موسسه حقوقی دادآوران نستوه
ما همواره کنار شما هستیم
صداقتتخصصسلامت
شماره تماس (+۹۸) ۲۱ - ۸۶۰۷۱۲۴۱
مشاوره حقوقی رایگان

سوال خود را بپرسید

شرایط تقسیم ماترک

یکی از دعاوی را می توان تقسیم ماترک دانست. تقسیم ماترک دارای شرایط می باشد. به منظور اطلاع از شرایط تقسیم ماترک می توانید مقاله تهیه شده توسط گروه وکلای نستوه را که در سایت موسسه حقوقی دادآوران نستوه به اشتراک گذاشته شده است را مطالعه نمایید. به خاطر داشته باشید دعوی تقسیم ماترک به موجب دادخواست و تحت خواسته تقاضای الزام به تقسیم ماترک تنظیم می گردد. منظور از تقسیم ماترک چیست؟ درخواست تقسیم ماترک از جانب چه کس یا کسانی قابل پذیرش است؟ شرایط طرح دعوی تقسیم ماترک چیست؟ آیا درخواست تقسیم ماترک مشمول مرور زمان خواهد شد؟ نحوه طرح دعوی تقسیم ماترک چیست؟ درخواست تقسیم ماترک به طرفیت چه کسی طرح می گردد؟ تقسیم ماترک مشمول مقررات کدام قانون است؟ مدارک جهت طرح دعوی تقسیم ماترک کدامند؟ رسیدگی به درخواست تقسیم ماترک در صلاحیت کدام دادگاه است؟    

همانگونه که مطلع می باشد قصد داریم در مطلب پیش رو به شرح و بیان درخواست تقسیم ماترک بپردازیم.

منظور از درخواست تقسیم ماترک چیست وشرایط آن کدام است؟

در پاسخ باید گفت؛ پس از فوت هر شخص، این امکان وجود دارد اموال و دارایی وی باقی بماند، مالکین این اموال و دارایی وراث متوفی خواهند بود. توضیح اینکه، تا قبل از تقسیم، مالکیت وراث نسبت به اموال به صورتی مشاعی خواهد بود، این مالکیت مشاعی تا قبل از تمیز و تقسیم سهم وراث از یک دیگر باقی خواهد ماند. پس از فوت مورث و در صورت باقی ماندن اموال و دارایی وی هر یک از ورثه می تواند از طریق دادگاه درخواست تقسیم ماترک و تمیز سهم خود از سهم سایر وراث را مطرح نماید، به این درخواست از دیدگاه حقوقی تقسیم ماترک می گویند.

در اینجا مناسب است این سوال مطرح گردد، آیا قبل از تقدیم درخواست تقسیم ماترک اخذ گواهی حصر وراثت الزامی می باشد؟ پاسخ این سوال مثبت است. زیرا با اخذ گواهی حصر وراثت، وراث حین الفوت متوفی تعیین و میزان سهم آنان مشخص می گردد. در حقیقت، تقدیم دادخواست تقسیم ماترک موکول به اخذ گواهی حصر وراثت بوده و تا قبل از اخذ گواهی مزبور درخواست تقسیم ماترک راه به جایی نخواهد برد.

مورد بعدی اینکه، دیون و حقوقی که بر عهده متوفی است پس از هزینه های کفن و دفن به عهده متوفی بوده و باید از محل ترکه وی پرداخت گردد. در واقع هرگونه تصرف ورثه در ترکه از قبیل فروش، صلح و هبه و... جایز نیست مگر بعد از اجازه بستانکاران و اداء دیون. پس همانگونه که ملاحظه گردید، پرداخت دیون متوفی مقدم بر حق وراث بوده و تا قبل از پرداخت دیون مالکیت ورثه نسبت به ماترک مستقر و پایدار نخواهد شد.

درخواست تقسیم ماترک از جانب چه کس یا کسانی قابل پذیرش است؟

اشخاصی که حق درخواست تقسیم ماترک دارند عبارتند از:

1- هر یک از ورثه متوفی

2- ولی، وصی و قیم هر وارثی که محجور باشد.

3- امین غایب و جنین

4- کسی کهد سهم الارث بعضی از ورثه به او منتقل شده است.

5- وصی راجع به موصی به در صورتی که وصیت به جزء مشاع از ترکه شده باشد.

مطابق قانون امور حسبی همه اشخاص فوق حق درخواست تقسیم ماترک را خواهند داشت.

آیا درخواست تقسیم ماترک مشمول مرور زمان خواهد شد؟

درخواست تقسیم ماترک مشمول مرور زمان نخواهد شد و اشخاص ذیحق همه وقت می توانند این درخواست را مطرح نمایند. بنابراین، گذشت زمان از تاریخ فوت مورث هیچ تاثیری در اعمال حق مزبور ندارد و این حق همواره برای صاحب آن محفوظ می باشد.

درخواست تقسیم ماترک به طرفیت چه کسانی طرح می گردد؟

این درخواست باید به طرفیت تمامی وراث طرح گردد. از قلم انداختن نام هر یک از وراث موجبات رد درخواست مزبور را فراهم می نماید. همچنین، همانطور که پیش تر گفتیم؛ گواهی حصر وراثت که سابقاً اخذ گردیده است نیز باید ضمیمه درخواست باشد.

تقسیم ماترک مشمول مقررات کدام قانون است؟

تقسیم ماترک مشمول مقررات مواد 300 به بعد قانون امور حسبی می باشد. همچنین مقررات قانون مدنی راجع به تقسیم نیز در خصوص تقسیم ترکه جاری است.

رسیدگی به درخواست تقسیم ماترک در صلاحیت کدام دادگاه است؟

بر اساس ماده 20 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده 163 قانون امور حسبی امور راجع به ترکه با دادگاه آخرین اقامتگاه متوفی در ایران می باشد. در صورتی که متوفی در ایران اقامتگاه نداشته باشد، آخرین محل سکونت وی در ایران ملاک خواهد بود.

رسیدگی دادگاه در خصوص تقسیم ماترک چگونه است؟

پس از ثبت درخواست، پرونده به یکی از شعب دادگاه حقوقی مربوطه ارجاع می گردد. با دعوت از وراث، اگر سابقاً بین وراث تقسیم نامه معتبری وجود داشته باشد یا در جلسه دادگاه بر شیوه خاصی از تقسیم توافق و تراضی نمایند، دادگاه نیز بر اساس همان شیوه توافق شده اقدام به تقسیم اموال و تنظیم صورت جلسه می نماید. در غیر اینصورت، با ارجاع موضوع به کارشناسی بر اساس مقررات قانونی و سهم شرعی و قانونی هر یک از وراث اموال تقسیم می گردد.

در حال حاضر شما می توانید با مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی نسبت به ثبت درخواست تقسیم ماترک اقدام نمایید. توصیه و تاکید می نماییم؛ طرح هر دعوی نیازمند دانش و تخصص حقوقی می باشد.

وکلای رسمی دادگستری با داشتن اطلاعات تئوری و کاربردی مربوط به هر دعوی از دانش و تبحر کافی در پیشبرد دعاوی حقوقی در مسیر قانونی خود برخوردار می باشند. در بسیاری از موارد اشخاص فاقد هر گونه اطلاعات حقوقی و قضایی با مراجعه خودسرانه به دادگستری موجبات تضییع حقوق خود و اتلاف وقت دستگاه قضا را موجب می شوند. در نهایت نیز طرف مقابل را به داشتن رابطه و نفوذ متهم می نمایند که البته این اتهامات در بسیاری از موارد گریبان دستگاه قضایی کشور را نیز خواهد گرفت. چرا که این دست از افراد تحت هر شرایطی معتقدند قاضی رسیدگی کننده از موضع انصاف و عدالت خارج شده و عامدا موجب تضییع حقوق وی را موجب گردیده است! غافل از اینکه، دعوی مطروحه از اساس اشتباه و بدون رعایت موازین قانونی تنظیم طرح است.  

موسسه حقوقی دادآوران نستوه با بهره گیری از وکلای متخصص آماده است، شما را در مسیر رسیدن به اهداف حقوقی پیش رو همراهی نماید. جهت برخورداری از خدمات  مشاوره یا وکالتی در امور حسبی با ما تماس بگیرید.         

logo-samandehi