موسسه حقوقی دادآوران نستوه
ما همواره کنار شما هستیم
صداقتتخصصسلامت
شماره تماس (+۹۸) ۲۱ - ۸۶۰۷۱۲۴۱
مشاوره حقوقی رایگان

سوال خود را بپرسید

مراحل اعتراض به رأی کمیسیون ماده ۱۰۰

اعتراض به رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ چگونه است؟
آیا میدانید اعتراض به رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ چیست؟
آیا میدانید مرجع اعتراض به رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ کجاست؟
آیا میدانید رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ قابل اعتراض در چه مرجعی است؟
در خصوص اعتراض به رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ باید گفت در عالم حقوق به طور کلی اعتراض به آراء در فرجه زمانی مشخصی بایستی صورت پذیرد حال آنکه بسیاری از افراد جاهل بر این موضوع می باشند، حال اعتراض به رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ نیز از این موضوع مستثناء نیست و نبوده چرا که اعتراض به رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ یک حق است که در قانون برای اشخاص مشخص شده است و هر فرد این توان را دارد که مستقلاً یا توسط وکیل به رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ اعتراض نماید اما گفتنی است که اعتراض به رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ دارای شرایطی است که در این مقاله سعی بر آن شده تا نسبت به اعتراض به رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ و همچنین مرجع رسیدگی به اعتراض به رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ که توسط وکلا و مشاورین از سوی  گروه وکلای نستوه تهیه شده مورد ارزیابی قرار گیرد.
درباره اعتراض به رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ بدانیم...
در مقالات دیگر موجود در همین سایت در خصوص کمیسیون ماده ۱۰۰ به صورت کامل توضیحاتی داده شد اما در خصوص اعتراض به رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ گفتنی است در این مورد اعتراض به 2 دسته تقسیم می شود:
1- اعتراض به رأی کمیسیون ماده ۱۰۰:
چنانچه در مرحله نخستین در خصوص مالک یا قائم مقام وی رأیی از کمیسیون ماده ۱۰۰ صادر شود، اشخاص مذکور حق دارند از تاریخ ابلاغ ظرف ده روز به رأی کمیسیون ماده 100 اعتراض نمایند که البته مرجع رسیدگی به این اعتراض کمیسیون دیگر ماده ۱۰۰ خواهد بود که اعضاء آن با اعضاء کمیسیون ماده ۱۰۰  قبلی متفاوت می باشند.
2-  اعضاء کمیسیون ماده ۱۰۰ و نحوه رسیدگی در کمیسیون ماده ۱۰۰ عبارتند از :
اعضاء کمیسیون ماده ۱۰۰، یک نماینده وزارت کشور به انتخاب وزیر کشور است و دیگر یکی از اعضای شورای شهر، به انتخاب شورای شهر می باشد که کمیسیون ماده ۱۰۰ پس از وصول پرونده به مالک اعلام می‌کند که ظرف ده روز توضیحات خود را کتباً ارسال دارد و پس از انقضاء مدت مذکور کمیسیون ماده ۱۰۰ مکلف است موضوع را با حضور نماینده شهرداری که حق رأی ندارد و  برای ادای توضیح دعوت می شود، ظرف مدت یک ماه تعیین تکلیف نماید و در مواردی که شهرداری از ادامه ساختمان بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه جلوگیری می‌کند مکلف است، حداکثر ظرف یک هفته از تاریخ جلوگیری موضوع را در کمیسیون ماده ۱۰۰ مطرح نماید و  در غیر این صورت کمیسیون ماده ۱۰۰ به تقاضای مالک به موضوع رسیدگی خواهد نمود.
3- چه اشخاصی می توانند به رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ اعتراض نمایند:
به طور کلی در قوانین موضوعه همه اشخاصی که در یک پرونده دخیل می باشند می توانند نسبت به آن اعتراض نمایند حال آنکه بایستی به این نکته توجه داشت که با توجه به مرجع رسیدگی به طور معمول یک سری از اشخاص حضور دارند و در مراجع مختلف یک سری از اشخاص حضور ندارند به طور مثال در امور کیفری شاکی، متهم، و وکلای آنها میتواند به رأی اصداری اعتراض نماید اما در خصوص اعتراض به رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری مالک یا قائم مقام او و به طریقی وکلای آنها، اشخاصی می باشند که حق اعتراض به رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ را دارند.
سوال: آیا رأی دوم صادره قابل اعتراض مجدد می باشد یا خیر و در صورت مثبت بودن پاسخ مرجع اعتراض کجاست؟
رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ یا جریمه نقدی است و یا قلع و قمع بنا است اما در پاسخ به سئوال بایستی گفت بله رأی دوم نیز قابلیت اعتراض را دارد بدین شرح:
مرجع اعتراض به رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ دیوان عدالت اداری است که مقر آن در تهران است و لیکن جهت سهولت در دسترسی مردم این خدمات توسط دفاتر اداری دیوان که در مراکز دیگر استان ها مستقر می باشد صورت می گیرد که این مراکز در محل دادگستری یا دفاتر بازرسی کل کشور می باشد و از اهم موضوعات صورت پذیرفته در این مراکز پذیرش و ثبت درخواست و دادخواست شاکیان می باشد.
صلاحیت رسیدگی به اعتراض به رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ به موجب قانون به دیوان عدالت اداری سپرده شده است آنگونه که در بند 2 ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری آمده است: «.... کمیسیون موضوع ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها»
سوال: مهلت اعتراض به رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ به چه صورت است؟
مهلت اعتراض به رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ برای اشخاص مقیم ایران 3 ماه و برای افراد مقیم خارج از کشور 6 ماه از تاریخ ابلاغ رأی یا تصمیم قطعی مرجع مربوط.
آخرین نکته در خصوص اعتراض به رأی کمیسیون ماده ۱۰۰:
چنانچه در مرحله بدوی در دیوان عدالت اداری رأیی صادر شود این رأی برای آخرین بار قابلیت اعتراض را خواهد داشت و در این خصوص همین نکته را بس که مهلت اعتراض به این رأی برای اشخاص مقیم ایران 20 روز و برای افراد مقیم خارج از کشور 2 ماه از تاریخ ابلاغ رأی بدوی است.
وکالت و دفتر وکالت و مؤسسه حقوقی همه نام هایی هستند مترادف اما با تفاوت هایی وکیل و وکالت و دفتر وکالت همه از مفرد بودن می آید و این در حالی است که مؤسسه حقوقی معتبر می تواند از جمع عده ای وکیل با تخصص های مختلف در امور وکالت باشد، موسسه حقوقی دادآوران نستوه و  گروه وکلای نستوه چندین وکیل با تخصص های مختلف که از مؤسسان، گروه وکلای رسمی هستند و دارای تبحر و تخصص در امور وکالت نیز هستند استفاده می کنیم با ما اطمینان خاطر داشته باشید.

logo-samandehi