موسسه حقوقی دادآوران نستوه
ما همواره کنار شما هستیم
صداقتتخصصسلامت
شماره تماس (+۹۸) ۲۱ - ۸۶۰۷۱۲۴۱
مشاوره حقوقی رایگان

سوال خود را بپرسید

دعوی الزام به تنظیم سند رسمی خودرو

دعوی الزام به تنظیم سند رسمی خودرو

بی تعهدی یکی از مواردی است که موجب بروز عدم اطمینان در جوامع می شود. یکی از دعاوی شایع در دادگاه ها دعوی الزام به تنظیم سند رسمی خودرو می باشد. الزام به تنظیم سند رسمی خودرو در زمانی قابل طرح است که فروشنده خودرو بدون دلیل حاضر به انتقال سند نمی باشد فلذا خریدار می بایست اقدام به طرح دعوی الزام به تنظیم سند رسمی خودرو نماید. دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی خودرو دارای شرایطی می باشد که عدم توجه و رعایت این شرایط می تواند موجب شکست در دعوای طرح شده گردد. برای طرح دعوی الزام به تنظیم سند رسمی خودرو مقاله تهیه شده در موسسه حقوقی دادآوران نستوه را مطالعه نمایید. قبل از هر چیز شاید این سوالات در ذهن شما تداعی گردد که.

منظور از دعوی الزام به تنظیم سند رسمی خودرو چیست؟

نحوه طرح دعوی الزام به تنظیم سند رسمی خودرو چیست؟ شرایط طرح دعوی الزام به تنظیم سند رسمی خودرو چگونه است؟ مدارک طرح دعوی الزام به تنظیم سند رسمی خودرو چگونه است؟ رسیدگی به دعوی الزام به تنظیم سند رسمی خودرودر صلاحیت کدام مرجع است؟ نحوه اجرای حکم در دعوی الزام به تنظیم سند رسمی خودرو چگونه است؟ بهترین وکیل برای دعوی الزام به تنظیم سند رسمی خودرو کیست؟ بهترین وکیل در تهران کیست؟ همانگونه که پیشتر نیز اشاره شده در این مطلب که از سوی موسسه حقوقی دادآوران نستوه به اشتراک گذاشته شده است به شرح و بیان یکی از دعاوی شایع در امورحقوقی با عنوان الزام به تنظیم سند رسمی خودرو خواهیم پرداخت.

دعوی الزام به تنظیم سند رسمی خودرو زمانی طرح می شود که پس از انجام معامله فروشنده از حضور در دفتر خانه و تنظیم سند رسمی انتقال  به نام خریدار استنکاف می ورزد، در این مواقع خریدار چاره ای به غیر از مراجعه به دادگستری و تقاضای الزام فروشنده به تنظیم سند رسمی انتقال نخواهد داشت.

توضیح اینکه، اصولاً معاملات مربوط به نقل و انتقال خودرو در قالب عقد بیع صورت می گیرد، پس از انعقاد بیع فروشنده و خریدار متعهد به ایفاء تعهدات ایجاد شده بر اثر عقد بیع و قرارداد می شوند. به نحوی که فروشنده متعهد به انجام تشریفات مربوط به تعویض پلاک، تنظیم سند رسمی انتقال و تسلیم خودرو به فروشنده می شود و خریدار نیز متعهد به پرداخت ثمن معامله می گردد. در صورت امتناع هر یک از فروشنده و خریدار از انجام تعهدات مزبور، طرف دیگر می تواند از طریق دادگستری مستنکف را ملزم به ایفای تعهد نماید.

اصولاً در معاملات مربوط به نقل و انتقال خودرو پس از امضاء مبایعنامه، فروشنده اقدام به اعطای وکالتنامه جهت انجام تشریفات مربوط به تعویض پلاک خودرو به خریدار می نماید. خریدار نیز با وکالتنامه و سایر مدارک مربوطه به یکی از مراکز مجاز تعویض پلاک مراجعه نموده و اقدام به فک پلاک فروشنده و اخذ پلاک به نام خود می نماید. پس از طی تشریفات فوق نوبت به تنظیم سند رسمی انتقال قطعی در دفتر اسناد رسمی می رسد، در حقیقت تا زمانی که سند انتقال قطعی به نام خریدار تنظیم نگردد نقل و انتقال مجدد خودرو از جانب خریدار بسیار دشوار و در پاره ای از موارد غیر ممکن می شود. پس در صورت استنکاف فروشنده از تنظیم سند رسمی انتقال، راهکاری به غیر از الزام وی به تنظیم سند از طریق دادگستری باقی نمی ماند.

در این بخش ذکر این نکته مفید می باشد، در صورتی که خریدار از اعطای وکالتنامه یا انجام تشریفات مربوط به تعویض پلاک نیز استنکاف نماید؛ می بایست علاوه بر خواسته الزام به تنظیم سند رسمی انتقال، خواسته الزام به انجام تشریفات مربوط به تعویض پلاک نیز تصریح گردد. البته در این خصوص بین محاکم اختلاف نظر بوده و برخی از محاکم صرف خواسته الزام به تنظم سند رسمی انتقال را کافی می دانند. اما توصیه ما این است، در موارد موضوع بحث علاوه بر خواسته الزام به تنظیم سند رسمی انتقال خواسته الزام فروشنده به انجام تشریفات مربوط به تعویض پلاک نیز در دادخواست تقدیمی تصریح گردد تا از پیامدهای تشتت آرا در محاکم پیشگیری گردد.

جهت طرح دعوی الزام به تنظیم سند رسمی خودرو به کجا مراجعه نماییم؟

دعوی الزام به تنظیم سند رسمی خودرو از دعاوی مالی محسوب می شود. بدیهی است خواسته دعوی در دادخواست تقدیمی مقوم می گردد. چنانچه خواسته بیش از بیست میلیون تومان تقویم گردد رسیدگی به دعوی در صلاحیت دادگاه حقوقی می باشد، و در صورتی که خواسته به میزان بیست میلیون تومان یا کم تر از آن تقویم گردد رسیدگی به دعوی در صلاحیت شورای حل اختلاف قرار خواهد گرفت.

نحوه اجرای حکم در دعوی الزام به تنظیم سند رسمی خودرو چگونه است؟

حکم قطعی و لازم لاجراء در دعوی الزام به تنظیم سند رسمی خودرو مطابق مقررات قانون اجرای احکام مدنی اجرا می شود. با این توضیح که، چنانچه پس از تشکیل پرونده اجرایی فروشنده از اجرای حکم دادگاه و حضور در دفترخانه استنکاف نماید نماینده دادگاه با حضور در دفترخانه با انتقال قطعی سند به نام خریدار حکم دادگاه را اجراء خواهد نمود.

در حال حاضر شما می توانید با مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی نسبت به طرح دعوی الزام به تنظیم سند رسمی خودرو اقدام نمایید.

... تنظیم رسمی سند خودرو

طرح هر دعوی نیازمند دانش و تخصص حقوقی مرتبط می باشد. وکیل دادگستری با داشتن اطلاعات تئوری و کاربردی مربوط به هر دعوی از دانش و تبحر کافی در پیشبرد دعاوی حقوقی در مسیر قانونی خود برخوردار می باشند. در بسیاری از موارد اشخاص فاقد هر گونه اطلاعات حقوقی و قضایی با مراجعه خودسرانه به دادگستری موجبات تضییع حقوق خود و اتلاف اوقات دستگاه قضا را موجب می شوند. در انتها نیز طرف مقابل را به داشتن رابطه و نفوذ متهم می نمایند که البته این اتهامات در بسیاری از موارد گریبان دستگاه قضایی کشور را نیز خواهد گرفت. چرا که این دست از افراد تحت هر شرایطی معتقدند قاضی رسیدگی کننده از موضع انصاف و عدالت خارج شده و عامدا موجب تضییع حقوق وی را موجب گردید! غافل از اینکه، دعوی مطروحه از اساس اشتباه و بدون رعایت موازین قانونی تنظیم گردیده است.   

موسسه حقوقی دادآوران نستوه با بهره گیری از وکلای متخصص آماده است، شما را در مسیر رسیدن به اهداف حقوقی پیش رو همراهی نماید. جهت برخورداری از خدمات  مشاوره یا وکالتی ما در دعاوی مربوط به الزام به تنظیم سند رسمی خودرو تماس بگیرید. 

دفتر مرکزی : ٢٢٨٨١٩۵١ - ٠٢١    و  22873972-021   تلفن همراه : 09125431634

logo-samandehi