موسسه حقوقی دادآوران نستوه
ما همواره کنار شما هستیم
صداقتتخصصسلامت
شماره تماس (+۹۸) ۲۱ - ۸۶۰۷۱۲۴۱
مشاوره حقوقی رایگان

سوال خود را بپرسید

تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها

بر اساس ماده یک قانون اصلاحات اراضی مصوب اسفند ماه 1338 کشاورزی عبارت است از  از تولید محصول به وسیله عملیات زراعی و همچنین دامداری و تولید محصولات حیوانی و منظور از زمین  یا ارض عبارت است از در این قانون زمینی است که بتوان آن را برای یک یا چند نوع از امور کشاورزی مورد استفاده قرار داد.

مواردی که در خصوص تغییر کاربری اراضی زراعی م باغ ها می بایست مد نظر قرار دهید عبارت است از

  • اراضی زراعی چیست؟
  • آیا تغییر کاربری اراضی زراعی ممکن است؟
  • تغییر کاربری اراضی زراعی بر عهده کدام مرجع است؟
  • مرجع تشخیص اراضی زراعی و باغها کجاست؟
  • استثنائات تغییر کاربری کدامند؟
  • طرح هادی چیست؟
  • مرجع تجدید نظر از تصمیمات کمیسیون تغییر اراضی کدام نهاد است؟
  • ضمانت اجرای عدم رعایت مقررات قانون حفظ کاربری اراضی چیست؟
  • وکیل تغییر کاربری اراضی زراعی و باغات چه کسی است؟

جهت دریافت مشاروه تخصصی و همچنین بهره مندی از اطلاعات حقوقی مفید می توانید هم اکنون با وکیل متخصص در موسسه حقوقی دادآوران نستوه در ارتباط باشید.

بیشتر بدانید: وکیل ملک در خیابان پاسداران

بنا بر همین تعریف اراضی زراعی زمینهای دارای قابلیت کشت و زرع محصولات کشاورزی هستند که در آنها عملیات زراعی تولید محصولات و غیره انجام می پذیرد. کشاورزی از دیرباز دارای اهمیت فراوانی بوده است،چه در روزگاری که چرخ زندگی انسانها با کشاورزی میچرخیده و بزرگترین و ((زراعت)) مهمترین رکن جوامع انسانی تلقی می شده و چه در روزگاه حاضر که گرچه با گسترش صنایع ضنعت زراعت کمرنگ شده است، اما با بررسی جوامع پیشرفته می توان به ارزش و اهمیت کشاورزی پی برد. بنابرهمین اهمیت، قانونگذار برای حمایت از کشاورزی و نیز محیط زیست، سختگیریهایی را در حفظ این اراضی اعمال نموده است. از جمله این موارد می توان به قانون حفظ اراضی زراعی و باغها ،مصوب 1374 اشاره نمود.

بیشتر بدانید: دعوی الزام به رفع مزاحمت از ملک

آیا تغییر کاربری اراضی زراعی ممکن است؟

در این قانون و به منظور حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و تداوم و بهره‌ وری آنها از تاریخ تصویب این قانون تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها در‌خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرکها جز در موارد ضروری ممنوع می‌باشد.

تغییر کاربری اراضی زراعی بر عهده کدام مرجع است؟

بر همین اساس، تشخیص موارد ضروری تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها در هر استان به عهده کمیسیونی مرکب از رئیس سازمان جهاد کشاورزی، ‌مدیر امور اراضی، رئیس سازمان مسکن و شهرسازی، مدیرکل حفاظت محیط زیست آن استان و یک نفر نماینده استاندار می‌باشد که به ریاست سازمان جهاد کشاورزی تشکیل می‌‌گردد.

در این جلسه، نماینده دستگاه اجرایی ذی‌ربط می‌‌تواند بدون حق رأی می تواند شرکت کرده سازمان جهاد کشاورزی موظف است حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ دریافت تقاضا یا استعلام مطابق نظر کمیسیون نسبت به صدور پاسخ اقدام نماید. دبیرخانه کمیسیون فوق در سازمانهای جهاد کشاورزی استانها زیر نظر رئیس سازمان مذکور تشکیل می‌گردد و عهده‌دار وظیفه دریافت تقاضا، تشکیل و تکمیل پرونده،‌ بررسی کارشناسی اولیه، مطرح نمودن درخواستها به نوبت در کمیسیون و نگهداری سوابق و مصوبات می‌باشد.

بیشتر بدانید: وکیل دعاوی ملکی

مرجع تشخیص اراضی زراعی و باغها چه مرجعی است؟

بر اساس همین قانون مرجع تشخیص اراضی زراعی و باغها، وزارت جهاد کشاورزی است و مراجع قضایی و اداری، نظر سازمان جهاد کشاورزی ذی‌ربط را در این زمینه استعلام می‌نمایند و مراجع اداری موظف به رعایت نظر سازمان مورد اشاره خواهندبود. نظر سازمان جهاد کشاورزی استان برای مراجع قضایی به منزله نظر کارشناس رسمی دادگستری تلقی می‌شود. بر همین اساس ادارات ثبت اسنادو املاک و دفاتر اسناد رسمی و سایر هیأتها و مراجع مربوط مکلفند در موارد تفکیک، افراز و تقسیم اراضی زراعی و باغها و تغییر کاربری آنها در خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرکها از سازمانهای جهاد کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی استعلام نموده و نظر وزارت مذکور را اعمال نمایند.

استثنائات تغییر کاربری کدامند؟

گرچه تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها جز در موارد ضروری ممنوع می باشد، لکن  احداث گلخانه‌ها،‌ دامداریها، مرغداریها، پرورش ماهی و سایر تولیدات کشاورزی و کارگاههای صنایع تکمیلی و غذایی در روستاها بهینه‌کردن تولیدات بخش کشاورزی بوده و تغییر کاربری محسوب نمی‌شود. موارد مذکور از شمول این ماده مستثنی بوده و با رعایت ضوابط زیست‌محیطی با موافقت سازمان‌های جهاد کشاورزی استانها بلامانع می‌باشد.

بیشتر بدانید: وکیل ملکی تهران

طرح هادی چیست؟

بر اساس آئین نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه عمران محلی ، ناحیه ای ، منطقه ایی ، و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور مصوب مورخه 12/10/78 هیأت دولت، طرح هادی روستایی عبارت از :

طرحی که ضمن ساماندهی و اصلاح بافت موجود ، میزان و مکان گسترش آتی و نحوه استفاده از زمین برای عملکرد های مختلف از قبیل مسکونی ، تولیدی ، تجاری و کشاورزی ، و تأسیسات و تجهیزات و نیازمندیهای عمومی روستایی را بر حسب مورد در قالب مصوبات طرحهای ساماندهی فضا و سکونتگاههای روستایی یا طرحهای جامع ناحیه ای تعیین می نماید به استناد همین آیین نامه و نیز با در نظر گرفتن تبصره 5 ماده 1 قانون حفظ اراضی زراعی،اراضی داخل محدوده قانونی روستاهای دارای طرح هادی مصوب، مشمول ضوابط طرح هادی بوده و از کلیه ضوابط مقرر در این قانون مستثنی می‌باشند.

مرجع تجدید نظر از تصمیمات کمیسیون تغییر اراضی کدام نهاد است؟

تجدید نظر درمورد تصمیمات کمیسیونهای موضوع تبصره(۱) ماده 1 قانون تغییرکاربری اراضی زراعی ،در مواردی که مجوز تغییر کاربری صادرشده با تشخیص و پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی به عهده کمیسیونی به ریاست وزیر جهاد کشاورزی یا نماینده تام‌الاختیار وی و با عضویت معاونان ذی‌ربط وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، کشور و سازمان حفاظت محیط زیست می‌باشد.نماینده دستگاه اجرایی ذی‌ربط می‌تواند حسب مورد و بدون حق رأی در جلسات مذکور شرکت نماید.

در صورت موافقت با تغییر کاربری اراضی زراعی،در مواردیکه به اراضی زراعی و باغها طبق مقررات این قانون مجوز تغییر کاربری داده می‌شود هشتاد درصد (۸۰%) قیمت روز اراضی و‌باغهای مذکور با احتساب ارزش زمین پس از تغییر کاربری بابت عوارض از مالکین وصول و به خزانه ‌داری کل کشور واریز می‌گردد. لکن تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها برای سکونت شخصی صاحبان زمین تا پانصد متر مربع فقط برای یکبار و احداث دامداریها، مرغداریها، پرورش آبزیان، تولیدات گلخانه‌ای و همچنین واحدهای صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی و صنایع دستی مشمول پرداخت عوارض موضوع این ماده نخواهدبود.

علیرغم وجود این مقرره، اراضی زراعی و باغهای مورد نیاز طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مصوب مجلس شورای اسلامی (ملی – استانی) و طرحهای خدمات عمومی مورد نیاز مردم از پرداخت عوارض موضوع این ماده مستثنی بوده و تابع قوانین و مقررات مربوط می‌باشد. همچنین تقویم و ارزیابی اراضی زراعی و باغهای موضوع این قانون توسط کمیسیون سه‌ نفره‌ای متشکل از نمایندگان سازمان جهاد کشاورزی، استانداری، امور اقتصادی و دارایی استان در هریک از شهرستانها انجام می‌پذیرد.

بیشتر بدانید: الزام به تنظیم سند رسمی آپارتمان

ضمانت اجرای عدم رعایت مقررات قانون حفظ کاربری اراضی چیست؟

 بر اساس ماده 3 این قانون،کلیه مالکان یا متصرفان اراضی زراعی و باغهای موضوع این قانون که به صورت غیرمجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره(۱)‌ماده(۱) این قانون اقدام به تغییر کاربری نمایند، علاوه بر قلع و قمع بنا، به پرداخت جزای نقدی از یک تا سه برابر بهای اراضی زراعی و باغها به قیمت روز زمین با کاربری جدید که مورد نظر متخلف بوده‌است و در صورت تکرار جرم به حداکثر جزای نقدی و حبس از یک ماه تا شش‌ماه محکوم خواهندشد. همچنین، سازمانها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها و نهادهای عمومی و شرکتها و مؤسسات دولتی که شمول قانون نسبت به‌ آنها مستلزم ذکر نام است نیز مشمول مقررات این قانون می‌باشند.

علاوه بر این ،هریک از کارکنان دولت و شهرداریها و نهادها که در اجرای این قانون به تشخیص دادگاه صالحه تخطی نموده‌باشند ضمن ابطال مجوز صادره به جزای نقدی از یک تا سه برابر بهای اراضی زراعی و باغها به قیمت روز زمین با کاربری جدید که مورد نظر متخلف بوده‌است و در صورت تکرار علاوه بر جریمه مذکور به انفصال دائم از خدمات دولتی و شهرداریها محکوم خواهندشد. سردفتران متخلف نیز به شش ماه تا دو سال تعلیق از خدمت و در صورت تکرار به شش ماه حبس و محرومیت از سردفتری محکوم می‌شوند.

وکیل تغییر کاربری اراضی زراعی و باغات:

اگر در مورد تغییر کاربری اراضی زراعی و باغات به راهنمایی،مشاوره یا خدمات حقوقی نیاز دارید،می توانید با وکلای متخصص ((تغییر کاربری)) موسسه حقوقی دادآوران نستوه در تماس باشید.

logo-samandehi