موسسه حقوقی دادآوران نستوه
ما همواره کنار شما هستیم
صداقتتخصصسلامت
شماره تماس (+۹۸) ۲۱ - ۸۶۰۷۱۲۴۱
مشاوره حقوقی رایگان

سوال خود را بپرسید

رفع مزاحمت از حق

با توجه به شرایط جامعه یکی از دعاوی متداول مربوط به املاک، دعوای رفع مزاحمت از حق می باشد. در این دعوا خواهان از دادگاه تقاضای الزام خوانده به رفع مزاحمت از حق را دارد. دعوای الزام به رفع مزاحمت از حق دارای شرایط خاص حقوقی می باشد و چنانچه شرایط شکلی و ماهوی این دعوا رعایت نگردد قطع به یقین عاقبتی به جز شکست در آن را نمی توان متصور بود. موسسه حقوقی دادآوران نستوه اقدام به تهیه مقاله ای کاربردی در خصوص دعوی الزام به رفع مزاحمت از حق نموده است. سوالاتی که در ذهن می تواند به وجود  آید این است که برای دعوی الزام به رفع مزاحمت از حق چه مدارکی لازم است؟ چگونه دعوای الزام به رفع مزاحمت از حق را مطرح نماییم؟ برای طرح دعوای الزام به رفع مزاحمت از حق به کجا مراجعه کنیم؟ شرایط طرح دعوای الزام به رفع مزاحمت از حق چیست؟ برای اطلاع از سوالات فوق مقاله ذیل را مطالعه فرمایید.

در این دعوی مزاحم بدون ضرورت و بدون وجود منشا قانونی و یا قراردادی، اقدام به انجام اعمالی میکند که در تصرف متصرف ملک ایجاد مزاحمت می کند.

فرض کنید که شما به هر طریقی متصرف ملکی هستید، همسایه شما مقدار زیادی کود حیوانی را جلو درب ملک شما تخلیه کرده است و این امر باعث ایجاد بوی بد، جمع شدن حشرات، حیوانات و آلودگی شده است و یا شخصی مقدار زیادی مصالح ساختمانی را در مزرعه شما ریخته است در این فرض گرچه مزاحم تصرفی در ملک شما نداشته و نیز مانعی برای تصرفات شما نیست، لکن با این اعمال بهره برداری شما از ملک را با اختلال مواجه کرده است. از جمله مزاحمت های شایع می توان به دایر کردن استدیوهای موسیقی در املاک مسکونی، نگهداری پرندگان به نحو گسترده در مجاورت ملک دیگران و تخلیه نخاله های ساختمانی  اشاره کرد.

در این حالت همسایه شما ملک شما را تصرف نکرده است، بلکه تنها با عملی که انجام می دهد به شما اجازه نمی دهد که از ملک خود استفاده و بهره برداری لازم را داشته باشید. در این مورد شما بایستی دعوی الزام به رفع مزاحمت را مطرح کنید.

ارکان طرح دعوی مزاحمت :

1- خواهان باید تصرف قبلی بدون مزاحمت داشته باشد.

2- خوانده باید بدون رضایت خواهان برای او مزاحمت ایجاد کرده باشد.

3- مزاحمت خوانده باید غیر قانونی باشد. بنابراین چنانچه شخصی در ملک شخص دیگر حق ارتفاق یا حق انتفاع  داشته باشد، متصرف نمی تواند علیه این شخص دعوی مزاحمت را طرح کند.

4- عمل مزاحم بدون وجود ضرورت باشد.

طرفین دعوای رفع مزاحمت چه کسانی هستند؟ طرفین این دعوی عبارتند از متصرف فعلی به عنوان خواهان و فردی که مزاحم تصرفات وی شده است به عنوان خوانده دعوی می باشد.

مرجع صالح به رسیدگی دعوای رفع مزاحمت کجاست؟ مرجع صالح به رسیدگی نیز طبق اصول و قواعد آیین دادرسی مدنی دادگاه محل وقوع ملک می باشد. بنابراین فرد متصرف دادخواست خود را بایستی تحت عنوان الزام به رفع مزاحمت مطرح کند. وی بایستی تصرف قانونی و فعلی خود را ابتدائاً اثبات کند و سپس مزاحمت خوانده را با مستندات و مدارکی مانند تامین دلیل و یا شهادت شهود، کارشناسی و یا معاینه محل اثبات کند.

همچنین خواهان می تواند در اثنای رسیدگی، صدور دستور موقت مبنی بر رفع تصرف را از دادگاه رسیدگی کننده تقاضا کند.

دادگاه پس از رسیدگی و احراز مزاحمت اقدام به صدور حکم رفع مزاحمت میکند، این رای قبل از قطعیت و بلافاصله پس از صدور قابلیت اجرایی دارد و تجدید نظر خواهی محکوم علیه تاثیری در اجرای رای ندارد.

گاهی نیز این مزاحمت توسط ادارات و نهادهای دولتی و یا عمومی برای اشخاص ایجاد میشود، بطور مثال شهرداری برای مدت طولانی درب ملک شخصی مقدار زیادی قیر میریزد و یا اداره ای وسایلش را در ملک دیگری میگذارد  در این حالت نیز شخص باید علیه نهاد مذکور در دادگاه دعوی الزام به رفع مزاحمت از حق طرح نماید.

همچنین شخص می تواند جهت تسریع در دعوی خود علیه فرد مزاحم شکایت کیفری مزاحمت در ملک را مطرح کند. برای طرح شکایت کیفری شاکی بایستی مالک ملک بوده و دارای سند رسمی باشد.

در دعوای مزاحمت، دادگاه باید تنها تصرف خواهان را احراز کند و به احراز مالکیت ملک نیازی ندارد.

در این دعوی خواهان، خواهان اعاده تصرف خود نیست، زیرا اساساً تصرفی وجود ندارد که اعاده یا رفع گردد بلکه وی تنها خواهان رفع اثر از مزاحمتی است که در ملک او ایجاد گردیده است.

دعوی رفع مزاحمت از دعاوی سه گانه تصرف است، این دعاوی شامل دعاوی تصرف عدوانی، ممانعت از حق و مزاحمت از حق می باشد. لازم است بدانیم ارکان و شرایط حدوث این دعاوی با هم متفاوتند و هر یک با دیگری فرق دارد. اما نکته مشترک در مورد هر سه این دعاوی این است که مالکیت در طرح آنها شرط نیست و خواهان تنها بایستی تصرف سابق و فعلی خود را بر آنها اثبات نماید.

با مراجعه به دفتر وکالت و یا موسسات حقوقی معتبر می توانید از خدمات حقوقی افراد معتمد و متخصص استفاده نمایید. البته به یاد داشته باشید قبل از مراجعه به موسسات حقوقی از اصالت و اعتبار این موسسات مطمئن شوید. موسسات حقوقی معتبر توسط وکیل یا وکلای دادگستری تشکیل شده است و توسط ایشان و گروهی از وکلا فعالیت می نماید. در بدو ورود به موسسه از داشتن پروانه وکالت معتبر مدیرعامل یا مسئول موسسه حقوقی مطمئن شوید. به طور معمول اعتبار این اشخاص به وسیله گواهینامه وکالت یا پروانه وکالت قابل استنتاج می باشد. همچنین در سایت های معتبر می توانید نام وکیل را استعلام نمایید. موسسه حقوقی دادآوران نستوه یکی از موسسات معتبر حقوقی در ایران می باشد.

logo-samandehi