موسسه حقوقی دادآوران نستوه
ما همواره کنار شما هستیم
صداقتتخصصسلامت
شماره تماس (+۹۸) ۲۱ - ۸۶۰۷۱۲۴۱
مشاوره حقوقی رایگان

سوال خود را بپرسید

دعوی الزام به رفع مزاحمت از ملک

در دعوی رفع مزاحمت از ملک خواهان درخواست رفع مزاحمت از ملکی که در تصرف وی می باشد را دارد.

در دعوی مزاحمت، مزاحم تصرفی در ملک مورد نظر ندارد، بلکه تنها با انجام اقداماتی انتفاع متصرف از ملک را مشکل می سازد.

به عنوان مثال تخلیه زباله درب ملک دیگری از مصادیق مزاحمت است.

مواردی که در خصوص دعوی رفع مزاحمت از ملک می بایست مد نظر قرار گیرد عبارت است از

  • بهترین وکیل دعاوی ملکی کیست؟
  • شرایط طرح دعوی رفع مزاحمت از ملک چگونه است؟
  • دفتر وکالت وکیل ملکی در پاسداران کجاست؟
  • برای رفع مزاحمت به کجا مراجعه نماییم؟

در دعوی رفع مزاحمت از ملک خواهان متصرف است و نیازی نیست که حتماً مالک باشد. بنابراین هر شخصی که ملک را در تصرف خود دارد میتواند علیه مزاحم طرح دعوی کند.

ارکان دعوی مزاحمت عبارتند از:

  • تصرف سابق خواهان بدون وجود مزاحمت
  • مزاحمت فعلی خوانده بدون جواز قانونی
  • غیر قانونی بودن مزاحمت خوانده.

بنابراین در فرضی که شهرداری برای حفر فاضلاب جلوی ملک دیگری را بکند، وی نمیتواند دعوی مزاحمت طرح کند، مگر مدت انجام کار نامتعارف باشد یا پروژه رها شده و یا هر دلیل موجه دیگری وجود داشته باشد.

مرجع صالح به رسیدگی به دعوی رفع مزاحمت از ملک، محل وقوع ملک و هزینه دادرسی آن معادل دعاوی غیر مالی می باشد.

همانطور که گفته شد در این دعوی، تنها تصرف خواهان لازم است ونیازی به اثبات مالکیت خواهان در ملک نمی باشد.

همچنین موضوع این دعوی بر خلاف تصرف عدوانی، بازگرداندن تصرف سابق نبوده و تنها رفع مزاحمت است.

به طور کلی در دعاوی تصرف، خواهان باید ثابت کند که ملک قبل از ایجاد مزاحمت یا ممانعت یا تصرف عدوانی در تصرف او بوده و بدون رضایت او و یا وجود دلیل قانونی از ید او خارج شده و یا دچار مزاحمت یا ممانعت گردیده است.

اگر مزاحمت یا ممانعت یا تصرف در حضور و انظار ضابطین دادگستری باشد آنان مکلفند به شکایت خواهان رسیدگی کرده و با حفظ وضع موجود از اقدامات بعدی خوانده جلوگیری کنند.

مزاحمت ملکی توسط شریک امکان پذیر است؟

بر اساس قانون مزاحمت در ملک مشاع و بین شرکای مشاع هم متصور است، بنابراین چنانچه شریک مال مشاعی مزاحم تصرفات شریک دیگر گردد، این امر قابل پیگیری است.

تفاوت این دعوی با دعوی ممانعت از حق نیز در این است که در دعوی مزاحمت خواهان از تصرف منع نشده و تنها در انتفاع او اختلال به وجود آمده است.

در نظر داشته باشید که مزاحمت نسبت به ملک دیگری، می تواند واجد وصف کیفری نیز باشد.

از موارد شایع مزاحمت ، ایجاد مزاحمت توسط همسایه است، هر گونه مزاحمت برای همسایه در ملک وی است، هر گونه مزاحمت خارج از حد متعارف و برای دفع  حاجت قابل پیگیری حقوقی می باشد.

باید بدانیم که دعوی مزاحمت تنها در مورد اموال غیر منقول صدق میکند و مزاحمت در اموال منقول تحت پیگیری به این عنوان نبوده و تحت سایر دعوی یا اتهامات قایل پیگیری می باشد.

در دعوی الزام به رفع مزاحمت بلافاصله پس از صدور رای و قبل از قطعیت، رای اجرا می شود و تجدید نظر خواهی خوانده تاثیری در اجرای رای نخواهد داشت.

دپارتمان املاک موسسه حقوی دادآوران نستوه با دارا بودن بهترین و متخصص ترین وکلا در خدمت شما هموطنان می باشد.

logo-samandehi