موسسه حقوقی دادآوران نستوه
ما همواره کنار شما هستیم
صداقتتخصصسلامت
شماره تماس (+۹۸) ۲۱ - ۸۶۰۷۱۲۴۱
مشاوره حقوقی رایگان

سوال خود را بپرسید

تسلیط ید

تقریباً قسمت عمده ای از دعاوی دادگاه ها اختلاف بر سر مالکیت و دعاوی مرتبط با آن می باشد. در تعریف مالکیت آورده اند که هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع را دارد، مگر مواردی را که قانون استثنا کرده باشد. این قاعده در زبان حقوقی ما قاعده تسلیط نامیده می شود. گرچه بر اساس این قاعده مالک ملک حق هر نوع دخل و تصرف در مالش را دارد، لیکن این اختیار با عواملی محدود گردیده است.

وکلای موسسه حقوقی دادآوران نستوه در این گفتار تمامی تلاش خود را نموده اند که به سوالات زیر که در دعوی تسلیط ید از مهمترین و متداولترین سوالات می باشند پاسخ دهند. سوالاتی مانند: تسلیط ید چیست؟ دعوی تسلیط ید چیست؟ تفاوت دعوی تسلیط ید و خلع ید چیست؟ دادگاه صالح برای رسیدگی به دعوی تسلیط ید کدام است؟ مدارک لازم برای طرح دعوی تسلیط ید کدامند؟ دعوی تسلیط ید دعوی مالی یا غیر مالی حساب می شود؟ هزینه دادرسی دعوی تسلیط ید به چه میزان می باشد؟ تمام سعی موسسه حقوقی دادآوران نستوه در بسط و آسان نمودن موضوعات ارائه شده برای افراد است، حال چنانچه پس از مطالعه این مقاله، همچنان سوالات شما مرتفع نشد و یا به مشاوره بیشتر نیاز داشتید، با ما در ارتباط باشید.

تسلیط قاعده ای است فقهی، موضوع آن اموال می باشد. اصل تسلیط به این معنا است که صاحب مال حق هر نوع استفاده و استیفا را از مال دارد.

در دعوی تسلیط ید، تنها مالکیتی محترم و مورد حمایت قانونگذار است که مشروع و قانونی باشد . پس تصرف یا مالکیت نامشروع، باعث ایجاد حق طرح دعوی تسلیط ید نخواهد بود.

در دعوی تسلیط ید، شخص خواهان وضع ید بر مال می باشد. بنابراین چنین شخصی ابتدا باید ثابت کند که مالک است. یعنی یا سند مالکیت در دست داشته باشد و یا به هر طریقی انتقال آن مال به خود را اثبات نماید.

گرچه بر اساس ماده 22 قانون ثبت تنها کسی مالک شناخته می شود که سند رسمی به نام او صادر شده باشد، لکن ممکن است شخصی با قرارداد عادی ملکی را خریده و ثمن را پرداخت کرده باشد . در این حالت آیا او می تواند دعوی تسلیط ید را مطرح نماید؟

پاسخ به این سوال مثبت است، لکن پیش از طرح دعوی تسلیط ید اقدام به تنظیم سند از طریق سازش و یا طرح دعوی الزام به تنظیم سند رسمی نماید.

لازم به ذکر است که محاکم ، طرح دو دعوی تسلیط ید و الزام به تنظیم سند را ضمن یک دادخواست می پذیرند . در این حالت علاوه بر وضع ید بر مال، سند رسمی به نام خواهان صادر و سند قبلی از دور خارج می گردد.

چنانچه سند خواهان عادی باشد، وی باید انتقال به خود را با یک دلیل قانونی به اثبات برساند چون سند عادی در مقابل سند رسمی یارای روبرویی ندارد، لذا لازم است انتقال صحیح و قانونی توسط خواهان و با ارائه ادله ای چون شهادت شهود، اتیان سوگند، اقرار خوانده و غیره اثبات کند، در غیر این صورت دعوی او محکوم به رد خواهد بود.

در مورد شرایط طرح دعوی نکاتی قابل ذکراست : 

اول آنکه خواهان دعوی تسلیط ید، بایستی ادله مالکیتی را در ید داشته باشد. بنابراین در دست داشتن سند مالکیت، قرارداد انتقال ملک، قبوض و رسیدهای پرداخت ثمن و سایر ادله اثباتی به انضمام مدارک شناسایی خواهان در این دعوی ضروری می باشد.

دوم اینکه دادگاه صالح به رسیدگی به دعوی تسلیط ید، دادگاه محل وقوع ملک می باشد، زیرا این دعوی مستقیماً با اموال غیر منقول در ارتباط می باشد و تابع قواعد کلی در مورد طرح دعاوی غیر منقول است.

سوم آنکه دعوی تسلیط ید، دعوای است مالی و بنابراین هزینه دادرسی آن برابر ارزش منطقه ای ملک می باشد. فلذا خواهان مکلف است جهت طرح این دعوی هزینه دادرسی آن را بپردازد.

نکته بعدی نزدیکی و شباهت دو دعوی خلع ید و تسلیط ید می باشد که این شباهت ممکن است اشخاص را به اشتباه بیندازد.

خواهان دعوی تسلیط ید، قصد دست یافتن و استیلای ید بر مال را دارد، یعنی او میخواهد مال را در اختیار بگیرد. بر عکس در دعوی خلع ید، مالک از دادگاه می خواهد که استیلای ید شخص ثالثی که حقی بر ملک ندارد پایان یابد.

گرچه تسلیط ید نتیجه منطقی خلع ید می باشد، اما این دعوی دعویی است جداگانه که با دعوی خلع ید تفاوت هایی دارد.

ذکر این نکته ضروری است که در مورد اموال مشاعی نیز امکان طرح دعوی تسلیط ید وجود دارد. به این نحو که خواهان، می خواهد که با باقی شرکا بر مال استیلا و تصرف داشته باشد.

دعوی تسلیط ید دعوایی است متداول که نتایج مهمی را در بر دارد. چنانچه فرد از ارائه ادله ناتوان باشد و یا دفاع مناسبی را تدارک نبیند، همچنین چنانچه فرد تسلطی بر اصول قراردادها و مالکیت نداشته باشد، هرگز نخواهد توانست که در این دعوی پیروز شود.

به شما پیشنهاد میکنیم چنانچه در مورد دعوی تسلیط ید یا سایر دعاوی تصرف و مالکیتی سوالی دارید، از خدمات دپارتمان موسسه حقوقی دادآوران نستوه استفاده نمایید. افتخار این موسسه در اعتبار آن می باشد و اینکه موسس آن وکیل پایه یک دادگستری می باشد و کلیه اعضا حاضر در آن عضو کانون وکلای دادگستری می باشند. اعتبار ما نشانه سلامت کاری است. کافی است فرق موسسات حقوقی معتبر و موسسات حقوقی نامعتبر را بدانید.

 

 

logo-samandehi