موسسه حقوقی دادآوران نستوه
ما همواره کنار شما هستیم
صداقتتخصصسلامت
شماره تماس (+۹۸) ۲۱ - ۸۶۰۷۱۲۴۱
مشاوره حقوقی رایگان

سوال خود را بپرسید

قرارداد محرمانگی

امروزه در بسیاری از قراردها شرطی لازم است که مبتنی بر عدم افشای اطلاعات است زیرا تکنولوژی و اطلاعات و نیز لزوم عدم افشای مسائل مربوط به قرارداد فی مابین طرفین این امر را ایجاب می کند که شرطی مبنی بر عدم افشای اطلاعات و حفظ محرمانگی بین طرفین تنظیم گردد. این شرط ممکن است ضمن قرارداد باشد و یا خود به صورت یک قرارداد جداگانه که همان قرارداد محرمانگی می باشد می بایست تنظیم گردد.

قرارداد محرمانگی نوعی از قرارداد می باشد که در ذیل به شرایط آن می پردازیم و نکاتی از آن را برای علاقه مندان به اشتراک می گذاریم. بدیهی است این نوع از قرارداد صرفاً برای موضوعی با ابعاد خاصی تنظیم گردیده است و قابلیت استفاده در موضوعات مرتبط را بدون تغییر و ویرایش ندارد.

مواردی که در قرارداد محرمانگی می بایست مد نظر قرار دهید عبارت است از

  • قرارداد محرمانگی چیست؟
  • نمونه قرارداد محرمانگی چگونه است؟
  • قرارداد محرمانگی دارای چه شرایطی است؟
  • هزینه تنظیم قرارداد محرمانگی چقدر است؟
  • بهترین وکیل تنظیم قراردادها کیست؟

برای دریافت مشاوره تخصصی می توانید هم اکنون با وکیل متخصص در موسسه حقوقی دادآوران نستوه در ارتباط باشید.

قرارداد محرمانگی چه شرایطی دارد؟

هر قراردادی دارای ساختار و ویژگی های منحصر به خود می باشد و نیازمند محتوای خاص و با توجه به ماهیت و نوع قرارداد می باشد. یک قرارداد محرمانگی باید دارای شرایط ذیل باشد:

1- طرفین قرارداد

این قرارداد نیز مانند سایر قراردادها بایستی طرفین معلوم و مشخص داشته باشد. طرفین این قرارداد عبارتند از شخصی که قرار است کاری برای او انجام شود و طرف دوم که موظف به حفظ محرمانگی می باشد.

2- مقدمه قرارداد

مقدمه قرارداد متنی است مبتنی بر اهمیت موضوع قرارداد و در این قرارداد، مشمول اهمیت حفظ محرمانگی خواهد بود.

3- تعاریف

در این بخش، هر فرد، مسئولیت، موقعیت و موضوعی که لازم است بایستی تعریف گردد. برای مثال واژه ها های فنی بایستی به زبانی ساده و مختصر تعریف گردد.

4- اطلاعات محرمانه

اطلاعات محرمانه شامل هر موردی است که برای طرف قرارداد حائز اهمیت بوده و حفظ آن  مهم باشد. برای مثال گاه برای یک کارفرما حتی افشای نام پروژه در حال انجام نیز زیان آور است. در این بخش بایستی پیش بینی گردد که افشای اطلاعات قرارداد به هر طریقی ممکن است، مثلاً افشای اطلاعات به صورت شفاهی، کتبی، تصویری، الکترونیکی یا تلفنی نیز محقق می گردد. همینطور بایستی پیش بینی شود که طرف قرارداد حق کپی یا اقتباس از موضوع قرارداد را نیز دارا نمی باشد.

تعهدات:

در قرارداد محرمانگی طرف گیرنده اطلاعات موظف به حفظ تعهداتی می شود که در  قرارداد پیش بینی شده است. گیرنده متعهد می گردد که:

  • اطلاعات را جز برای افراد مجاز افشا نکند.
  • از اطلاعات و داده ها برای مقاصد شخصی و غیر ضروری استفاده نکند.
  • اطلاعات را همواره یا در طی زمان تعهد شده محرمانه نگه دارد.

بایستی در نظر داشت که اطلاعات محرمانه ممکن است به طرقی خارج از طریق گیرنده اطلاعات افشا شود، بایستی این طرق شناسایی و پیش بینی گردند. همین پیچیدگی های حقوقی و فنی است که قراردادهای محرمانگی را به قرارداهایی بسیار تخصصی و پیچیده تبدیل می کند که نیاز به تهیه و تدوین توسط متخصص امر را خواهد داشت.

تضمینات لازمه:

در این قرارداد بایستی تضمینات حقوقی لازم برای شرایط عدم ایفا تعهد یا نقض تعهد پیش بینی گردد. تعیین خسارت قراردادی و نحوه وصل آن از مسائلی است که بایستی در این قرارداد پیش بینی گردد.

موسسه حقوقی دادآوران نستوه جهت تنظیم هر نوع قرارداد در کلیه موضوعات حقوقی و کسب و کارها و نیز برای اخذ مشاوره سا ازائه هر نوع خدمات حقوقی مورد نیاز با موسسه حقوقی دادآوران نستوه در تماس باشید.

logo-samandehi