موسسه حقوقی دادآوران نستوه
ما همواره کنار شما هستیم
صداقتتخصصسلامت
شماره تماس (+۹۸) ۲۱ - ۸۶۰۷۱۲۴۱
مشاوره حقوقی رایگان

سوال خود را بپرسید

راه های توقیف مال بدهکار

از دعوی بسیار رایجی که حجم کثیری از پرونده های دادگاه ها راشامل می شود، دعاوی مالی  است که در آن یکی از طرفین به طرف دیگر، تعهد مالی دارد.

حالا پس از رسیدگی و صدور حکم و صدور اجراییه محکوم له می تواند بر اساس ماده ۴۹ قانون اجرای احکام مدنی تقاضای توقیف اموال بدهکار را نماید.

بر اساس این ماده «در صورتی که محکوم‌ علیه در موعدی که برای اجرای حکم مقرر است مدلول حکم را طوعاً اجرا ننماید یا قراری با محکوم‌ له برای اجرای ‌حکم ندهد و مالی هم معرفی نکند یا مالی از او تأمین و توقیف نشده باشد محکوم‌ له می‌تواند درخواست کند که از اموال محکوم‌ علیه معادل محکوم به‌ توقیف گردد»

مواردی که در خصوص توقیف اموال می بایست مد نظر قرار دهید عبارت است از

  • چگونه اموال بدهکار را توقیف کنیم؟
  • بهترین وکیل اجرای احکام کیست؟
  • شرایط توقیف حساب چگونه است؟
  • برای توقیف اموال به کجا مراجعه کنیم؟

یکی از انواع توقیف اموال،‌ توقیف تامینی یا احتیاطی می باشد.

بر اساس ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی به محض ابلاغ اجراییه به محکوم علیه، اومکلف است ظرف مدت ده روز، مفاد رای را اجرا کند. اما ممکن است، محکوم علیه طی این ده روز، اموال خود را به دیگران منتقل کند یا آنها را مخفی سازد یا تلف کند یا عملی انجام دهد که مانع رسیدن طلبکار به حق خود شود، در این حالت طلبکار می ‌تواند حتی قبل از اتمام زمان ده روزه پرداخت، اموال وی را برای توقیف، شناسایی و معرفی نماید که این امر، توقیف تأمینی یا توقیف احتیاطی نام دارد.

توقیف دیگر، توقیف اجرایی نام داشته و بدان معنی است که اموال توقیف شده بوسیله اجرای ثبت توقیف شده و پس از طی مراحل قانونی به فروش می رسد.

باید بدانیم که تمام اموال محکوم توقیف نمی شود، تنها آن قسمت از اموال او که معادل بدهی است و در صورتی که از مستثنیات دین نباشد توقیف می شود.

اگر مال قابل تجزیه باشد به حد دین بدهکار توقیف می شود و اگر قابل تجزیه نباشد به طور کل توقیف و سپس در صورت عدم پرداخت بدهی فروخته شده و بدهی طلبکار داده می شود و باقی به بدهکار عودت داده می شود.

اجرای احکام مدنی توسط دادورز مدیریت و رای توسط وی اجرا می شود.

دادورز در شعبه دادگاه بدوی مستقر بوده و امور مرتبط به اجرا را انجام می دهد.

اگر مالی از بدهکار نزد ثالث باشد می توان از طریق دادگاه به او اخطاری داده شود که مالی که نزد اوست را جهت وصول طلب طلبکار تحویل دهد.

باید بدانیم منزل سکونت شخص قابل توقیف نیست مگر مازاد بر شان او باشد و یا از پول فروش آن بتوان علاوه بر وصول مال طلبکار پوا ودیعه یک خانه را فراهم کرد.

مستثنیات دین چیست؟

لباس و اشیا و اسبابی که برای رفع حوائج ضروری محکوم‌علیه و خانواده او لازم است.

آذوقه موجود به قدر احتیاج یک ماهه محکوم‌علیه و اشخاص واجب‌ النفقه او.

وسایل و ابزار کار ساده کسبه و پیشه ‌وران و کشاورزان.

اموال و اشیایی که به موجب قوانین مخصوص غیر قابل توقیف هستند مانند وسایل اختصاص‌ یافته برای کشاورزان می‌شوند.

همچنین محکوم علیه می تواند در طی فرآیند اجرا مال توقیف شده را به مال دیگری که هم ارزش مال توقیف شده بوده و به سهولت فروخته شود را معرفی کند.

مثلاً می تواند به جای ملک، اتومبیلی به همان ارزش معرفی نماید.

حق تقاضای تبدیل مال توقیف شده برای یک بار و برای هر دو طرف فراهم است.

برای اخذ خدمات حقوقی در مورد فرآیند اجرای حقوقی و کیفری و نیز مزایده و توقیف اموال و تامین خواسته با دپارتمان حقوقی موسسه دادآوران نستوه در تماس باشید.

logo-samandehi