موسسه حقوقی دادآوران نستوه
ما همواره کنار شما هستیم
صداقتتخصصسلامت
شماره تماس (+۹۸) ۲۱ - ۸۶۰۷۱۲۴۱
مشاوره حقوقی رایگان

سوال خود را بپرسید

رفع تصرف عدوانی

عده ای از افراد با استفاده از شرایط موجود در جامعه اقدام به تصرف عدوانی ملک دیگری می نمایند. در این موارد قانون فقط با طرح دعوای رفع تصرف عدوانی موافقت نموده است. البته بایستی شرایط دعوای رفع تصرف عدوانی احراز گردد سپس اقدام به طرح دعوای رفع تصرف عدوانی نمود. این دعوا از پیچیدگی های حقوقی برخوردار است. شاید در راستای طرح دعوای رفع تصرف عدوانی سوالاتی از این قبیل برای شما پیش آید که دعوی رفع تصرف عدوانی در چه مواردی مطرح می شود؟ طرفین دعوی رفع تصرف عدوانی چه کسانی هستند؟ جایگاه سند مالکیت در دعوی رفع تصرف عدوانی چیست؟ مرجع صالح جهت رسیدگی به دعوی رفع تصرف عدوانی کجاست؟ ارکان دعوی رفع تصرف عدوانی کدام است؟ شرایط طرح دعوای رفع تصرف عدوانی چیست؟ نحوه طرح دعوای رفع تصرف عدوانی چگونه است؟ شما می توانید با مطالعه مقاله حاضر که توسط گروه وکلای نستوه در موسسه حقوقی دادآوران نستوه تهیه گردیده است نسبت به شرایط این دعوا اطلاع حاصل نمایید.

در این مطلب به بررسی دعوی رفع تصرف عدوانی خواهیم پرداخت. در حقیقت دعوی رفع تصرف عدوانی، دعوی متصرف سابق ملک علیه متصرف فعلی آن می باشد با این توضیح که متصرف فعلی، ملک موضوع دعوی را بدون رضایت متصرف سابق از ید وی خارج نموده است و متصرف سابق اعاده تصرفات خود را خواستار است.

با ذکر مثالی موضوع را روشن می نماییم : آقای الف متصرف ملک می باشد و شخص ب بدون اذن و اجازه الف ملک را از تصرف وی خارج می نماید و متصرف ملک می گردد. در اینجا الف با طرح دعوی رفع تصرف عدوانی علیه شخص ب خواستار احقاق حقوق تضییع شده خود می گردد. لازم به ذکر است مقنن در ماده 158 قانون آیین دادرسی مدنی دعوی رفع تصرف عدوانی را تعریف نموده است.

در ادامه مطلب در خصوص نکات کلیدی دعوی رفع تصرف عدوانی سخن خواهیم گفت.

1- ارکان دعوی رفع تصرف عدوانی عبارتند از: سبق تصرف خواهان، لحوق تصرف خواند، عدوانی و نامشروع بودن تصرفات خوانده در ماده 161 قانون آیین دادرسی مدنی ارکان دعاوی سه گانه تصرف تصریح گردیده است.

2- در دعوی رفع تصرف عدوانی دادگاه وارد حیطه مالکیت نمی شود و صرفاً به سابقه تصرفات خواهان، لحوق تصرفات خوانده و عدوانی و نامشروع بودن تصرفات خوانده رسیدگی خواهد نمود. در دعوی رفع تصرف عدوانی ارائه سند مالکیت صرفاً دلیلی برای اثبات سبق تصرف محسوب می گردد و امکان محکومیت مالک متصور است. این مهم از نص ماده 162 قانون آیین دادرسی مدنی قابل استنباط می باشد.

3- شخصی که ملک را به نمایندگی از طرف مالک در تصرف داشته است، می تواند به قائم مقامی مالک اقدام به طرح دعوی رفع تصرف عدوانی نماید.

مانند: کارگر، مباشر، خادم یا متولی، ماده 170 قانون آیین دادرسی مدنی به طرح دعوی قائم مقام مالک علیه متصرف ملک اشاره دارد.

4- سابقه تصرفات خواهان می بایست مشروع و قانونی باشد. شخصی که تصرفات سابقش نامشروع و غیر قانونی است نمی تواند مدعی طرح دعوی رفع تصرف عدوانی گردد.

5- در صورتی که خواهان مالک رسمی ملک نیز باشد می تواند محکومیت خوانده به پرداخت اجرت المثل ایام تصرف را نیز مطالبه نماید.

6- شخصی که سابقاً راجع به اصل مالکیت یا اصل حق انتفاع یا ارتفاق اقامه دعوی کرده و محکوم شده است نمی تواند اقدام به طرح دعوی رفع تصرف عدوانی نماید . ماده 163 قانون آیین دادرسی مدنی بر این مطلب صراحت دارد. البته گفتنی است عکس موضوع پیش گفته قابل تحقق می باشد. در واقع شخصی که ابتدا نسبت به طرح دعوی تصرف عدوانی اقدام نموده و شکست خورده است می تواند متعاقباً دعوی اثبات مالکیت مطرح نماید .

7- دعوی رفع تصرف عدوانی صرفاً در خصوص اموال غیر منقول مصداق دارد. در حقیقت طرح دعوی مزبور در خصوص اموال منقول ممکن نیست.

8- شخصی که ملک را به عنوان امانت از جانب مالک در تصرف دارد نظیر سرایدار، خادم و کارگر در صورت مطالبه مالک یا ماذون از جانب مالک می بایست از ملک رفع تصرف نماید در غیر اینصورت مالک یا ماذون از جانب وی می تواند اظهارنامه ای خطاب به متصرف ارسال نماید. پس از گذشت ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه، می توان نسبت به طرح دعوی رفع تصرف عدوانی اقدام نمود. ماده 171 قانون آیین دادرسی مدنی به این موضوع اشاره دارد.

9- اگر مستاجر پس از اتمام قرارداد اجاره از تخلیه ملک امتناع نمود، طرح دعوی رفع تصرف عدوانی به طرفیت مستاجر فاقد وجاهت قانونی می باشد. عنوان دعوی صحیح تخلیه خواهد بود. به یاد داشته باشید، طرح دعوی رفع تصرف عدوانی برعلیه مستاجر ملک مورد پذیرش  واقع نمی شود. تبصره ماده 171 قانون آیین دادرسی مدنی بر این مهم تصریح دارد.

10- مرجع صالح جهت رسیدگی به دعوی رفع تصرف عدوانی دادگاه محل وقوع ملک می باشد.

برای ثبت دادخواست رفع تصرف عدوانی به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه نمایید. شما می بایست با در دست داشتن کارت ملی، دلایل و مدارک مربوط به سبق تصرف خود و لحوق تصرف خوانده و اینکه تصرفات خوانده عدوانی و نامشروع می باشد نسبت به ثبت دادخواست اقدام نمایید.

توصیه و تاکید می کنیم، حتی در مواردی که به پیروزی  خود در دعوی معتقد و جازم هستید قبل از هرگونه اقدامی با وکلای رسمی دادگستری مشورت نمایید. در هر دعوی پیچیدگی های زیادی وجود دارد. همچنین نظریات و سلائق متفاوت است. اقدام خود سرانه در مراجعه به دادگستری ممکن است بهای سنگین عدم دستیابی به موفقیت را در پی داشته باشد. موسسه حقوقی دادآوران نستوه ارائه دهنده خدمات حقوقی می باشد. گروه وکلای نستوه آماده است در کلیه دعاوی مربوط به رفع تصرف عدوانی به عنوان وکیل یا مشاور حقوقی در کنار شما باشد.

 

logo-samandehi