موسسه حقوقی دادآوران نستوه
ما همواره کنار شما هستیم
صداقتتخصصسلامت
شماره تماس (+۹۸) ۲۱ - ۸۶۰۷۱۲۴۱
مشاوره حقوقی رایگان

سوال خود را بپرسید

دستور موقت کمیسیون ماده ۱۰۰

دستور موقت کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری چیست؟
چه مواردی برای دریافت دستور موقت در کمیسیون ماده ۱۰۰ نیاز است؟
برای گرفتن دستور موقت برای کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری به کجا مراجعه کنیم؟
تا کنون شاید برای خیلی ها اتفاق افتاده باشد که با رأیی از کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری روبه رو شده باشند که در رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ حکم به قلع و قمع بنا صادر شده باشد و این رأی واقعاً جدی است و دیری نمی پاید که رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ توسط شهرداری به اجرا گذاشته خواهد شد یعنی اینکه مأموران شهرداری به استناد رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ به شما مراجعه خواهند نمود البته در خصوص رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ این نکته را فراموش نکنید که در رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ به مالک یا قائم مقام وی فرصتی داده می شود تا خودش نسبت به تخریب هر آنچه در رأی آمده است اقدام نماید و عدم اقدام در فرجه مشخص قانونی باعث می شود رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ توسط شهرداری انجام شود، مقاله موجود در راستای سلسه مراتب آشنایی با کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری ها توسط وکلای دادگستری از  گروه وکلای نستوه در موسسه حقوقی دادآوران نستوه تهیه شده است امید آنکه گره گشای حداقل بخشی از مشکلات شما عزیزان باشد.
درباره دستور موقت رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ در دیوان عدالت اداری بدانیم...
در خصوص تاریخچه کمیسیون ماده ۱۰۰ و انواع تخلفات ساختمانی در مقالات گذشته موجود در سایت موسسه حقوقی دادآوران نستوه به صورت مختصر توضیحاتی داده شد و البته در خصوص آراء کمیسیون ماده ۱۰۰ و نحوه اعتراض به آراء کمیسیون ماده ۱۰۰ ولی آنچه شاید نسبت به دیگر موضوعات کمیسیون ماده ۱۰۰ جالب توجه باشد این موضوع است که امکان دارد قبل از اینکه رأیی در خصوص تجدید نظر خواهی به رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری صادر شود شهرداری مطابق قانون اقدام به تخریب بنا نماید و در این مورد موجبی برای اعتراض باقی نمی ماند و به فرض قبولی اعتراض کمیسیون ماده ۱۰۰ دیگر بنایی وجود ندارد که مالک بدان دلخوش باشد، پس راه حل چیست؟
در این خصوص همیشه یک بحث حقوقی وجود دارد که در خصوص تجدید نظر خواهی وجود دارد :

1- با تجدید نظر خواهی عملیات اجرایی به تعویق می افتد یعنی تجدید نظرخواهی از حکم اثر تعلیقی دارد و به صرف اینکه شخص در محاکم نسبت به رأیی تجدید نظر خواهی نماید عملیات اجرایی به حالت تعلیق یا متوقف می شود.
2- با تجدید نظر خواهی عملیات اجرایی به تعویق نمی افتد یعنی تجدید نظرخواهی از حکم اثر تعلیقی ندارد و به صرف اینکه شخص در محاکم نسبت به رأیی تجدید نظر خواهی نماید عملیات اجرایی به حالت تعلیق یا متوقف نمی شود.

سوال: در خصوص تجدید نظرخواهی از آراء کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری کدام یک از موارد فوق مصداق دارد؟

جواب: گزینه دوم یعنی به صرف تجدید نظر خواهی، تعقیب عملیات اجرایی متوقف نمی شود. 

سوال: حال چه بایستی کرد؟

در پاسخ گفتنی است در خصوص رأی کمیسیون ماده ۱۰۰  که رأی به تخریب نموده است ضمن تجدید نظرخواهی از رأی صادره ذینفع که مالک یا وکیل وی می باشد می باید در دادخواست تجدید نظر خواهی تقاضای صدور دستور موقت نماید.
بدین شرح که:
شاكی می تواند ضمن تقدیم دادخواست خود و  يا پس از آن مدعي باشد كه اجرای اقدامات يا تصميمات يا آراء قطعي سبب ورود خسارتي جبران ناپذیر مي گردد كه جبران آن غيرممكن است، پس می‌تواند تقاضای صدور دستور موقت نماید البته این خواسته پس از طرح شکایت اصلی نیز میسر است ولیکن باید تقاضای صدور دستور موقت تا قبل از ختم رسیدگی، به دیوان عدالت اداری تقدیم شود سپس این شعبه رسيدگی كننده است که در صورت احراز ضرورت و فوريت موضوع مورد ادعای خواهان یا شاکی، دستور موقت مبنی بر توقف اجرای اقدامات و تصميمات و آراء صادر مي‌نمايد.
گفتنی است صدور دستور موقت تأثيري در اصل موضوع ندارد و در صورت رد اصل موضوع و يا صدور قرار ابطال يا رد و  يا اسقاط دادخواست اصلی، دستور موقت نیز لغو خواهد ‌گردید البته مرجع  صالح به رسيدگی تقاضاي صدور دستور موقت شعبه‌ ای است كه به اصل دعوی رسيدگی می کند.
نکته- شعبه دیوان عدالت اداری مکلف است در صورت صدور دستور موقت، نسبت به اصل دعوی خارج از نوبت رسیدگی نموده و رأی صادر نماید و چنانچه دلایلی مبنی بر عدم ضرورت ادامه اجرای دستور موقت از سوی طرف دعوی به شعبه رسیدگی کننده برسد نسبت به لغو دستور موقت اقدام شایسته را انجام می دهد.
سوال: آیا چنانچه دستور موقت صادر شود ادارات و شهرداری ها و... می توانند از انجام آن استنکاف نمایند؟
در پاسخ گفتنی است که  ادارات و سازمانها، و مأموران و... پس از صدور و ابلاغ دستور موقت، موظف و مکلف می باشند تا مطابق دستور اقدام نموده و در صورت استنكاف از دستور موقت، متخلف به انفصال از خدمت به مدت 6 ماه تا 1 سال و جبران خسارات وارده توسط همان شعبه محكوم خواهد شد.
از نظر برخی از وکلا چنانچه شعبه رسیدگی کننده اقدام به صدور دستور موقت نماید، امکان پیروزی در پرونده به مراتب بسیار بیشتر خواهد بود و به همین دلیل است که می باید برای طرح دعوی با متخصصین همان حوزه یعنی وکلای دادگستری در ارتباط باشیم، چرا که وکلای دادگستری متخصص در امور دیوان عدالت اداری مطمئناً دارای تبحر و تخصص می باشند و بهتر است وکیل قبل از اقامه دعوا، در پرونده حضور داشته باشد و مطمئناً وکیلی که از بدو امر در ماهیت موضوع وارد شده است از وکیلی که در اواسط پرونده وارد دادرسی می شود به مراتب متفاوت تر خواهد بود، چرا که وکیل نخست پرونده را با اهداف و  خود به پیش می برد ولی وکیل دوم نیز همین گونه پس بیاییم به وکیل پرونده خود اعتماد داشته باشیم و از وکیل در بدو امر بهره بجوییم.

 

logo-samandehi