موسسه حقوقی دادآوران نستوه
ما همواره کنار شما هستیم
صداقتتخصصسلامت
شماره تماس (+۹۸) ۲۱ - ۸۶۰۷۱۲۴۱
مشاوره حقوقی رایگان

سوال خود را بپرسید

دعوی الزام به ایفای تعهد قراردادهای ملکی

در تمامی قراردادهای املاک نظیر خرید، فروش، اجاره، مشارکت  در ساخت و پیش فروش مجموعه ای از تعهدات و وظایف بر عهده طرفین قرار دارد و آنها مکلف به انجام این امور هستند. چنانچه هر یک از طرفین تعهدات خود را انجام ندهند طرف دیگر میتواند الزام وی به انجام تعهد قراردادی را از محکمه بخواهد.

مواردی که در خصوص تعهدات ناشی از قراردادهای ملکی می بایست مد نظر قرار دهید عبارت است از

  • شرایط قراردادهای ملکی چگونه است؟
  • قراردادهای ملکی چگونه تنظیم می شود؟
  • بهترین شروط قراردادهای ملکی چیست؟
  • وکیل قراردادهای ملکی کیست؟
  • وکیل دعاوی ملکی در پاسداران کیست؟

دعوی الزام به ایفا تعهد گستره وسیعی از تعهدات را در بر میگیرد، طرفین دعوی در وهله اول متعهد می باشند که شخص یا اشخاصی که تعهدی را برعهده گرفته اند به عنوان خوانده و ذینفع این تعهدات به عنوان خواهان می باشد.

دادگاه صالح برای رسیدگی به دعاوی املاک و تعهدات آن، دادگاه محل وقوع ملک می باشد.

نکته مهم در مورد دعاوی الزام به ایفای تعهد این است که سررسید انجام تعهد رسیده  باشد. در مورد تعهداتی که موعد ندارند و برای آنها مهلت تعیین نشده است، طرح دعوی الزام به ایفای تعهد منوط است به مطالبه انجام تعهد، یعنی ابتدا بایستی ذینفع انجام تعهد از متعهد را خواسته و در صورت استنکاف وی، دعوی الزام به ایفا تعهد را مطرح نماید. همچنین تعهدات به وسیله اسباب ایفای تعهد از بین می روند، از جمله ابرا (بخشیدن و گذشت کردن) ویا تبدیل تعهد و تهاتر. پس هنگام طرح این دعاوی باید دقت کرد که تعهد پیشتر از بین نرفته باشد.

اگر بر اثر انجام تعهد از سوی متعهد، خساراتی به متعهد له (ذینفع) وارد گردد، ذینفع می تواند ضمن تقدیم دادخواست الزام به ایفای تعهد، خسارات خود را نیز درخواست کند، این خسارات با جلب نظر کارشناس تعیین می گردد. دادگاه پس از طرح دعوی، پرونده را رسیدگی کرده و با توجه به قرارداد و اظهارات طرفین و شواهد و مدارک حکم صادر میکند. چنانچه حکم به نفع خواهان باشد، پس از قطعیت اجراییه صادر و به محکوم علیه ابلاغ می گردد تا نسبت به مفاد حکم یعنی الزام به ایفای تعهد، اقدام نماید.

اگر متعهد حاضر به ایفای تعهد نشد و اجبار او مقدور نبود، متعهد خود تعهد را انجام داده و هزینه انجام تعهد را از متعهد مطالبه میکند، اگر او هزینه را نپرداخت، ذینفع می تواند از دادگاه تقاضای توقیف اموال به اندازه مبلغ محکوم به را داشته باشد.

برای طرح این دادخواست بایستی با مدارک از جمله مدارک شناسایی و قرارداد و نیز مدرکی دال بر عدم انجام قرارداد  به دفتر خدمات قضایی مراجعه نمایید. هزینه طرح این دعوی معادل دعاوی مالی بوده که پس از پیروزی در دعوی از طرف مقابل قابل مطالبه می باشد.

باید بدانید که دعوی مربوط به قراردادها، ماهیتاً دعوی پیچیده و مستلزم بررسی فراوان هستند. همچنین طرح این دعاوی و یا دفاع در قبال آنها، نیازمند احاطه بر حقوق قراردادها و قوانین مدنی و سایر قوانین مرتبط می باشد.

پیش از طرح یا دفاع از خود در این دعاوی با دپارتمان ((حقوق قراردادها)) گروه وکلای نستوه در تماس باشید.

logo-samandehi