موسسه حقوقی دادآوران نستوه
ما همواره کنار شما هستیم
صداقتتخصصسلامت
شماره تماس (+۹۸) ۲۱ - ۸۶۰۷۱۲۴۱
مشاوره حقوقی رایگان

سوال خود را بپرسید

تعریف اعسار

تعریف اعسار

با عنایت به شرایط جامعه و قانون حاکم شاید اعسار را بتوان یکی از دعاوی شایع در دادگاه ها دانست، البته طرح دعوای اعسار همیشه با حُسن نیت صورت نگرفته و در مواردی اشخاصی مدعی اعسار می شوند که دارای تمکن مالی می باشند از این رو دعوای اعسار دارای ظرافت های خاصی از جانب خواهان دعوای اعسار و در مواردی از سوی خوانده دعوی اعسار می باشد. شاید بارها کلمه اعسار و یا معسر را شنیده باشید و برای شما این سوال پیش آمده است که معسر کیست؟ اعسار چیست؟ چگونه طرح دعوی اعسار کنیم؟ مدارک مورد نیاز برای طرح دعوی اعسار چیست؟ برای اعسار چند شاهد مورد نیاز است؟ شهود اعسار چه شرایطی باید داشته باشند؟ دادخواست اعسار را به کجا تقدیم داریم؟ و... سوالاتی از این قبیل، موسسه حقوقی دادآوران نستوه با تشکیل گروه وکلای نستوه از میان وکلای پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری در راستای ترویج عدالت همگانی آماد ارائه خدمات حقوقی به شما عزیزان می باشد، هم اکنون می توانید با وکلا و کارشناسان موسسه حقوقی دادآوران نستوه در ارتباط باشید.

مطابق ماده ۶ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۹۴ معسر به شخصی گفته میشود که به دلیل نداشتن مالی به جز مستثنیات دین قادر به تادیه دیون خود نباشد. لازم به ذکر است که عدم قابلیت دسترسی به اموال نیز در حکم نداشتن مال محسوب شده است.

طرح دعوای اعسار از پرداخت محکوم به چگونه است؟ طرح دعوای اعسار از پرداخت محکوم به مطابق با ماده ۱۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در دادگاه نخستین رسیدگی کننده به دعوای اصلی یا دادگاه صادر کننده اجراییه به طرفیت محکوم له، اقامه میگردد. مدعی اعسار در دعوی به اصطلاح خواهان دعوی اعسار می شود یعنی شخصی که حکم بر علیه او است و خوانده دعوی اعسار شخصی است که حکم به نفع او صادر شده است.

چه اشخاصی نمی توانند طرح دعوی اعسار نمایند؟ جالب است بدانید دو گروه از اشخاص طرح دعوی اعسار از آنها سلب گردیده‌ است و در صورت طرح دعوای اعسار از سوی این دو گروه اشخاص دادگاه بدون ورود در ماهیت و به صورت شکلی قرار رد دادخواست را صادر خواهد نمود این اشخاص عبارتند از :

1- تجار: مطابق قانون تجارت تاجر شخصی است که شغل معمولی خود را معاملات تجاری قرار داده باشد. حال مطابق با ماده ۵۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی و همچنین ماده ۱۵ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۹۴ تاجر نمی تواند مدعی اعسار باشد و در صورتی که اقدام به طرح دعوی اعسار نماید با ایراد خوانده و یا به صورت مستقیم از سوی دادگاه رسیدگی کننده به دعوی اعسار قرار رد دادخواست صادر می گردد.

2- اشخاص حقوقی : برابر صراحت ماده ۵۰۴ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۶ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۹۴ که از لفظ «کسی» برای معسر استفاده نموده است صرفاً اشخاص حقیقی که تاجر هم نباشند حق طرح دعوا اعسار را دارند.

این دو گروه از اشخاص اگر مدعی اعسار و نداشتن مال برای پرداخت دین باشند از طریق طرح دعوای ورشکستگی میتوانند نسبت به تعیین تکلیف دیون خود اقدام نمایند .

به صراحت ماده ۲۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۹۴ کلیه محکومیت های مالی از جمله دیه، ضرر و زیان ناشی از جرم، رد مال و امثال آن جز محکومیت به پرداخت جزای نقدی مشمول این قانون می باشد.

اعسار دعوی مالی محسوب می شود یا غیر مالی؟ دعوای اعسار از منظر مالی یا غیر مالی بودن دعوا و هزینه دادرسی مشمول دعاوی غیر مالی می باشد و لازم به ذکر است که در مرحله بدوی و تجدیدنظر خارج از نوبت رسیدگی می شود.

با ملاحظه قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۹۴ محکوم علیه در دو مقطع زمانی می‌تواند دادخواست اعسار و تقسیط خود را به دادگاه صالح ارائه و از مزیت های قانونی آن بهره مند گردد.

1- تقدیم دادخواست ظرف مهلت ۳۰ روز پس از ابلاغ اجراییه؛ که در این فرض محکوم علیه ضمن ارائه صورت کلیه اموال و دارایی خود به انضمام استشهادیه ممضی به امضاء شهود، دادخواست اعسار خود را به دادگاه نخستین صادر کننده حکم محکومیت و یا صادر کننده اجراییه تقدیم می نماید. در این فرض محکوم علیه اگر حبس باشد فوراً و بدون اخذ وثیقه آزاد و اگر حبس نباشد نیز تا زمان صدور حکم قطعی دعوای اعسار، آزاد خواهد بود .

۲- تقدیم دادخواست اعسار خارج از مهلت ۳۰ روزه پس از ابلاغ اجراییه؛ در این فرض محکوم علیه با همان شرایط قبلی دادخواست خود را تقدیم دادگاه مینماید اما تفاوت اصلی در تامین ماخوذه از محکوم علیه می باشد. در این فرض دادگاه محکوم علیه را مکلف به تامین وثیقه یا کفالت معادل محکوم به می نماید و یا محکوم له می تواند رضایت بدهد تا محکوم علیه تا پایان دادرسی در دعوای اعسار آزاد بماند در غیر این صورت محکوم علیه تا زمان تعیین تکلیف دعوای اعسار در حبس خواهد ماند.

با توجه به رشد قارچ گونه موسسات حقوقی غیر مجاز و عدم شناخت کافی افراد عادی از نحوه تعیین موسسات حقوقی معتبر که توسط وکیل پایه یک دادگستری تشکیل و به فعالیت خود ادامه می دهد و موسسات حقوقی غیر معتبر که توسط افراد فاقد پروانه وکالت و بعضاً فاقد مدرک تحصیلی مرتبط تشکیل و اداره می شود بهتر است قبل از اعتماد به اینگونه موسسات و افرادی که خود را وکیل معرفی می نمایند مقداری تحقیق نمایید.

یکی از راه های شناخت وکیل دادگستری استعلام از نهاد های مربوطه است شما می توانید با مراجعه به سایت کانون وکلا یا صندوق حمایت وکلای دادگستری و یا در صورت داشتن کد ملی شخص وکیل با مراجعه به سایت عدل ایران از اعتبار شخص مورد نظر به عنوان وکیل و مسول موسسه حقوقی آگاه شده و از دام اینگونه افراد نجات یابید. ما در موسسه حقوقی دادآوران نستوه آماده کمک به شما عزیز  هستیم .

تماس با ما :

دفتر مرکزی : ٢٢٨٨١٩۵١ - ٠٢١    و  22873972-021   تلفن همراه : 09125431634

logo-samandehi