موسسه حقوقی دادآوران نستوه
ما همواره کنار شما هستیم
صداقتتخصصسلامت
شماره تماس (+۹۸) ۲۱ - ۸۶۰۷۱۲۴۱
مشاوره حقوقی رایگان

سوال خود را بپرسید

دعوای طاری

دعوای طاری چیست؟
شرایط دعوای طاری چیست؟
آیا دعوای طاری را می شناسید؟
دعوای طاری شامل چه مواردی است؟
مرجع صالح به رسیدگی دعوای طاری کجا است؟
دعوای طاری یکی از مهمترین دعاوی در دادگستری می باشد چرا که دعوای طاری آثار قانونی خاصی دارد و این دعوای طاری است که آثار حقوقی منحصر به فرد خود را دارد، در دعوای طاری تقسیم بندی هایی وجود دارد که این تقسیم بندی ها نیز دعوای طاری محسوب می شوند ولیکن تا کنون راجع به دعوای طاری اطلاعاتی داشته اید و یا اینکه دعوای طاری را شنیده اید، به راستی دعوای طاری چیست و شرایط اقامه دعوای طاری چیست و هزاران سئوال خود را در خصوص دعوای طاری از وکلای گروه وکلای نستوه بخواهید.
درباره دعوای طاری بدانیم...
هرگاه با وجود شرایطی و در جریان رسیدگی به دعوای اصلی، خوانده دعوایی علیه خواهان اقامه نماید و یا اینکه خواهان اقدام به طرح دعوایی جدید علیه خوانده نماید و همچنین اگر شخص ثالثی به دعوای مورد نظر وارد شود و یا اینکه هر یک از طرفین دعوا اقدام به جلب شخص ثالثی نمایند در این صورت دعوای طاری مطرح می گردد.
با عنایت به اینکه دعوای طاری در جریان رسیدگی به دعوای اصلی مطرح می شوند و طرح آنها حتمی نمی باشد و به صورت اتفاقی صورت می پذیرد و به صورت معمول نیز تصمیم گیری نسبت به دعوای اصلی می بایست پس از روشن شدن دعوای مورد نظر باشد، دعوای طاری توصیف شده اند.
طاری در لغت به معنای ناگاه و درآینده و ناگاه روی داده و...
دعوای طاری یا همان امور اتفاقی به مجموعه رفتاری در دادرسی گفته می شود که بدون انتظار و در جریان دادرسی و یا در ارتباط با آن ایجاد می گردد و صدور رأی قطعی را منوط و موکول به تصمیم گیری نسبت بدان موضوع می نماید.
به طور کلی دعوای طاری در ماده 17 قانون آیین دادرسی مدنی مورد پیش بینی قرار گرفته است بدین شرح که:« هر دعوایی که در اثنای رسیدگی به دعوای دیگر از
1-  طرف خواهان «دعوای اضافی»
2- از طرف خوانده «دعوای تقابل»
3- از طرف شخص ثالث «ورود ثالث»
4- از طرف متداعیین اصلی بر ثالث اقامه شود «جلب ثالث»
دعوای طاری نامیده می شود.
حال چنانچه این دعوا با دعوای اصلی «مطروحه» مرتبط یا دارای یک منشأ باشد بایستی در دادگاهی اقامه گردد که دعوای اصلی در آن اقامه شده است.
نکته قابل توجه اینکه عناوینی همچون احتساب، تهاتر و یا هر اظهاری که دفاع محسوب می گردد دعوای طاری نیست و از شمول این ماده خارج است.
1- از طرف خواهان «دعوای اضافی»:
چیزی با عنوان دعوای اضافی در قانون آیین دادرسی مدنی وجود ندارد و قانون گذار تعریفی در این خصوص نیز ارائه ننموده است و این موضوع از قانون فرانسه آمده است.
در خصوص دعوای اضافی گفتنی است که دعوای اضافی را نباید با تغییر خواسته مطرح شده در ماده 98 قانون آیین دادرسی مدنی اشتباه گرفت چرا که در تغییر خواسته که خواهان اختیار آن را دارد نیازی به تقدیم دادخواست نیست و مفهوم کلی آن فقط تغییر در میزان خواسته مطرح شده است و این در حالی است که دعوای اضافی که در ماده 17 قانون آیین دادرسی مدنی آمده و این حق را به خواهان دعوا داده است و به عنوان دعوای طاری از آن یاد می شود، یک دعوای تمام عیار می باشد که نیازمند تقدیم دادخواست است با وجود تمام شرایط قابل تصور برای یک دعوا.
به صورت کلی دعوای اضافی را می توان دعوای از سوی خواهان دعوای اصلی دانست که علیه همان خوانده دعوا اقامه می گردد و با دعوای اصلی مطروحه نیز دارای ارتباط و یا دارای یک منشأ می باشد.
برای روشن شدن موضوع در قالب یک مثال توضیحاتی تقدیم می گردد:
تصور کنید موجری پس از طرح دعوای تخلیه عین مستأجره بر علیه مستأجر دعوای مطالبه اجور معوقه همان ملک را نیز اقامه می نماید که به صورت تقدیم دادخواست در هر کدام به صورت جداگانه می باشد و می بایست مطابق قانون نیز در دادگاه ها اقامه شود که دعوای اصلی نیز در ان طرح شده است و دادگاه نیز به صورت توامان به آن رسیدگی می نماید و این امتیازی است برای خواهان دعوا که دعوای اصلی و دعوای اضافی با یکدیگر رسیدگی می شود.
نکته: خواهان زمانی می تواند از این امتیاز استفاده نماید که شرایط ذیل فراهم باشد:
1- دعوای اصلی و دعوای اضافی ناشی از یک منشأ و یا مرتبط باشند.
2- این دعوا بایستی تا پایان اولین جلسه دادرسی اقامه گردد.


تخصص وکیل دادگستری امور وکالتی است، وکیل دادگستری حرفه اش امور وکالتی است، وکیل دادگستری دارای اطلاعات حقوقی است، وکیل دادگستری متخصص در امور حقوقی است، وکیل دادگستری دارای سواد حقوقی است، وکیل دادگستری فن بیان دارد، وکیل دادگستری نحوه رسیدگی را میداند، وکیل دادگستری از حق شما دفاع می کند، وکیل دادگستری به دنبال احقاق حقوق قانونی شما است، وکیل دادگستری بایستی غبطه شما را رعایت کند، وکیل دادگستری به نیابت از شما در مرجع رسیدگی حاضر می شود، وکیل دادگستری و... و هزاران دلیل برای داشتن وکیل دادگستری، بیاییم به وکلای دادگستری اعتماد کنیم.

 

logo-samandehi