موسسه حقوقی دادآوران نستوه
ما همواره کنار شما هستیم
صداقتتخصصسلامت
شماره تماس (+۹۸) ۲۱ - ۸۶۰۷۱۲۴۱
مشاوره حقوقی رایگان

سوال خود را بپرسید

فرجام خواهی

سلام بر دوستان و همراهان گرامی

در این مطلب که توسط تیم تحریریه گروه وکلای نستوه تنظیم و ارائه می گردد به شرح و بیان یکی از طرق فوق العاده اعتراض بر آرای قضایی با عنوان فرجام خواهی خواهیم پرداخت.

فرجام خواهی در کنار اعاده دادرسی و اعتراض ثالث از طرق اعتراضی فوق العاده به حساب می آید. بر خلاف طرق عادی اعتراض بر آرای قضایی؛ که خود شامل تجدیدنظرخواهی و واخواهی از حکم غیابی می باشد، طرف فوق العاده اعتراض در خصوص اعتراض به آرای قطعی شده کاربرد دارد.

در واقع، تا زمانی که مواعد و مسیر تجدیدنظر خواهی یا واخواهی به آرای قضایی باز می باشد، ورود و اعتراض از طریق طرق فوق العاده اعتراض بر آرا ممکن نخواهد بود. در مطلب پیش رو تلاش داریم، به صورت کوتاه و گذرا به بررسی برخی از مسائل پیرامون فرجام خواهی به عنوان یکی از طرق فوق العاده اعتراض بر آرای قضایی بپردازیم. بنابراین از شما دعوت می کنیم، با ادامه این مطلب که توسط تیم تحریریه گروه وکلای نستوه تنظیم و ارائه می گردد با ما همراه باشید.

مواردی که در خصوص فرجام خواهی می بایست مد نظر قرار دهید عبارت است از

  • منظور از فرجام خواهی چیست؟
  • از کدام یک از آرای محاکم در امور حقوقی می توان فرجام خواهی نمود؟
  • جهات فرجام خواهی کدام است؟
  • پس از نقض رای فرجام خواسته روال کار به چه صورت است؟
  • هزینه فرجام خواهی چه میزان است؟
  • وکیل فرجام خواهی کیست؟

با مطالعه مطلب کاربردی پیش رو که توسط وکیل فرجام خواهی در موسسه حقوقی دادآوران نستوه تهیه شده است می توانید پاسخ بسیاری از سوالات خود را بیابید همچنین در صورت نیاز با ما در ارتباط باشید.

فرجام خواهی

۱ . همانطور که در فوق نیز اشاره نمودیم، فرجام خواهی به همراه اعاده دادرسی و اعتراض ثالث از طرق فوق العاده اعتراض بر آرای قضایی محسوب می شود.

مطابق مقررات قانون آیین دادرسی مدنی، فرجام خواهی به نوعی تشخیص انطباق یا عدم انطباق رای مورد درخواست فرجامی با مقررات قانونی و موازین شرعی خواهد بود. خوب است بدانید، دیوان عالی کشور که مرجع رسیدگی فرجامی در مورد آرای مورد درخواست فرجامی می باشد، صرفاً  به رسیدگی شکلی پرونده ها مبادرت می ورزد و رسیدگی ماهوی از حیطه صلاحیت و شان دیوان عالی به عنوان عالی ترین مرجع رسیدگی قضایی کشور خارج می باشد.

شاید برایتان این سوال طرح شود، منظور از رسیدگی شکلی چیست؟

در پاسخ به این سول به صورت کوتاه می گوییم، رسیدگی شکلی در مقابل رسیدگی ماهیتی قرار می گیرد. در رسیدگی ماهیتی مرجع رسیدگی کننده به دنبال احراز حقانیت یکی از طرفین دعوا می باشد، مانند رسیدگی در مرحله بدوی و تجدیدنظر. اما در رسیدگی شکلی مرجع رسیدگی کننده به دنبال احراز حقانیت یکی از طرفین دعوی نیست، بلکه  در خصوص رعایت مقررات قانونی از سوی مراجع پایین دست، در رسیدگی به احراز حقانیت طرفین دعوی تحقیق می نماید.

آرای قابل فرجام

۲ . موضوع دیگری که می بایست در موردش صحبت نماییم، آرای قابل رسیدگی فرجامی است. در واقع باید دید، کدام یک از آرای قضایی قابل فرجام خواهی خواهد بود؟

در پاسخ به این پرسش بدانید، احکام صادره از دادگاه های بدوی در موضوعات اصل نکاح و فسخ آن، طلاق، نسب، حجر، وقف، ثلث، حبس و تولیت قابل رسیدگی فرجامی است. همچنین آرای صادره از دادگاه های بدوی در امور مالی در صورتی قابل رسیدگی فرجامی خواهد بود که خواسته یا بهای خواسته بیش از مبلغ دو میلیون تومان بوده و از آن درخواست تجدیدنظر نشده باشد. به تعبیر دیگر، آرای مالی صادره از محاکم تجدیدنظر استان به هیچ عنوان قابل رسیدگی فرجامی نخواهد بود.

سوال بعدی اینکه، کدامیک از آرای صادره از محاکم تجدیدنظر قابل رسیدگی فرجامی خواهد بود؟

همانطور که در فوق نیز اشاره نمودیم، آرای مالی صادره از محاکم تجدیدنظر قابل رسیدگی فرجامی نمی باشد. اما آرای صادره در امور غیر مالی با عنوان اصل نکاح و فسخ آن، طلاق، نسب، حجر و وقف قابل رسیدگی فرجامی خواهد بود. همچنین قرار های نهایی در موضوعاتی که حکم راجع به آن قابل رسیدگی فرجامی است، می تواند موضوع فرجام خواهی واقع شود.

جهات فرجام خواهی

۳ . دراین بخش باید دید، جهات فرجام خواهی کدام است؟ در واقع می خواهیم ببینیم، بر اساس کدام جهات و دلایل می توان فرجام خواهی نمود؟

در پاسخ می گوییم، جهات فرجام خواهی در متن قانون آیین دادرسی مدنی تعیین شده است‌. این جهات به شرح آتی خواهد بود:

الف. عدم صلاحیت ذاتی دادگاه صادر کننده رای، از موجبات نقض رای در مرحله فرجام خواهی محسوب می شود. همچنین عدم صلاحیت محلی دادگاه در صورتی که در مراحل قبلی مورد ایراد واقع شده باشد، با فرض اینکه دادگاه رسیدگی کننده توجهی به آن ننماید از جهات فرجام خواهی به حساب می آید.

ب . رای صادره خلاف مقررات قانونی یا موازین شرعی صادر شود.

پ . عدم رعایت اصول دادرسی و قواعد آمره و حقوق اصحاب دعوی در صورتی که به درجه ای از اهمیت باشد که رای را از اعتبار قانونی بیندازد.

ت . صدور آرای مغایر در یک موضوع و بین یک اصحاب دعوا، بدون سبب قانونی

ث . نقص تحقیقات و عدم توجه به مدافعات

ج . چنانچه مفاد رای صادره با یکی از مواد قانونی مطابقت داشته باشد لکن اسباب توجیهی آن با ماده ای که دارای معنای دیگری است تطبیق شده، رای صادره نقض می گردد.

ح . در صورتی که تفسیر دادگاه از قرارداد بین طرفین مخالف با قصد واراده طرفین باشد.

خ . در صورتی که عدم صحت مدارک، اسناد و نوشته هایی که دادگاه به آن استناد نموده یا به نوعی مبنای رای دادگاه بوده است اثبات گردد.

د . در صورتی که در یک دعوا آرای مغایر صادر شده باشد.

اقدامات پس از نقض

۴ ‌. در این بخش خواهیم دید، دیوان عالی کشور پس از نقض رای فرجام خواسته چگونه عمل خواهد نمود.‌

الف . چنانچه دیوان عالی کشور اقدام به نقض قرار نماید، یا حکمی را به علت ناقص بودن تحقیقات نقض نماید، پرونده به منظور رسیدگی به دادگاه صادر کننده رای فرجام خواسته ارجاع می شود.

ب . چنانچه رای به علت عدم صلاحیت دادگاه نقض شود، پرونده به دادگاه صالح مطابق تشخیص دیوان عالی کشور ارجاع می گردد.

پ . در سایر موارد پرونده به دادگاه هم عرض صادر کننده رای فرجام خواسته ارجاع می گردد.

مهلت فرجام خواهی

۵ . به طور کلی مهلت فرجام خواهی برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای اشخاصی که خارج از ایران اقامت دارند دو ماه به حساب می آید. اما سوال این است، ابتدای مهلت فرجام خواهی از چه تاریخی محاسبه می گردد؟

در پاسخ باید گفت،در خصوص آرای صادره از سوی دادگاه بدوی از تاریخ انقضای مهلت تجدیدنظر، و در خصوص آرای صادره از سوی دادگاه تجدیدنظر از تاریخ ابلاغ محاسبه می شود.

هزینه رسیدگی فرجام خواهی در امور مالی

۶ . هزینه رسیدگی در مرحله فرجام خواهی پنج و نیم درصد مبلغ محکوم به وجه نقد خواهد بود. در مواردی که محکوم به وجه نقد نمی باشد پنج و نیم درصد مقوم خواسته در مرحله بدوی می باشد.

امیدواریم، مطلب فوق که توسط تیم تحریریه گروه وکلای نستوه تنظیم و ارائه گردیده است مورد مطالعه و استفاده شما عزیزان قرار گرفته باشد. در صورت نیاز به وکیل دادگستری می توانید، از طریق راه های ارتباطی معرفی شده در این صفحه با گروه وکلای نستوه تماس بگیرید.

logo-samandehi