موسسه حقوقی دادآوران نستوه
ما همواره کنار شما هستیم
صداقتتخصصسلامت
شماره تماس (+۹۸) ۲۱ - ۸۶۰۷۱۲۴۱
مشاوره حقوقی رایگان

سوال خود را بپرسید

داوری در قراردادها

داوری چیست؟
داور چه کسی است؟
شرایط داوری چیست؟
قرارداد داوری چگونه است؟
حل اختلاف در داوری چگونه است؟
آیا اطلاعاتی راجع به داوری دارید؟
ارزش رأی داوری تا چه میزان است؟
برای قرارداهه چه کسی را به عنوان داور انتخاب نماییم؟
داوری موضوعی است که خیلی ها از آن بی اطلاع هستند و داوری در قراردادها از جمله موضوعات جدید است ولی در خصوص داوری گفتنی های زیادی وجود دارد و داور دارای قدرتی است به مثابه یک قاضی و این موضوعی است که طرفین در خصوص داوری از آن بی اطلاع می باشند، داور درای قدرت است و این قدرت داور از قرارداد سرچشمه می گیرد در بسیاری از قراردادها شرط داوری گنجانده شده است و اشخاص بدون اطلاع از داوری اقدام به امضاء قرارداد داوری می کنند ولی اما داور کیست و داور دارای چه اختیاراتی است و آیا رأی داوری دارای اعتبار است همه سئوالات شما در داوری را از وکلای موسسه حقوقی دادآوران نستوه (گروه وکلای نستوه)  پاسخگو هستند پس برای دانستن داوری بخوانید.
درباره داوری بدانیم...
در معنای لغوی داور می بایست گفت کسی که به نیکی و بدی حَکم «داور» باشد و فصل خصومت کند و نیز به معنی قاضی نیز می باشد و از آن به عنوان میانجیگر نیز صحبت شده است ولی در قلمرو عالم حقوق داور عبارت است از :
شخصی که خارج از دادگاه اختلافات حاصله بین اشخاص حقیقی یا حقوقی را رسیدگی می کند.
داوری به معنی عرفی آن را می توان بدین گونه تعریف نمود:
داور شخصی است که به وسیله طرفین ضمن یک عقد یا قرارداد یا پس از آن به میل و اراده طرفین مشخص می گردد و شخص داور را دارای اختیاراتی می نمایند تا به وسیله این اختیارات رفع تنازع موجود بین طرفین را رسیدگی نماید و اصطلاحاً رأی داوری صادر نماید که این رأی همچون احکام دادگاه ها قابلیت اجرا دارد و حتی نسبت به رأی داور می توان طرف دعوا که حکم علیه وی صادر شده است را با عنایت به قانون نحوه محکومیت های مالی مصوب 1394 جلب نمود البته تحت شرایطی.
داوری حقوق ایران ریشه در فقفه دارد که با عنوان قاضی تحکیم از آن یاد شده است و حتی در آیاتی از قرآن کریم می توان داوری را یافت از جمله آیات 35 و 68 سوره نساء...

تعیین داور از طرق مختلفی امکان دارد که این طرق به 3 دسته تقسیم می شوند که به اختصار مورد ارزیابی قرار میگیرد:


1- تعیین داور توسط اصحاب دعوا
2- تعیین داور توسط شخص یا اشخاص ثالث
3- تعیین داور توسط دادگاه
1- داوری که توسط اصحاب دعوا انتخاب می شود می تواند شخص حقیقی و یا حقوقی باشد نصی در رابطه با اینکه داور حقوقدان باشد وجود ندارد و منعی هم از این رو وجود ندارد ولی پیشنهاد نگارنده چنین است که وجود داور حقوقدان به مراتب بهتر از عدم حضورش است در هر صورت طرفین می توانند ضمن یک قرارداد یا عقدی که منعقد می سازند داور خود را با تراضی یکدیگر مشخص نمایند و نیز می توانند در زمانی که اختلافاتی بین آنها حاصل گردید داور خود را با تراضی مشخص نمایند و همچنین می توانند هر کدام یک داور اختصاصی معرفی نمایند و یک نفر داور را با تراضی مشخص نمایند.
2- داوری که توسط شخص یا اشخاص ثالث انتخاب می شوند که به گونه ای با داوری توسط اشخاص دعوا مترادف است با این تفاوت که در انتخاب داور توسط اصحاب دعوا طرفین یک نفر را به عنوان داور انتخاب می کردند در حالی که انتخاب داور توسط شخص ثالث به گونه ای است که طرفین شخص یا اشخاص ثالثی را انتخاب می نمایند که به نیابت از طرف آنها داور یا داورانی را انتخاب نمایند.
3- داوری که توسط دادگاه انتخاب می شود می تواند به طرق مختلفی صورت گیرد:
الف: در مواردی که طرفین نتوانند داور خود را انتخاب نمایند یا اینکه نخواهند.
ب: در مواردی که احدی از داور مرضی الطرفین استعفا دهد و یا محجور شود و یا فوت نماید و...
ج: در مواردی که طرفین در قرارداد انتخاب داور را در صلاحیت دادگاه قرار دهند.
پس از تعیین داور با توجه به هر یک از شرایطی که عنوان گردید هیچ یک از طرفین نمی توانند به تنهایی داور مرضی الطرفین را تغییر دهد و طرفین همانگونه که با توافق نسبت به انتخاب داور اقدام نموده اند می بایست با توافق او را عزل نمایند.
چنانچه طرفین پس از تعیین داور با مشکلی مواجه نشوند نیازی به حضور داور نیست ولی اگر بین آنها اختلافاتی پیشآید تا هر زمانی که قرارداد پا برجا است شرط داوری نیز پابر جا است و هر کدام می تواند موضوع اختلاف را به داوری ارجاع نماید و اگر در خصوص مدت داوری در قرارداد مدت تعیین شده باشد داور مکلف است در همان مدت رسیدگی و اقدام به صدور رأی داوری نماید و اگر مدت مشخص نشده باشد مدت داوری مطابق با نص قانون 3 ماه است.
داور در مدت تعیینی رسیدگی و نهایتاً  اقدام به صدور رأی داوری می نماید.
هر چند در خصوص داوری این برگی است از دریای بیکران ولی در مبحث داوری که به نوعی قضاوت است دارای محاسن زیادی است که از جمله آن می توان به عدم اطاله دادرسی، هزینه کمتر، رسیدگی سریعتر، محرمانه تر بودن دعوا، رفع خصومت و دشمنی و... را به عنوان تعداد محدودی از دنیای محاسن داوری معرفی نمود ولی این نکته هرگز فراموش نشود که داوری بحثی به مراتب فنی و تخصصی است و تجربه و مهارت یکی از اصول آن است و شایسته است حقوقدانان و یا مؤسسات حقوقی و وکلای دادگستری، داوری را بر عهده بگیرند چرا که متأسفانه بعضاً مشاهده می شود که در دادگاه ها داوران غیر حقوقدان آرائی صادر نموده اند که باعث بروز مشکلات عدیده ای برای طرفین شده  است از این رو مفتخریم گروه وکلای رسمی را هم  با داشتن وکلای متخصص در امور داوری داخلی و بین المللی با اخذ گواهی معتبر از  تاق داوری اتاق بازرگانی ایران به شما هم وطنان و هم میهنان عزیز معرفی نماییم نمونه شرط داوری  موسسه حقوقی دادآوران نستوه در مواردی که طرفین قصد دارند به داوری  موسسه حقوقی دادآوران نستوه ارجاع نمایند، می‌توانند از متن ذیل که به عنوان نمونه شرط داوری تهیه شده، استفاده نمایند:
کلیه اختلافات و دعاوی ناشی از این قرارداد و یا راجع به آن از جمله انعقاد، اعتبار، فسخ، نقض، تفسیر یا اجرای آن به جناب وکیل سیدعلی میررجبی درزی و یا هر شخصی که از طرف ایشان به این سمت تعیین گردد ارجاع میگردد که مطابق با قانون با رأی یک یا سه نفر داور بصورت قطعی و لازم الاجراء حل و فصل گردد و شرط داوری حاضر، موافقتنامه ای مستقل از قرارداد اصلی تلقی می‌شود و در هر حال لازم الاجراء است.
در امور داوری خود از وکلای متخصص در امور داوری استفاده نمایید وکالت هم همانند بسیاری از مشاغل حرفه ای دارای تخصص است، وکلای موسسه حقوقی دادآوران نستوه متشکل از گروه وکلای نستوه  در امور داوری دارای تبحر و تخصص است، برای سپردن دعاوی داوری خود به وکیل یا وکلایی اعتماد کنید که دارای گواهی معتبر از مراکز معتبر هستند این وکیل یا وکلا نسبت به دیگر وکیل یا وکلای غیرمتخصص در خصوص داوری دارای ارجحیت هستند چرا که این وکلا گواهی معتبر داشته و متخصص در این امور می باشند.

logo-samandehi