موسسه حقوقی دادآوران نستوه
ما همواره کنار شما هستیم
صداقتتخصصسلامت
شماره تماس (+۹۸) ۲۱ - ۸۶۰۷۱۲۴۱
مشاوره حقوقی رایگان

سوال خود را بپرسید

دستور تخلیه

یکی دیگر از دعاوی معمول و شایع ملکی و اموال غیر منقول، دعوی تخلیه می باشد. دستور تخلیه با حکم تخلیه متفاوت است چرا که در دستور تخلیه که به عنوان تخلیه فوری نیز از آن یاد می شود در صلاحیت شورای حل اختلاف است ولیکن حکم تخلیه در صلاحیت دادگاه است با این مقدمه شاید سوالاتی در ذهن پیش آید از جمله اینکه دستور تخلیه چیست؟ چگونه دستور تخلیه بگیریم؟ مدارک دریافت دستور تخلیه چیست؟ حکم تخلیه چیست؟ برای اطلاع از نحوه دعوای تخلیه مقاله پیش رو که توسط گروه وکلای نستوه در موسسه حقوقی دادآوران نستوه در خصوص تخلیه به رشته تحریر درآمده است را مطالعه نمایید.

همانگونه که مستحضر می باشید دعاوی متصرفانه ملکی دارای شباهت های زیادی با یکدیگر می باشند. با این وصف شاید سوال پیش آید که دعوی تخلیه ید چیست و چه تفاوتی با سایر دعاوی و از جمله خلع ید دارد؟

دعوی تخلیه در جایی مطرح می شود که تصرف متصرف فعلی منشا پیشین قراردادی داشته باشد یعنی متصرف فعلی به وسیله یک قرارداد ملک را تصرف کرده باشد لکن مدت قرارداد او تمام شده باشد و وی اقدام به تخلیه ملک مورد نظر نکرده باشد در این مورد مالک بایستی دعوی تخلیه مطرح کند.

این دعوی، دعوای است غیر مالی و هزینه دادرسی آن معادل دعاوی غیر مالی می باشد. (بر خلاف دعوی خلع ید که  دعوی مالی است و هزینه دادرسی آن بر مبنای ارزش منطقه ای ملک است) لازم به ذکر است که مرجع رسیدگی به دعوی تخلیه شورای حل اختلاف می باشد البته در صورت وجود شرایط مقرر در قانون دعوا تحت عنوان دعوای تخلیه فوری و یا دستور تخلیه در شورای حل اختلاف قابل طرح می باشد.

در غیر صورت مذکور در فوق بایستی اقدام به طرح دعوای حکم تخلیه نمود که دادگاه صالح بر رسیدگی به آن دادگاه محل وقوع ملک است، خواهان بایستی دلایل مالکیت خود و قرارداد خود با خوانده که منشا تصرف او می باشد و نیز دلایل تصرف کنونی متصرف را به دادگاه ارائه کند. دادگاه ممکن است به هر طریقی تصرف فعلی متصرف بر ملک را استعلام نماید.

بر اساس قانون موجر و مستاجر سال 1376، رسیدگی به دعاوی تخلیه بدون تشریفات و یا ابطال تمبر و بدون تقدیم دادخواست به عمل می آید. و پس از رسیدگی رئیس حوزه قضایی یا قاضی پس از احراز مالکیت خواهان، دستور تخلیه را صادر خواهد کرد. البته در مواردی شورای حل اختلاف اقدام به تشکیل جلسه می نماید که قابل ایراد می باشد.

بر اساس این قانون دستوره تخلیه صادره از سوی مقام قضایی نیاز به صدور اجراییه ندارد و توسط مامور اجرا ابلاغ و اجرا می گردد.

اگر مستاجر از اخذ ابلاغیه خودداری کند، مامور ابلاغ مراتب را صورتجلسه کرده و ظرف 3 روز حکم تخلیه را اجرا می کند.

حال چنانچه مستاجر در محل ملک نباشد، حکم به یکی از اقوام یا خادمان وی ابلاغ خواهد شد. همچنین اگر در آن محل حضور نداشته باشد، حکم در محل ملک الصاق شده و مراتب صورتجلسه می گردد.

اگر سند اجاره نامه، توسط دفترخانه اسناد رسمی تنظیم شده باشد، برای صدور دستور تخلیه بایستی به دفترخانه تنظیم کننده آن اجاره نامه مراجعه نمود. سردفتر پس از احراز هویت خواهان، اجراییه را  در سه نسخه و با قید فوریت ظرف 24 ساعت صادر می کند و جهت اجرا به دوایر اجرا ثبت محل ارسال خواهد کرد.

اجرای ثبت پس از 24 ساعت از وصول تشکیل پرونده داده و مراتب را ظرف 48 ساعت توسط مامور ابلاغ، ابلاغ می نماید.

در مواردی مستاجر می تواند از مقام قضایی صالح درخواست استمهال کند، این درخواست به مامور اجرا تقدیم می شود و توسط وی به مقام مربوطه گزارش می شود.

مقام قضایی می تواند با استمهال مستاجر حداکثر به مدت یک ماه موافقت نماید.

نکته قابل توجه این است که ممکن است مستاجر برای خود حقی قائل باشد، لکن این ادعای او مانع از اجرای دستور تخلیه نمی باشد. او بایستی  ادعای خود را در دادگاه مطرح کرده و در صورت اثبات حقی برای او، دادگاه حکم به جبران خسارت وی صادر میکند.

اگر مستاجر مدعی تمدید قرارداد باشد و یا نسبت به اصالت اجاره نامه و یا ذینفعی او اعتراضی داشته باشد، باید شکایت خود را به دادگاه عمومی محل وقوع ملک تقدیم کند، این شکایت و ادعا مانع از اجرای حکم تخلیه نیست مگر اینکه دادگاه رسیدگی کننده شکایت مستاجر را موجه و مدلل بداند که در اینصورت با اخذ تامین متناسب متناسب با ضررهای احتمالی، قرار توقف عملیات اجرایی را صادر نماید. اما اگر بدین واسطه ضرری به موجر وارد شود، مستاجر بایستی ضررهای وارده را جبران نماید.

توجه داشته باشید برای اجرای دستور تخلیه موجر می بایست مبلغ ودیعه را نزد حساب دادگستری تودیع نماید.

وکلا در ایران با قبولی در آزمون وکالت و دریافت مجوز قانونی می توانند فعالیت نمایند. متاسفانه در سال های اخیر ثبت موسسات حقوقی بدون حضور وکیل دادگستری در دستور کار قرار گرفت که دارای آثار مخربی بود از این رو در حال حاضر موسسات حقوقی صرفاً با حضور دو وکیل دادگستری امکان ثبت دارند. برای اطمینان به موسسات حقوقی معتبر می توانید پروانه وکالت مدیرعامل و یا مسئول موسسه را از سایت کانون وکلا و یا صندوق حمایت وکلای دادگستری جستجو نمایید. با مراجعه به موسسات حقوقی معتبر و دفتر وکیل از ورود ضررهای غیرقابل پیش بینی جلوگیری نمایید.

 

 

logo-samandehi