذ معامله، معامله باطل می گردد. اما انعقاد قانونی این بطلان مستلزم درخواست تایید بطلان آن از سوی دادگاه می باشد که با ارائه دادخواست انجام پذیر است.

ممکن است شخص از ابتدا برای فروش از سوی مالک نمایندگی نداشته باشد و ممکن است ابتدا مأذون بوده و وکالت داشته اما بعد وکالت او زائل یا باطل گردد و او با همان وکالتنامه بی اعتبار مال را به فروش برساند. در این فرض نیز معامله فضولی و غیر نافذ می باشد. پس از ابراز عدم تنفیذ معامله و رد آن، خواهان بطلان معامله بایستی دادخواست تایید بطلان معامله به جهت فضولی بودن را به دادگاه تقدیم کند.

طرفین دعوی تایید بطلان معامله چه کسانی هستند؟

طرفین دعوی تایید بطلان معامله به طرفیت خریدار و فروشنده فضولی مطرح می شود. پس خواهان دعوای تایید بطلان معامله بایستی دعوی خود را به طرفیت فروشنده فضولی و خریدار مال فضولی هر دو مطرح نماید.

مرجع صالح برای رسیدگی به دعوی بطلان معامله کجاست؟

مرجع صالح برای رسیدگی به تایید و تنفیذ بطلان معامله فضولی در مورد دعاوی مربوط به املاک دادگاه محل وقوع ملک و در مورد سایر اموال دادگاه محل اقامت خوانده می باشد.

مدارک لازم برای طرح تایید دعوی تایید بطلان معامله فضولی چیست؟

- مدارک شناسایی خواهان که می تواند کارت ملی، شناسنامه و یا...

- مدارک دال بر مالکیت مانند سند رسمی

- مدارک مثبته انجام معامله از سوی خواندگان مانند مبایعنامه، شهادت شهود، تحقیقات محلی و تامین دلیل

نحوه رسیدگی به دعوی تنفیذ بطلان معامله چگونه است؟

دادگاه پس از ثبت دادخواست به بررسی مدارک و مستندات خواهد پرداخت، با اثبات مالکیت خواهان و وقوع معامله مال خواهان توسط خوانده ،معامله فضولی محرز شده و دادگاه بطلان معامله را تایید خواهد کرد.

نحوه اجرای رای بطلان معامله چگونه است؟

رای به بطلان معامله اعلامی بوده و نیاز به اجرا ندارد و دادگاه تنها بطلان معامله را تایید می کند.

برای بطلان معامله به چه مواردی باید توجه نمود؟

سکوت مالک در هنگام عقد معامله فضولی نشانه رضایت نیست و او می تواند معامله را رد کند. معامله فضولی ممکن است به عین یا منافع صورت پذیرد، بنابریان در مورد منافع نیز معامله فضولی محقق می گردد.

معامله بعدی مالک که بعد از وقوع معامله فضولی انجام می شود رد ضمنی معامله انجام شده است و معامله اول رد شده و باطل است. رد یا قبول معامله فوری نیست، در این صورت اگر خریداراز عمل مالک متضرر شود می تواند معامله را فسخ کرده یا الزام مالک به بطلان معامله را بخواهد. با فوت مالک حق رد یا تنفیذ معامله به وراث میرسد.

اگر ملک مورد نظر در ید خریدار خسارت دیده باشد، مالک می تواند خریدار را به عنوان متصرف عین یا منفعت طرف دعوی خسارت قرار دهد، خریدار بی اطلاع نیز برای جبران خسارت می تواند به فروشنده فضولی مراجعه کند. اگر فروشنده با علم به تعلق ملک به دیگری آن را فروخته باشد مرتکب جرم فروش مال غیر شده است.

تجاوز وکیل از حدود قانونی عنوان معامله فضولی می باشد. عدم رعایت غبطه موکل توسط وکیل می تواند معامله فضولی باشد. دادخواست بایستی تحت عنوان تایید بطلان معامله فضولی تقدیم شود و نه بطلان معامله فضولی. اگر معامله فضولی به وسیله سند رسمی انجام شده باشد، خواهان بایستی پس از تایید بطلان معامله فضولی تقاضای ابطال سند رسمی را نیز از دادگاه بخواهد.

موسسه حقوقی دادآوران نستوه مفتخر به ارائه کلیه خدمات حقوقی در زمینه دعاوی املاک و اموال غیر منقول و منقول و قراردادها و بطلان و فسخ آنها می باشد.

logo-samandehi