موسسه حقوقی دادآوران نستوه
ما همواره کنار شما هستیم
صداقتتخصصسلامت
شماره تماس (+۹۸) ۲۱ - ۸۶۰۷۱۲۴۱
مشاوره حقوقی رایگان

سوال خود را بپرسید

قرارداد پیمانکاری

قرارداد پیمانکاری چیست؟
چگونه قرارداد پیمانکاری ببندیم؟
شرایط قرارداد پیمانکاری چیست؟
قرارداد پیمانکاری دارای چه آثاری است؟
در قرارداد پیمانکاری چه عناوینی درج نماییم؟
قرارداد پیمانکاری چه آثار قانونی و چه آثار حقوقی دارد؟
با پیشرفت علم و حرکت به سوی جلو، قراردادها از شیوه بیان به شیوه کتبی درآمدند که در این میان قرارداد پیمانکاری نیز مستثناء نبوده و نیست، قرارداد پیمانکاری همانند دیگر قرارداد ها از 2 طرف تشکیل می شود و در قرارداد پیمانکاری مواردی را اعلام میدارند، که این موارد در قرارداد پیمانکاری برای طرفین لازم الاتباع است، البته قرارداد پیمانکاری بسیار فراتر از آن چیزی است که افراد ضمن تنظیم قرارداد پیمانکاری فکر می کنند به هر حال چنانچه تمایل به داشتن اطلاعاتی در خصوص قرارداد پیمانکاری و نحوه نگارش قرارداد پیمانکاری و شناختی کامل از قرارداد پیمانکاری دارید مقاله تهیه شده در موسسه حقوقی دادآوران نستوه توسط وکیل پایه یک دادگستری از گروه وکلای نستوه در خصوص قرارداد پیمانکاری را مطالعه نمایید.
درباره قرارداد پیمانکاری بدانیم...
انعقاد قرارداد از سوی پیمانکار را می توان بهترین بخش از فعالیت پیمانکاری دانست که منشأ تعهد و التزام برای کارفرما و پیمانکار می باشد.
قرارداد پیمانکاری شامل مواردی از قبیل مشخصات طرفین قرارداد، موضوع پیمان، مبلغ پیمان، مدت پیمان و همچنین تعهدات، فسخ و یا خاتمه قرارداد می باشد.
کارفرما اعم از شخص حقیقی یا حقوقی است که برای هماهنگ نمودن و نظارت بر اجرای عملیات پیمان از خدمات مهندسان مشاور بهره گرفته و اجرای عملیات معینی را به پیمانکار واگذار می نماید.
پیمانکار به شخص حقیقی یا حقوقی گفته می شود که اجرای عملیات موضوع پیمان را تا تکمیل نهایی بر عهده می گیرد و معمولاً پیمانکار برای تسهیل و تسریع در روند کار و اجرای قسمت های خاص عملیات موضوع پیمان مانند لوله کشی، آهنگری و... با اشخاص یا پیمانکار های جزء قرارداد پیمانکاری منعقد می کند.
انواع قرارداد پیمانکاری:
چنانچه قراردادهای پیمانکاری مخالف صریح قانون نباشد به اشکال مختلفی بین پیمانکار و کارفرما منعقد می شود که این قراردادها عبارتند از:
1- قرارداد پیمانکاری مقطوع   2- قرارداد پیمانکاری امانی   3- قرارداد پیمانکاری بر اساس مواد و دستمزد
1- قرارداد پیمانکاری مقطوع:
در این نوع از قرارداد پیمانکاری اصولاً به یکی از دو روش ذیل تنظیم می گردد:
الف: پیمانکار توافق می کند در مقابل دریافت مبلغی کل عملیات موضوع پیمان را به اتمام برساند.
ب: پیمانکار توافق می کند که در ازای دریافت مبلغ معین برای هر واحد کاری که انجام می دهد به طور مثال انجام یک متر مربع زیر بنا، موضوع عملیات پیمان را انجام دهد.
2- قرارداد پیمانکاری امانی:
در این نوع از قرارداد پیمانکاری مخارج تعیین شده در قرارداد پیمانکاری به پیمانکار مسترد می شود و درصد معینی از مخارج یا حق الزحمه در مقابل خدماتی که انجام داده است دریافت می کند به طور مثال ساخت تجهیزات، قراردادهای خدمات و مدیریت و...
3- قرارداد پیمانکاری بر اساس مواد و دستمزد:
این نوع قرارداد پیمانکاری کم و بیش شبیه به قرارداد امانی است و مطابق آن پیمانکار توافق می نماید که در ازای دریافت دستمزد با نرخ ساعتی معین و قیمت مواد و مصالح و همچنین سایر مخارجی که مطابق قرارداد پیمانکاری انجام داده است موضوع عملیات پیمان را به اتمام برساند و پیمانکار با توجه به بازیافت دستمزد و هزینه های غیر مستقیم و سود نرخ ساعتی دستمزد را تعیین می کند.

اجرای طرح های عمرانی توسط پیمانکار تابع تشریفات خاص و به شرخ ذیل می باشد:


1- مطالعات مقدماتی طرح   2- انتخاب پیمانکاری   3- مرحله انعقاد قرارداد با پیمانکار   4- مرحله شروع عملیات اجرایی   5- مرحله خاتمه کار
1- مطالعات مقدماتی طرح:
مؤسسات مطالعات مقدماتی و نیز نظارت بر اجرای طرح های ساختمانی، تأسیساتی و تجهیزاتی را به مهندسان مشاور واگذار می کنند.
2- انتخاب پیمانکار:
عموماً طرح های عمرانی در محل اعتبارات سرمایه گذاری ثابت به شرکت های پیمانکاری واگذار می گردد.
3- مرحله انعقاد قرارداد با پیمانکار:
در این مرحله امضاء قرارداد پیمانکاری تابع تشریفاتی است بدین شرح:
الف: تسلیم ضمانت نامه انجام تعهدات:
پیمانکار هنگام امضاء قرارداد پیمانکاری می بایست برای تضمین انجام تعهدات خود به کارفرما ضمانت نامه تسلیم نماید.
ب: انعقاد قرارداد با پیمانکار:
چنانچه ضمانت نامه انجام تعهدات به کارفرما تسلیم شد قرارداد پیمانکاری منعقد می شود.
پ: ابطال ضمان نامه شرکت در مناقصه:
پس از امضاء قرارداد پیمانکاری کارفرما مکلف است به بانک دستور دهد که ضمانت نامه شرکت در مناقصه را آزاد نماید.
ج: تسلیم ضمانت نامه پیش پرداخت:
کارفرما برای حمایت و تقویت بنیه مالی پیمانکار و همچنین برای تکمیل تجهیزات پیمانکار درصدی از مبلغ پیمان را در مقابل ضمانت نامه بانکی به وی پیش پرداخت نماید.
د: اخذ پیش پرداخت:
چنانچه ضمانت نامه پیش پرداخت به کارفرما تسلیم شد، پیمانکار با اخذ پیش پرداخت منابع مالی خود را با آن تلفیق نموده و عملیات اجرایی پیمان را شروع می کند.
4- مرحله شروع عملیات اجرایی:
در این مرحله کارفرما می بایست کلیه زمین هایی که برای تأسیس و ایجاد کارگاه و همچنین انجام عملیات موضوع پیمان مورد نیاز است را به پیمانکار تحویل دهد.
5- مرحله خاتمه کار:
کارفرما به تقاضای پیمانکار اعضاء کمیسیون را تعیین و به پیمانکار معرفی می نماید، کمیسیون از کارها بازدید نموده و چنانچه عیب و نقصی مشاهد نکند تحویل قطعی انجام خواهد گرفت و پس از تصویب آن به پیمانکار ابلاغ می گردد.
قراردادها یکی از مهمترین عناوین حقوقی هستند پس چرا در تنظیم قراردادها از وکیل دادگستری کمک نخواهیم، وکیل دادگستری متخصص در امور قراردادها بهترین گزینه است، وکیل دادگستری در امور قراردادها شخصی است که می تواند از مشکلات بعدی جلوگیری نماید، وکیل دادگستری متخصص در امور وکالتی است، وکیل دادگستری میداند، وکیل دادگستری می تواند، اعتماد به وکیل دادگستری یک قرارداد برد برد است، وکیل دادگستری امین شما است پس به وکیل دادگستری اعتماد کنیم چرا که وکیل دادگستری امین است، وکیل دادگستری امین بوده، وکیل دادگستری امین خواهد ماند.

logo-samandehi